Carthamus tinctorius    Safflor


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), tomatsnår, 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, enstaka ex. , 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, enstaka ex. , 2002 (ASn & JEd)
ENVIKEN

Rönndalen (13F 8j , [67444, 14977] ), rabatt intill fågelbord vid hus, 2 ex , 1986 (RLu)

Dalarnes Flora