Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, allmän , 1995 (PDm)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbilvägkant, korsning med bäck, 2011 (IPt & SJa)
GARPENBERG

Hässlen (artp.), (12G 6e , [6683446, 1524469] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705350, 1523930] ), ~refl~ ,barrskog, 2007 (NGu)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
STORA TUNA

Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Gunnar Bäck)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), litet tillflöde till rikkärr, 10-tal , 1997 (SBm)
Gården Sundet (13F 1i , [67095, 14943] ), strandäng, t.rikligt , 1998 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strandäng, 25-tal ex , 1996 (SBm)
ASPEBODA

Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.), (13F 2g , [6712555, 1484707] ), strandzon och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet (13G 7b , [6735960, 1505920] ), strandkant, fåtalig , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Flenbäcksvägen, nära Hemsahyttevägen (12F 2i , [66609, 14926] ), 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Limnäsudden längst i norr (12F 4e , [6671850, 1471770] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
LUDVIKA

Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67088, 14571] ), sjöstrand, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Mellan By och Björka (13F 2b , [67133, 14597] ), älvstrand, spridd efter älven , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67144, 14622] ), Carex vesicaria kärr, spridd , 2003 (IPt)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ), vägslänt, något tiotal , 2014 (GHa)
RÄTTVIK

Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), strandäng, fåtal , 2017 (GHa)
Tranumyr, i norr (14F 1d , [6759700, 1467000] ), källdråg i sumpskog vid myrkanten, spridd , 2018 (LBr)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760220, 1468920] ), stenig strand, enstaka , 2017 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sinksjön (14F 3d , [6769640, 1467620] ), strandäng, enstaka , 2014 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6771777, 1464805] ), dike i kalhygge, ett tiotal , 2018 (GHa)
N om " Kvarnen" (14F 4d , [67717, 14669] ), ~refl~ ,200 m av Bysjöån ,åkrar o sumpmark, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
ORE

2 kim V Bäckmyren (14F 5c , [6775460, 1463890] ), dike/bäck från källa, rikligt , 2018 (GHa)
Södersjön, Norrboda badplats (14F 5d , [6778270, 1468720] ), kanten mellan sandstrand och grässvål, ca tio stycken , 2012 (GHa)
MORA

1 km SV Bergkarlås (14E 3h , [6768920, 1435520] ), dikeskant, 2010 (SJo)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Stor Nästjärnen OSO om (artp.), (14D 5h , [6779735, 1385902] ), åkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), gräsmark och strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

JÄRNA

Ca 200 m SV Övre Milborg (13E 0c , [6704683, 1410708] ), ~refl~ ,älvbrink, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
MALUNG

Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Eggen i Yttermalung (13D 4i , [67206, 13909] ), strandkant, rikligt , 2017 (MNo)
Östra Utsjö (13D 5h , [67267, 13871] ), vägdike, 2015 (MNo)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Mellanmon, Mosjöarna (13D 6g , [67333, 13839] ), strandkant, c:a 25 ex , 2015 (MNo)
Malung norr gamla garveriet (13D 6h , [6731170, 1385680] ), damm, 2015 (MNo)
Malung Grönland (13D 6h , [6731680, 1385260] ), älvstranden, 10 ex. , 2015 (MNo)
Mellanmon (13D 6h , [6732939, 1385061] ), vägdike, drygt 100 ex , 2015 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Törnäset (13D 8i , [6740780, 1393990] ), strandkant, c:a 10 ex , 2009 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Risberget (artp.), (14C 2i , [6760881, 1341902] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)

Dalarnes Flora