Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714590, 1453180] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2004 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717567, 1458748] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [67246, 14605] ), sjöstarnd, fåtal , 2005 (IPt)
LEKSAND

Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ), strand/strandskog, enstaka , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

S om Rättviks kyrkogård vid Siljan (14F 0c , [6752760, 1461710] ), sjöstrand, rikligt , 2006 (IPt)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763153, 1468124] ), kalkkärr, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärn 1 km S-ut (14F 2e , [67620, 14703] ), åsgropgöl, 1991 (JEd)
2 km V Bysjön (14F 4c , [67706, 14641] ), ~refl~ ,nybruten skogsbilväg i kraftledningsgata.kraftigt beströdd med kalkmakadam., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Norra spetsen av Jälltjärnen,inkl.utloppet (14F 4d , [67736, 14651] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [6779560, 1467590] ), strandkant, flertal , 2018 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ), sandstrand, fåtal , 2015 (GHa)
Idsjön, vid dammen (14F 9c , [67990, 14602] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Västra Stackmora (artp.), (14E 6h , [6780600, 1438800] ), blottad jord i dike, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Torsmobron (14F 7a , [6787370, 1450650] ), strandäng, flera tiotal , 2011 (GHa)
Unnån v.Trullbo (15E 0g , [68001, 14308] ), strandäng m.tätört o knagglestarr, 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Norra delen St. Görsjön (13E 6c , [6734100, 1414750] ), ~refl~ ,strand med sand-dybotten, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
MORA

Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769573, 1431118] ), insjöstrand, noterad , 2016 (Anders Svenson)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Kattmåir (artp.), (14D 9i , [6798905, 1392961] ), kärr kärr/vägkant/kraftledningsgata, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Älvdalens kyrkby vid campingen (14E 8a , [6792040, 1404400] ), älvstrand, spridd , 2018 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön/Ljustjärn (artp.), (12E 3d , [6667464, 1416785] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
JÄRNA

V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [68418, 13641] ), strandäng och bland strandgrus, riklig , 1992 (DABS)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng på sand el.grus, t.riklig , 1992 (DABS)
Särnasjön innanför Skraknäset (artp.), (15D 9c , [6845000, 1360000] ), sand-grusig strandäng, noterad , 1992 (Jan Edelsjö)
IDRE

Västanåt i Idre (16C 2h , [6863910, 1336660] ), grunda stränder, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora