Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck ( , ), betesmark vid bäcken, kontr.TKa , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Vikmanshyttan (12G 7a , [66857, 15011] ), dike, ca 50 ex , 1986 (HPe)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
SILVBERG

Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmark i byn, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Sångan (12F 7d , [6688783, 1469578] ), sjöstrand och vattenområde, 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ), damm med omgivande skogsmark, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Gamla bergsdammen vid vägkorset (artp.), (13F 4h , [6720149, 1487925] ), 2015 (Per Johansson)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729100, 1498556] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
ENVIKEN

Borarna, Björkan (13F 8j , [6742928, 1496124] ), sjö/strand, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1987 (HWk)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676035, 1479261] ), åstrand, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark,dike, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14741] ), ~refl~ ,vildvuxet dike i södersluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735380, 1481390] ), fuktig mark vid bäck, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738867, 1451775] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ), vägkant/ängsmark, 2016 (IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Risröd (14F 0d , [67529, 14672] ), längs gammal körväg, något tiotal , 2014 (GHa)
Stigen mot Gumsvd (14F 0e , [6750900, 1471520] ), bäck, något tiotal , 2016 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [6757890, 1468330] ), gräsmatta nära vattenbrynet, ett tiotal , 2010 (GHa)
BODA

Lenåsvägen (14F 3d , [6765900, 1469390] ), dike, cirka tio exemplar , 2013 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), fuktig ängs-och skogsmark, strandängar, allmän , 1982 (Göran Thor)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Tennan vid Tennbo (artp.), (14D 6g , [6784915, 1382803] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Skamsåsens fd fäbod (12E 9c , [6698939, 1410481] ), gräsmark, 1989 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen (13E 3c , [6716310, 1411280] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Stor-Fjätan (artp.), (16D 7a , [6887555, 1352555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)

Dalarnes Flora