Carex viridula var. bergrothii    Ävjestarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

Södertjärn (14F 5d , [677775, 146516] ), gungfly, foto , 2010 (IPt)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly vid tjärnens NO del, riklig , 2008 (LBr)

Dalarnes Flora