Carex pilulifera    Pillerstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torra skogsbackar, allmän , 1995 (PDm)
Backa - Sisselbo, väg W712 (artp.), (12G 4j , [6674811, 1545764] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ), myr, bäck, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ), lövskog invid beb., ett par tuvor , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), tomtmark / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HUSBY

Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ), betad torräng, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ), lövskog, 2013 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706295, 1514859] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698594, 1507570] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GUSTAFS

N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684670, 1472436] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), vägkant och på markberett hygge, vägkant och på markberett hygge , 1987 (Bengt Oldhammer)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696146, 1484482] ), parkeringsyta v vägen, 2020 (SNy)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, t.rikligt , 2013 (IPt)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tälnbäcken, Aborrtjärnen (13F 3f , [6716407, 1475245] ), vägdike skogsbilväg, 2012 (IPt)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Ö Valsan, väg mot mobilmast (13F 4e , [6722096, 1474091] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67065, 14941] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
Gringsbo (artp.), (13G 3a , [6718933, 1500777] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Lostigen (artp.), (13G 4a , [6720954, 1503645] ), vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718805, 1485675] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Hemmingsbo, nedre hagen (artp.), (13F 4g , [6722343, 1484328] ), frisk gräsmark betad hagmark, noterad , 2017 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726912, 1520647] ), skogsbilvägkanter, 2012 (DABS)
Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda Bergkvists hage (artp.), (13G 6b , [6733040, 1506446] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbod (13G 6c , [67304, 15121] ), övergiven ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
S om ön (13G 7b , [6736140, 1507240] ), skogsstig ,barrskog, rel. ovanlig , 2008 (JWk)
Alderristjärnen (artp.), (13G 8c , [6743704, 1511604] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), gammal ängsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ), skogsbilvägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647430, 1472860] ), ängsmark, 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Larsbo (12F 3h , [6667769, 1489605] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, spridd , 2010 (LBr)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Rånäsberget (12F 4g , [6670634, 1481182] ), gräsmark/sjöstrand, 2017 (IPt & SNy)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.), (12F 5d , [6678657, 1469122] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Gräsån, Norhyttevägen,{Grangärde ), ~refl~ ,fuktigt vägdike, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [6686230, 1439495] ), liten ängsväg, delvis igenvuxen, 2000 (DABS)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699353, 1451767] ), torr plan i skogsmark, 2015 (IPt & JJa)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702781, 1460282] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709142, 1458513] ), noterad , 2020 (Johannes Måsviken)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707361, 1462686] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707406, 1462709] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713260, 1450092] ), fäbodvall, fåtalig , 2004 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ), fäbodvall ,torr grässlänt,med vårstarr, enstaka , 2003 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), fäbodvall ,torr gräsmark, enstaka , 2003 (IPt)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714190, 1452250] ), fäbodvall, spridd , 2004 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714610, 1453280] ), vägslänt skogsbilväg, spridd , 2008 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6715985, 1454037] ), fäbodväg, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Övre gårdarna (13F 3c , [6716610, 1462860] ), ~refl~ ,jvgmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727288, 1467875] ), slåtterlinda, rikligt , 2015 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Prosgårdarna, Pros-Eriks äng (13F 6e , [67343, 14740] ), ~refl~ ,ängsmark som slås med lie, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Jordberg (13E 6g , [6731070, 1433310] ), hävdad fäbodvall, 2020 (IPt & KMa)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.), (13E 7i , [6737466, 1441856] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Traveltjärnarna O (artp.), (13E 4g , [6722675, 1430292] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ), slåtterängsrest, några tuvor , 1987 (LBr)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ), skogsväg blandskog, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ), vägkant ängs/skogsväg, 2018 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739627, 1464384] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Söder Bersäng (13F 8c , [67427, 14612] ), kalhygge, 1 tuva , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754512, 1465283] ), 2014 (Henrik Weibull)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754577, 1465227] ), 2014 (Henrik Weibull)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad hage på vallen, 2008 (Stephen Mankelow)
100 m V Gryssberget (14F 2d , [67626, 14651] ), ledningsgata i f.d.betesmark, enstaka , 1986 (TLj)
BODA

Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ), ängsmark, 2008 (IPt)
ORE

Flugunäs (14F 6c , [67844, 14606] ), sandstrand, enstaka , 2008 (GHa)
ORSA

Vångsgärde mot SO n.däljorna (14E 4h , [67732, 14361] ), på skogskörväg, 1988 (JEd)
Vångsgärde S-ut strax Ö lv. (14E 4h , [67735, 14360] ), örtrik beteshage, 1988 (JEd)
Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773781, 1437906] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Sundbäck, Gubbgården (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), banvall, 2009 (Ralf Lundmark)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Höglunda n.Rv81 ('Höglundaängen') (14E 5h , [67767, 14368] ), ännu hävdad kalkfuktäng ,sesleria/majviva, enst , 1986 (JEd)
Östra Grunuberg (artp.), (14E 5j , [6776526, 1449379] ), noterad , 2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Tallås N Hedens återvinningscentral (artp.), (14E 6h , [6784707, 1438630] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Mässbacken v.fotbollsplan (14E 7i , [67859, 14435] ), torr gräsbacke på sand (m,femfingerört,bergrör etc), enst! , 1987 (JEd)
Kallmorbergets N-sida ca 500 m S 'Skattungsbjörken' (14E 7j , [67855, 14463] ), kant av skogsväg (nu igenväxande), enst! , 1985 (JEd)
Hällbergs fäb. (14E 8g , [67928, 14315] ), betad mager fäbodvall ( Nardus-hed m.låsbräken), enst! , 1985 (JEd)
Leskusänget (14F 7a , [67852, 14502] ), igenväxande frisk mark, enst! , 1985 (JEd)
Kajsbergets fäb. (15E 3e , [6817, 1422] ), fäbodvall, några tjog , 1986 (BOr)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Kajsberget-Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818103, 1421651] ), dussinvis på torrfläckar vid kajsbergets fäbod, 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.), (13E 9h , [6746603, 1437784] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägens S sida 910 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754550, 1422090] ), torr vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,750-500 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [67546, 14227] ), vid bäck på kalhygge, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägens N sida 970 m och 1040 m OSO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754620, 1422240] ), torr vägkant, 1982 (Göran Thor)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771019, 1425528] ), gammal slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hållans fäbod (14E 5b , [67770, 14082] ), torräng, några tuvor , 1987 (LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ), mager ängsmark, 1985 (JEd)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [67845, 13868] ), torr betesmark, fåtalig , 1987 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållberg (14D 7j , [67859, 13962] ), betesmark, här och var , 1987 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Dåråbergs fäbod (14D 8j , [67931, 14034] ), slåttrat gårdstun, några tuvor , 1987 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [67845, 14014] ), betesmark, här och var , 1987 (LBr)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng, rätt rikligt , 1987 (LBr)
Lokbodarna (14E 7c , [67866, 14113] ), betat torrängsparti, fåtalig , 1987 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ), betad ängskant, några tuvor , 1987 (LBr)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbod (15D 0j , [6803720, 1399700] ), ängsmark, 2015 (JJa)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, fåtalig , 2016 (LBr & IPt)
Risbergs fäbod (15E 0a , [68028, 14020] ), slagen friskäng, fåtalig , 1987 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norra Burhöjden (artp.), (12E 1e , [6659901, 1423073] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), fattig skogsmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Nordtjärnen i V (artp.), (12E 2e , [6664060, 1424470] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
250 m S om Korptjärnen (artp.), (12E 2f , [6662182, 1428394] ), tallplantering, ca 30 år, 2011 (Måns Svensson)
tyberget (artp.), (12E 4c , [6672405, 1412388] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd hygge 800 m s om tyberget, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674875, 1424076] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Södra Kvarnberget O (artp.), (12E 5c , [6676528, 1410649] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697468, 1441480] ), fäbodvall, rikligt , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710590, 1437823] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Kotjärnen 200 m V (artp.), (12E 6c , [6683687, 1412395] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Sågtjärnarna (artp.), (13E 1e , [6705170, 1421823] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Sågtjärnarna N (13E 1e , [6705270, 1421880] ), blandskog, 2016 (HLe)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Vall NV Skamsåsen (artp.), (12E 9b , [6699391, 1409980] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Rv 64 ca 200 m N vägen till Finnjälsen (12E 9c , [6696654, 1411486] ), vägkant, 2008 (HLe)
Årbergets fäbod (13E 0d , [67015, 14155] ), ~refl~ ,fd fäbod med slåtteräng, fd slåtteräng och fd åker, vägkant, rabatter, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Årberget (artp.), (13E 0d , [6701523, 1415570] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Skinnarvallen S (artp.), (13E 0d , [6703799, 1416901] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckens fd fäbod 100 m O (13E 1c , [6708830, 1413460] ), ~refl~ ,torräng, 1998 (HLe)
Per-Ols Lisas vall (artp.), (13E 1d , [6705034, 1416727] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,gräsmark, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Lissfloåsen SO (artp.), (13E 4b , [6721087, 1408235] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723000, 1408965] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
södra huset vid Olarsvallen (13E 4b , [6723000, 1408970] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723554, 1408936] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Stuga ca 200 m O Nybodbäcken, V om Dalstugan. (13E 5c , [6727033, 1412711] ), ~refl~ ,fd fäbod med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Nordanåkers-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6729729, 1418292] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Norra Brudskogen,hygge ca 500 m S om fäboden (12D 9j , [66988, 13989] ), betesmark, några tuvor , 1987 (LBr)
Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684104, 1407491] ), noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Håliden (13D 4f , [67200, 13774] ), svagt betad artrik ängsmark, några tuvor , 1987 (LBr)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Norr om Grådön (13D 4h , [67244, 13889] ), ~refl~ ,frodig våt ängsmark nära älven, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
NO Mosjöarna (13D 6g , [67331, 13841] ), ~refl~ ,fuktig linda, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malungs hembygdsgård (13D 6h , [6730200, 1386780] ), gräsmark mellan hus, 2020 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), slåtterlinda, 2015 (BGM)
Backon, Västra Fors (13D 7f , [6736806, 1376091] ), hävdad torräng, 2020 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Öjsberget vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740499, 1391966] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ), skogskant torr sandig mark, rikligt , 1996 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Pellkölen S (artp.), (13E 5a , [6727132, 1402045] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
1 km söder om Västagården (14D 2d , [67640, 13660] ), slåtteräng, några , 2012 (BGM)
Södra Fenningsbergets fäbod (14D 2e , [67629, 13730] ), artrik slåtteräng, några tuvor , 1987 (LBr)
TRANSTRAND

Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

IDRE

Valdalsbygget 1. km mot NNO vid g:la fäbodstigen 805 m.ö.h. (16C 7c , [68880, 13138] ), kalkpåv. uttorkade fuktsänkor, riklig , 1990 (DABS)

Dalarnes Flora