Carex vesicaria    Blåsstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,stränder, allmän , 1995 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), ängsmark mot sjö, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674450, 1508690] ), bäckkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ), strand, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Svarvarbo (13G 1c , [6707790, 1513630] ), sjö/strand, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), strand, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15206] ), ~refl~ ,strandäng, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713805, 1518025] ), ängsmark, strand av å, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
SÄTER

Gessån (12F 7j , [6687267, 1498589] ), väg-/åkerkanter, 2018 (SJa & JMa)
GUSTAFS

500 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696560, 1487350] ), nästan uttorkad kärr, massvis , delvis helt dominerande , 2011 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ), liten myr, 2020 (SNy)
Gallsbo (12F 9e , [6699990, 1474810] ), bäckkant, 2009 (IPt)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Gallsbo gamla fiskodlingen (13F 0e , [6700008, 1474830] ), fiskdammar med dm djupt vatten, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708217, 1473457] ), stranden vid sjön, 2014 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Nära COOP-Forum (13F 1g , [6705254, 1481982] ), gammal rivningstomt, 2015 (SNy)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714841, 1472771] ), myr, 2020 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, 2012 (IPt)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707410, 1488430] ), gräsbevuxen skogskulle, 2013 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Tundammen (13F 4f , [6724538, 1475217] ), källdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719455, 1495167] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723682, 1479269] ), torrlagd våtmak, 2020 (SNy)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Hästön (13G 7b , [6735840, 1506250] ), strand, rel vanlig på rutan både på stränder och i skogskärr , 2008 (JWk)
Fårön, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735956, 1506190] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Lushavet (14G 1b , [6759830, 1507060] ), våtmark, sänka i terrängen utan breddavlopp, öppet, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), kärrkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Näset (torpet). 200m SV. (artp.), (11F 9f , [6649946, 1479163] ), kärr, noterad , 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hagen (12F 3h , [6667090, 1489060] ), våtmark, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670910, 1493380] ), strand, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Stimmersbo,Kalven (12F 4g , [6671370, 1484650] ), sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695665, 1452980] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14570] ), å-strand, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713480, 1463110] ), vägdike, 1 tuva , 2009 (IPt)
S om Svedjan,yta ca 500 m x 200 m,gräns mot älvstrand och släntfot mot åkrar (13F 2c , [67143, 14623] ), ~refl~ ,örtrik blandskog med C.vesicariakärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), sjöstrand, 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), vattenloka, t.rikligt , 2011 (IPt)
500 m NV Bäckan (13F 3c , [6715850, 1464790] ), skogskärr, 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, rikligt , 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724806, 1460554] ), strand, rikligt , 2019 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

10 m från vägen till Tällberg, mittemot infarten till vägen längs Gpens norra strand (13F 6e , [67324, 14731] ), fuktig dammkant, ganska skuggigt, topplösa, 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), sank strandäng, flertal , 2001 (JJa)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14849] ), sank skogsmark vid strandkanten, flertal , 2001 (JJa)
Sävtjärn (13F 7g , [67373, 14845] ), dyig strand, flertal , 2001 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739292, 1451089] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Styrsjöbo badplats (13F 6a , [6731307, 1454126] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [67328, 14589] ), fuktiga svackor i åkerlandskapet intill älven, fl. , 1988 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
M. Söder Bersäng-Snisbodarna (13F 8c , [67417, 14612] ), fuktig mark i grusgrop, ganska rikl. , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2013 (Anders Helander)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14667] ), myr, enstaka , 2011 (GHa)
200 m S Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ), vattensjukt gammalt sandtag, riklig , 1986 (TLj)
Vindskyddet (artp.), (14F 1f , [6759235, 1477732] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nävertjärn (artp.), (14F 5e , [6775056, 1474930] ), vattenbryn, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762022, 1470336] ), mindre vattensamling, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762026, 1470344] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), noterad , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
400 m NO Jutjärnen (14F 2e , [67634, 14709] ), dödisgrop, rikligt , 2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten, ymnigt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ), ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), kanten av torrlagd loke, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), lergrop i f.d. motorbana, enstaka , 2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67809, 14629] ), vattenytor i f.d. torvtäkt, tiotals , 2010 (GHa)
Ärteråsen i km Ö fäboden (14F 8c , [67928, 14630] ), öppet skogskärr, 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), surdrag, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Ogmyren (15F 0c , [68041, 14606] ), "tidvis vattenfylls ""lok""", några ruggar , 1986 (LBr)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), surdrag, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809339, 1467686] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
ORSA

Lillåsfljot (artp.), (14E 4j , [6773534, 1446389] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14440] ), öppet dykärr, rikligt , 1989 (JEd & LBr)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Bredljån (i 'Skattungby-fältet') (14E 7j , [67883, 14464] ), när.fattig tjärn i sandomr - på ca 0,5 m djup (till stor del steril), enst! , 1987 (JEd)
400 m V Estkälda (artp.), (14F 5a , [6778546, 1454766] ), myr, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ore älven vid Gässi (14F 7a , [6787, 1450] ), älvstränder o kärr, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753555, 1432169] ), ängsväg/ blandskog, strand, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand (14E 0d , [6754220, 1419910] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand 120 m VSV gamla landvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753970, 1422630] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 200 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [67542, 14219] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand vid dess utlopp (14E 0e , [6754450, 1420300] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 50 m NV Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754850, 1421210] ), kärr, 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), barrskog mot ån, spridd , 2018 (LBr)
Färnästjärn (14E 3h , [6766960, 1436620] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (SJo)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760902, 1397150] ), strand, 2015 (DABS)
Fagertjärnarna, den norra (artp.), (14D 3j , [6767430, 1397076] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltby (artp.), (14E 7a , [6786234, 1401540] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), vid lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68093, 13710] ), strand av liten loka, 1995 (DABS)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6817782, 1362226] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802328, 1404144] ), göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bergmossen (artp.), (12E 2g , [6664937, 1431389] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggheden (på Ö sidan N Laggen), grusväg (artp.), (12E 3c , [6665506, 1411840] ), grusväg, vägkant och diken, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Lisjön/Ljustjärn (artp.), (12E 3d , [6667464, 1416785] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

Ca 500 m S Götvallarna vid Jällån (13E 0c , [6701898, 1413440] ), ~refl~ ,fd slåttermark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Atlasruta ( bäck - V-dalälven) Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ), bäck, flera , 1988 (HLe & UGn)
Per-Ols Lisas vall N (artp.), (13E 1d , [6705138, 1416696] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), älvstrand, 2000 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, ca 5 kvadratmeter , 1989 (HLe)
Van N (artp.), (13E 4b , [6724755, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
500 m N Van längs älvens östra sida (13E 4b , [6724870, 1408954] ), älvstrand, 10 kvadratmeter , 2006 (HLe)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,bäck S Gäddån (13E 5b , [67270, 14080] ), bäck,sumpig skog, ca 20 ex , 1988 (HLe & UGn)
Abbortjärn V (artp.), (13E 5c , [6725361, 1411979] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ), ~refl~ ,bäck med barrblandskog, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnsbäcken ,~500 m V Skålkarls.Snårberg (13E 5d , [67276, 14161] ), backkärr, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

S Brudskogen 200 m O (artp.), (12D 9j , [6697480, 1399727] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

800 m SSV Kviensdammen (12D 8h , [66934, 13891] ), älvstrand, ett bestånd , 1989 (OSt)
Davidsbäcken (13D 2i , [67103, 13941] ), strandkant, ? , 2001 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Nedströms Grådön (13D 4h , [67242, 13895] ), strandkant, normalt översvämmad älvbotten, 2018 (MNo)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Malungs golfklubb (artp.), (13D 4h , [6724957, 1387992] ), 2015 (Lennart Iselius)
Kalvholmen i Äggen (13D 4i , [6720, 1391] ), betad älvstrand, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gärdås (13D 6f , [6734, 1379] ), kärr i hästhage, 1989 (TLj & LBr)
Örartjärnen (13D 6g , [67313, 13805] ), gungfly - sjöstrand, c:a 50 ex , 1996 (MNo)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ), kärrkant, ett bestånd (OBS tomma frukter) , 1987 (PEr)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ), i bäcken, 2017 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776940, 1343470] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Urväderskölen N (artp.), (14C 5j , [6777517, 1345703] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Näsvallkojan norr om vid lok (artp.), (14D 4c , [6771789, 1364597] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836408, 1367551] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset N-sida ,flerstädes (15D 8c , [6841, 1364] ), strandängar, t.riklig , 1992 (DABS)
Gunnilnäset, Särna (artp.), (15D 8c , [6844713, 1361073] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, sparsamt , 1989 (ULn)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvmad, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng på sand el. dy, mkt.riklig , 1992 (DABS)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ), rikfläck vid källa, riklig , 2014 (LBr)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), avsnörd sjövik-strandkärr, 1989 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ), sjöstrand, sparsamt , 1989 (DABS)
IDRE

"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ), liten lok, spridd , 2008 (LBr)
Idresjön 300 m O Trysslingbäckens utlopp (16C 2h , [68630, 13386] ), sjöstrand, fåtalig , 1995 (DABS)
Idresjön SO Häggesundet (16C 2i , [6861380, 1343100] ), strandkärr, spridd , 2009 (LBr)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), sjöstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
Lagun v.Sörälven 700 m nedom Hösthådammen (16C 3g , [68679, 13309] ), C.rostrara-kärr, t.fåtalig! , 1988 (DABS)
Mellan Gränjåsen och Brunnan 680 m.ö.h. (16C 3j , [68678, 13461] ), liten lok,dystrand, en rugge , 1989 (DABS)
Västersätern, sydligaste delen (16C 7d , [6888040, 1317010] ), granskog med källa, sparsamt , 2015 (LBr)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891748, 1333171] ), 2015 (Henrik Weibull)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)

Dalarnes Flora