Carex tenuiflora    Tågstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), besöktes under årets botanikdagar, 1993 (Bengt Oldhammer)
1 km SSV Ljothed (14E 7i , [67888, 14436] ), sumpskog mot skogsrikkärr, riklig och spridd i ett ca 500 m långt stråk (3836-3841) , 1989 (JEd)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ), tuvig sumpskogskant, riklig. spridd åtm.400 m , 1989 (JEd & LBr)
Ämån (artp.), (14E 7i , [6788800, 1443600] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Ljothed 1 km SSV om (artp.), (14E 7i , [6788814, 1443640] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), tuvig sumpskog, tall-björk, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
MORA

Mellan Vikarbyn och Garsås, 1865 (HARTM.1870) * 1,8 km Ö om Garsås strax S om riksväg 70 (14E 1j , [67560, 14491] ), nedre delen av tuvigt utdikat f d klibbalkärr (större delen av kärret numera igenvuxet av kärrfräken men har troligen före dikningen hyst en större mängd tågstarr),, ca 20 ex på någon m2 , 1989 (JEd)

Dalarnes Flora