Carex ornithopoda    Fågelstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

V om Finnhytte - Dammsjön, N kalkbrottet (12G 7e , [66892, 15221] ), frisk ängsmark i kalkbrott, sparsam , 1987 (LNo)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

"Krapplöt" mln brotten= 400 S b i St.Norbergsm.S stranden (12E 5j , [66759, 14452] ), på varphögar vid kalkbrott, rikl. på 1 plats , 1991 (GEn & HEn)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.), (12E 5j , [6675983, 1445024] ), kanten av kalkbrott i barrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, enst. (Conf. H.Harmaja) , 1991 (JEd)
ÅL

Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Prosgårdarna, ProsEriks äng (13F 6e , [67342, 14741] ), fin ängsmark som slås med lie, slåtterfibbla och fältgentiana, 1996 (MBe)
LEKSAND

Ö Rönnäs (13F 6c , [67320, 14640] ), slagen dikeskant åt S ,rätt torr, enst. , 1988 (TLj)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ), ängsmark, några tuvor , 2010 (IPt)
Romma 3 km NNO (artp.), (13F 7c , [6735944, 1462814] ), vägdike med framsipprande grundvatten, 1991 (MBm)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik ängsmark, spridd , 2008 (IPt)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ), igenväx. slåtteräng m.björkar, enst. , 1988 (TLj)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), fuktig slåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), kalktorrängar, fl. , 1987 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), slåtterängar,torrbackar,slänter, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), tallhed, enstaka , 2010 (GHa)
V.Born (14F 2d , [6760, 1469] ), solexponerade ängsbackar/torrbackar, flerst. ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14653] ), örtrik ängsmark, ,frekvens allm. 1986 (TLj)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ), fuktig botten av gammalt kalkbrott, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ), torra tallbevuxna skogsbackar, riklig , 1985 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (DF), (14F 2e , [67630, 14702] ), torr f.d.ängsmark, enstaka , 1986 (TLj)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. ängsmark, nu gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
300 m NV Jutjärns N-spets (DF), (14F 2e , [67637, 14702] ), lundartad brant, enstaka , 1986 (TLj)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), ~refl~ ,gammelskog på dramatiska kalkklippor. Genomflutet av en å., ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (DF), (14F 3d , [67659, 14673] ), lundartad f.d. ängsmark, enstaka , 1985 (TLj)
300 m SV kyrkan (14F 3d , [67660, 14675] ), slåtteräng, rikl. , 1987 (TLj)
200 m SV Boda k:a (DF), (14F 3d , [67661, 14676] ), betade backar, enstaka , 1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Boda Gammlegård (artp.), (14F 3d , [6767332, 1467878] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Änderåsen (14F 3d , [6769990, 1467020] ), ängsmark, 2004 (IPt)
Slogsveden (14F 4c , [67722, 14649] ), kanten av gammal väg, enstaka , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67705, 14675] ), lövskogsbryn (på kalkberg), frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14676] ), kalkkulle, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Kärrbacken (N Stängsdiken) (14F 4d , [6771940, 1465500] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Sötsved (14F 4d , [6772350, 1468200] ), torr vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Jälltjäränget (14F 4d , [67731, 14698] ), torr körväg, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), nära forsen,kalkskravel, enstaka , 1985 (TLj)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ), kalkblock i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ), dikat rikkärr, 1987 (JEd)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), änsgranskog, enstaka , 1987 (JEd)
ORSA

Lisselhed (DF-70), (14E 4h , [67738, 14352] ), vägkanter med majviva,älväxing,vårfngerört,rosettjungfrolin, t.rikl , 1987 (JEd)
Lisselhed betad mark (artp.), (14E 4h , [6773988, 1435958] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6774037, 1435927] ), ängsrest intill vägen med 2 lador/härbren., 2001 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774293, 1436010] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde V-ut (14E 4h , [67745, 14356] ), örtrik lundartad ängsgranskog,trol.f.d.ängsmark, 1987 (JEd)
Vångsgärde V-ut.fl! (DF-70), (14E 4h , [67746, 14358] ), kalkfuktängsrest/vägdiken, 1987 (JEd)
Kungshagavägen (artp.), (14E 5h , [6775809, 1436702] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vägkant Ö Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775846, 1436621] ), 1 , 2017 (Anders Haglund)
Höglunda n Rv81 (s.k.'Höglundaängen) (DF-70), (14E 5h , [67767, 14368] ), ännu lie-hävdad kalkfuktäng m. bl. a. majviva,älväxing, etc, mkt.rikl! , 1986 (JEd)
NÖ Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776796, 1436713] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (n.Blåtryvägen) (DF-70), (14E 5h , [67771, 14371] ), kalkfuktängsrest i ledn.gata med majviva,rosettjungfrulin,älväxing, enst! , 1985 (JEd)
Höglunda n.OK,fl! (DF-70), (14E 5h , [67772, 14365] ), fuktiga vägdiken (majviva,rosettjungfrulin,älväxing,liljekonvalj), 1986 (JEd)
Väster E45 (artp.), (14E 5h , [6777381, 1436645] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda n.OK,fl! (14E 5h , [67774, 14366] ), fuktiga vägdiken (majviva,rosettjungfrulin,älväxing,liljekonvalj), 1986 (JEd)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.), (14E 5h , [6777420, 1436655] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Slättberg N-ut (14E 5h , [67794, 14386] ), granbryn mot åker, 20-tal ex. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [6783, 1440] ), kalkpåv.fuktiga vägkanter o ängskanter,oftast solöppet, fl. o.rikl! , 1986 (JEd)
Kallholens kalkbrott (14E 6i , [67840, 14410] ), kalktorrängsveg. m.bl.a. vispstarr, 1987 (JEd)
Kallholen ovan kalkbrottet (artp.), (14E 6i , [6784050, 1441050] ), noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Kallhole mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ), grusvägkanter (majviva,rosettjungfrulin,vildlin.grönkulla), 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67845, 14442] ), kalkfuktängsveg.mln.åker o väg (m. majviva,brudsporre,darrgräs, etc), enst! , 1986 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängskant, 1990 (JEd & LBr)
Björken S-ut, f! (2 lok) (14E 6i , [67848, 14425] ), kalkgrus-vägkant resp. liten torrbacke på hygge, enst! , 1985 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 7j , [67851, 14450] ), dike igenväxt.fuktäng, enst! , 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora v. vägskälet mot Ö (14E 7j , [67857, 14452] ), kalkfuktängs-rest intill vägdike (majviva etc), 1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut v.'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ), vägdike (majviva,rosettjungfrulin,hår-o.vispstarr), enst! , 1985 (JEd)
MORA

Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
HAMRA

Björnån,fallet uppströms Voxnavägen (ny för Hamra) (16E 1i , [68580, 14431] ), strand, 1988 (PSt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen ,vid Sågbäcken (15C 7e , [6836, 1324] ), på klipphyllor, 1998 (LBr & BOr)
IDRE

Toxåsen (15C 9g , [6849908, 1332224] ), rikfläck, 2004 (RLu)
Röskåsen S (artp.), (16C 0b , [6850280, 1307960] ), noterad , 1996 (Jan Edelsjö)
Söder om Röskåsen (16C 0b , [6850280, 1307960] ), 1996 (DABS)
Idresjön vid bäckutlopp ca 300 m O Trysslingbäcken (16C 2h , [68630, 13386] ), vägslänt, ca 5 ex. , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), örtrik rasmark i sydväxtberg, enst! , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ), örtrika sänkor i barrskogssluttning (.m smultron,kattfot o guckusko), 100-tals ex! , 1988 (DABS)
Skärbo ca 300 m NV-ut, S om vägen (16C 4d , [68704, 13185] ), örtrik svacka i barrskog (rikkärr-dråg omkring), enst! , 1988 (DABS)
S.Guttuån/Lomtjärnsvägen (16C 4d , [6872985, 1319936] ), rikfläck, 2004 (RLu)
Knallarna 3 lokaler bl.a. (16C 4d , [6873045, 1319856] ), granskog och rikkärr, 2004 (RLu)
Knallarna, N om Lomtjärnen, N om vändplan (artp.), (16C 4d , [6873045, 1319856] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6870954, 1324492] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 3 lokaler bl.a. (16C 4e , [6872224, 1324916] ), rikfläck,bäckstrand och bäcksump, 2004 (RLu)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Vasbo, Rångbäcken (16C 4f , [6873822, 1328080] ), rikdråg längs bäcken, 2004 (RLu)
Vasbo, 2 lokaler (16C 4f , [6874334, 1327952] ), rikfläck resp.slog med dike, 2004 (RLu)

Dalarnes Flora