Carex stenolepis    Gölstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Linjesbäcken (artp.), (16C 6c , [6881336, 1313187] ), stort bestånd om flera 100 m2 i litet skogskärr genomflutet av bäck , 2020 (Lennart Bratt)
Linjesbäcken (artp.), (16C 6c , [6881336, 1313187] ), stort bestånd om flera 100 m2 i litet skogskärr genomflutet av bäck. rikarter, bl.a. fjällklubbstarr i rik mängd., noterad , 2020 (Lennart Bratt)

Dalarnes Flora