Carex rotundata    Rundstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Barfredshogna N-ut (16C 7e , [6888, 1323] ), fattigmyrar på fjällhed, rikligt.ofta dominerande , 1990 (DABS)
Olån , strax nedanför Silverfallet (16C 8c , [6891, 1314] ), fastmattekärr, riklig , 1990 (DABS)
800 m NNO om Silverfallet (16C 8c , [68929, 13148] ), myr, riklig , 1990 (LAr)
Olån , strax nedanför Silverfallet (16C 8d , [6891, 1315] ), fastmattekärr, riklig , 1990 (DABS)
Långfjället, göl ovan turiststn (V-gräns) (16C 8d , [6892, 1318] ), strandkärr, flerstädes i rutan ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Grövelsjöns S-ände strax V-ut (16C 8d , [6893, 1316] ), fuktmark v. bäckdrag, strax nedom skogsgränsen,gles tallskog (1971 RNo), Frekvens se rapportblad , 1988 (JEd)
Storvätteshogna - Barfredshogna (16C 8e , ), fattigmyrar på fjällhed, rikligt.ofta dominerande , 1990 (DABS)
Fosksjöarna (Ö-gräns) (16C 8e , [6894, 1322] ), fattigkärr, flerstädes i rutan ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Långfjället Ö om Jakobshöjden (artp.), (16C 8e , [6894000, 1320000] ), fattigkärr på kalfjället, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894605, 1322264] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Övre Fosksjöns utlopp (16C 8e , [68947, 13222] ), myr, rikligt , 2007 (MNo)
Långfjället mln Hävlingkläppen-Storvätteshågna-Jakobshöjden (16C 9e , ), blöta fattigkärr(ofta domnerande),fuktig rished, endast på kalfjället, frekvens allmän , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora