Carex pseudocyperus    Slokstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora

STOA KOPPARBERG Myrans våtmark,Falun (artp.), (13F 4i , [6721353, 1492046] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Södra Dalarna

GARPENBERG

Atlasruta (12G 6e , [66846, 15204] ), rikkärr, utplanterad för undervisning , 1989 (BDr)
Skommarbo (artp.), (12G 7e , [6685100, 1520700] ), 1992 (Henrik Weibull)
STORA SKEDVI

Aspnäs i stora dräneringsdiket vid landsvägen, flera spridda tuvor, 1934 (LOH. 1938) * 1950 (Fe) * 1954 (Tr) * även vid Gammelgårdssjön varifrån dräneringsdiket kommer, ca 1955 (Hld),* i utloppet från sjön ,fåtalig 1988 (GCn) (13G 0a , [6701680, 1501400] ), från sjön och minst 1 km nedströms, ett 50-tal tuvor , 1989 (LBr)
Aspnäs (13G 0a , [6701720, 1501420] ), dräneringsdike, foto , 1990 (IPt)
Åsgropen ”Blåfyllan” vid Gammelgården (13G 0a , [67031, 15001] ), sumpmark, 1 stor tuva , 1992 (AJa & SJa)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [67057, 14793] ), meterhöga kraftiga tuvor på lertippen, 1989 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren vid Lertippen (13F 1f , [67059, 14797] ), 2 kraftiga tuvor i näringsrik damm med bl a kaveldun, 1989 (BOr, LBr&TLj) * lokalen utfylld, men slokstarren flyttad till dike i närheten 1990, där den ännu tycks trivas, 1992 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tyfors, Lysjön (12E 4c , [6670680, 1413020] ), dyig stenig strand ,foten av dammen, foto , 2008 (IPt)
Lisjöns N-ände (12E 4c , [66707, 14130] ), i dyig o stenig strandkant o på dyholmar, 4-5 tuvor , 1998 (GEn & HEn)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670731, 1413001] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lisjön, början av Rackardammen vid Tyfors (artp.), (12E 4c , [6670731, 1413001] ), kärr nedanför dammen, 2013 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora