Carex viridula var. viridula    Ärtstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,kärr,diken, allmän , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6675120, 1508090] ), skogsbilvägdike, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand med omgivning, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, rikligt , 2013 (IPt)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ön , Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506860] ), strand, rel vanlig på rutan både på stränder och i myrar , 2008 (JWk)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, 2003 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N om kyrkan , Malingsbosjön (11F 9f , [6645670, 1479470] ), strandkärr, 2010 (DABS)
S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, ~10 tuvor , 1986 (TLn)
Näset (torpet), 400m NV. (artp.), (12F 0f , [6650280, 1478899] ), stenig sjöstrand, noterad , 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

500 m N om Norrtjärnen (11F 9i , [66467, 14915] ), ~refl~ ,kalhygge, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

150 m O om Knutsboskolan (12F 3d , [6667420, 1467080] ), kraftledningsgata fuktig mark, fåtal ex , 1986 (HWk)
Knutsbo Ludvika (12F 3d , [6668140, 1466970] ), fuktig skogsstig, enstaka ex , 1986 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

500 m V om Grådbodarna (13F 2a , [6714170, 1451620] ), vägkant skogsbilväg, 2007 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714600, 1453170] ), vägkant, några ex. , 2007 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6712560, 1463020] ), trakorväg i skogsmark, 2013 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67208, 14567] ), nära älven, 1988 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14612] ), ängsmark, enstaka , 2003 (DABS)
Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14641] ), skogsvägkant, rikligt , 2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720692, 1466262] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), fuktigt dike, darrgräs och Jungfru Marie nycklar, 1996 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Lisstjärn, vid sommarstugetomt (13F 7g , [67367, 14816] ), sank ängsmark vid stranden, flertal , 2001 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), torräng, 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Mellan Attjärnsbo och Björsberg (13F 8g , [6741000, 1482900] ), ~refl~ ,dikeskant vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [6733160, 1441930] ), strandäng mot ån, enstaka , 2008 (IPt & MNo)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739834, 1451100] ), vägkant som gränsar mot fuktigt dike, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägdike, rikligt , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), strand, 2017 (IPt & SNy)
Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [6744280, 1454910] ), nära sjöstrand, några tuvor , 2003 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744830, 1462790] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745649, 1454882] ), kalkpåverkad strandäng vid sötvatten, 2008 (AJn)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rejån (14F 1a , [6759600, 1453130] ), grusig bäckstrand, enstaka , 2013 (GHa)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ), fuktig kalkmark intill brottet, spridd , 2015 (LBr)
BODA

Botten av Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ), fuktig kalklera, 2007 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), fuktig kalkrik grusmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.), (14F 2d , [6763245, 1468000] ), 2014 (Per Johansson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762043, 1470344] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), noterad , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [6763060, 1470640] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67695, 14642] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ), torr, öppen kalkmark, 2 blommande ex , 2015 (LBr)
1 km N Silverberg (14F 3d , [67683, 14686] ), ~refl~ ,naken jord i brett dike/avlägg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,botten av dödisgrop, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Tjällassen/Dådranvägen (14F 3g , [6765600, 1484300] ), ~refl~ ,fuktigt dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (GHa)
Osmundsbergs kalkbrott (14F 4d , [67702, 14673] ), kalklera i vätar på brottets botten, fåtal , 2009 (GHa)
Ockerängen (14F 4e , [6770190, 1470350] ), ~refl~ ,bäckdråg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
ORE

Åskapen (14F 4b , [67736, 14598] ), ~refl~ ,sjö med omgivande stränder, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, enstaka , 2017 (GHa)
Norudden (14F 5d , [67794, 14673] ), strandäng, enstaka , 2009 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, enstaka , 2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), traktorspår på hygge, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Oreälven vid Djuptjärnarna (14F 8c , [67923, 14646] ), strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67986, 14623] ), strandkant, enstaka , 2014 (GHa)
Orrmyrbäcken (14F 9d , [67971, 14680] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), "tidvis vattenfylls ""lok""", rikligt , 1986 (LBr)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), strandkant, fåtal , 2015 (GHa)
ORSA

Holens badplats (artp.), (14E 5g , [6775461, 1434764] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776883, 1436240] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Djuptjärnens S-sida SO Gravberg (14F 5b , [67782, 14589] ), grusiga dystränder m stot vattenståndsamplitud m.dyveronica,löktåg =nat.ursprung, rikl. , 1988 (JEd)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), vattenbryn, enstaka , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , Leksbergsvägens Ö sida 140 m NNO dess infart (14E 0e , [6754940, 1421290] ), fuktig vägkant, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
1 km O om Bergkarlås (14E 3h , [6769140, 1438310] ), vägkant, 2011 (SJo)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741217, 1410752] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), gungfly, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Flögforsen Ö-sidan uppströms (13E 3c , [67165, 14113] ), älvstrand, 2 ex , 1989 (HLe & UGn)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ), ~refl~ ,älvstrand med sand, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
MALUNG

Östra Länsviken 3,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66910, 13887] ), strand (belägg), 1989 (OSt)
Uvån (12D 8h , [6692, 1389] ), älvstrand, 1985 (OSt)
Åckensjön NV-änden (13D 3i , [6715898, 1390244] ), sjöstrand, 2014 (HLe)
Vallsjösela (13D 4g , [67245, 13841] ), sjöstrand, 2014 (BGM)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), fuktig sand i gammalt grustag, rikligt , 2011 (MNo)
Örartjärnen (13D 6g , [6731390, 1380580] ), strandkant, många tuvor , 1996 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6735750, 1389680] ), fuktig mager mineraljord, flera tuvor , 2016 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739425, 1392984] ), vägdike, rikligt , 2013 (MNo)
Öjevägen mellan Lännviken och Digernäset (13D 7i , [6739451, 1393026] ), vägdike, 2 tuvor , 2013 (MNo)
Gamla Megrinntäkten (13D 8e , [6741562, 1373989] ), avslutad grustäkt, 2014 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13939] ), myrkant tjärn, flera tuvor , 1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745310, 1378950] ), hjulspår på hygge, 2 , 2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), myr, 9 , 2009 (MNo)
LIMA

Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, rikligt , 2010 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng på sand el.grus, 1992 (DABS)
Särnasjön innanför Skraknäset (artp.), (15D 9c , [6845000, 1360000] ), sand-grusig strandäng, noterad , 1992 (Jan Edelsjö)
IDRE

Idre campingen (artp.), (16C 2h , [6863901, 1338190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Sörälven 700 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ), strandkant på sand, 1 ex! , 1988 (DABS)

Dalarnes Flora