Carex pulicaris    Loppstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

N om Risshyttesjön i ”Sjöhagen” (12F 8h , [66901, 14873] ), i hävdad ängsrest, riklig , 1989 (LBr,TLj & SJa)
Sjöhagen (artp.), (12F 8h , [6690164, 1488545] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng , rikligt (foto 12/8) , 2015 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, rikligt , 2012 (SNy)
Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690172, 1488547] ), noterad , 2020 (Maja Wressel)
Källarbosjöns ostsida nära stranden (12F 8h , [66909, 14881] ), f d slåttermark, ca 2 m2 , 1993 (SJa)
Risshyttehage efter Säter/Smedjebacksvägen (12F 8h , [66912, 14889] ), vägdike, sparsam , 1989 (LBr&TLj)
Dalkarlsbo vid Högsveden (12F 8h , [66913, 14858] ), i igenvuxen f d kalkkärrartad slåtteräng, numera till större delen förstörd av skogsvägdragning, 1989 (TLj o a)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66919, 14854] ), , i örtrik f d slåtteräng och hage, 1972 (NYSTR.1974), ca 100 ex. , 1989 (SNy)

Dalarnes Flora