Carex spicata    Piggstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn (12G 3h , [66688, 15377] ), f.d.betesmark, ett par ex. , 1988 (PDm)
N.Strandmora vid Lissjön (12G 4g , [66725, 15335] ), strandsnår, 1 stor tuva , 1987 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66746, 15430] ), betesmark, flerst. , 1993 (PDm)
Björka (12G 5h , [66757, 15367] ), strandsnår, 2 tuvor , 1986 (PDm)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark med torrare partier, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Bodarne-Grossbo (12G 6h , [66813, 15381] ), torrbacke vid väg, ett fåtal , 1987 (PDm)
Konnsjön (DFl-49 ?), (12G 8f , [66903, 15293] ), ängsbacke, ett fåtal , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

SO kyrkan (12G 4f , [6670, 1528] ), strandbetesmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Folkärna kyrka (12G 4f , [6670520, 1528280] ), grusplan, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ), torrbacke, 1 tuva , 1980 (BDr)
Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Nås, mln NV-ligaste gir o.ån (12G 5c , [66793, 15104] ), häll-o.klippängsbete mot ån, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Ivarshyttan (12G 8c , [66909, 15108] ), beteshage, enst. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Kloster (12G 9e , [66952, 15249] ), beteshage, några ex , 1989 (MDv)
Västerby (13G 0d , [67031, 15182] ), torräng i beteshage, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark/lundmiljö, tämligen tiklig , 1991 (SJa)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ), igenvuxen övergiven tomt, 2011 (DABS)
SÄTER

"Norddalen ""almreservatet""" (Natur i Dalarne -49, DFl-49 ?), (12F 8j , [66943, 14963] ), hävdad ängsmark och ravinslänter, riklig , 1991 (SJa)
TORSÅNG

Ornäs .kraftstn v.Faxens utlopp (13F 2h , [67103, 14857] ), vägren/åkerren, 3 ex. , 1987 (TLj)
St.Ornäs badplats (13F 2h , [67103, 14864] ), strandveg., rikl. , 1987 (TLj)
Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [67107, 14864] ), betad gräsmark, t.rikl. fl. , 1987 (TLj)
Ornäs mln Djupsänget o.riksv. (NV-spetsen) (13F 2h , [67110, 14861] ), beteshage/skogsdunge, rikl. , 1987 (TLj)
L.Ornäs v.tegelladugården (13F 2h , [67115, 14856] ), ohävdad gräsmark, rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

Vika Kyrkby,f.d.Petterssons bageri (13F 2i , [6710, 1494] ), kant av grusväg ,vid stenmur, fåtalig , 1988 (RFr)
Ragvaldsberg (13F 3j , [6715410, 1498270] ), torr beteshage, spridd , 2004 (TLj)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
Staberg (13F 3j , [6716090, 1498700] ), på gårdstun och i gamla fägården, riklig , 2004 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset , Carlgrens (13F 3h , [6718743, 1489340] ), gammal utmagrad gräsmatta, t.rikligt ( 2003-2006) , 2003 (TLj)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), vägkant i frodig vegetation längs östra sidan av cykelvägen, 50 stjälkar/strån/skott , 2017 (Per Johansson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, rikligt , 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Kyrkudden (12F 2h , [6661, 1486] ), torr gräsmark, 1981 (RNo)
Saxe, norra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), i ett Salix-snår, 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), stenig beteshage (1967 RNo), 1989 (TLj & LBr)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Torrbo (12F 4g , [6671, 1482] ), hästhage, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ), vägkant, 1989 (TLj & LBr)
GRANGÄRDE

Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)

Dalarnes Flora