Carex norvegica ssp. inferalpina    Taigastarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Ljothed 200 m SV-ut (14E 7i , [67895, 14441] ), vägdike mot örtgranskog, några m2 , 1989 (JEd & LBr)
Storstupet på fuktig klippa n.gångbron på åns Ö-sida (14E 8j , [67906, 14454] ), vid timmerrännan, förr trol. i stänkzonen från fallet ,m.fjällven, 20-tal ex. , 1988 (ANi & JEd)
ÄLVDALEN

Stop (artp.), (15D 0j , [68018, 13971] ), intill fallen vid liten bäck, 1988 (Bengt Oldhammer)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ), flera ex , 1988 (BOr)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ), översilad klippa, något 10-tal ex , 1987 (LBr)
HAMRA

Kringelströmmen vid Voxcnan (15F 8b , [68448, 14556] ), översilad berghäll mot åker, 1986 (PSt)
Fågelsjö, Orsa Finnmark (16E 0h , [68505, 14386] ), barrskog, 1992 (Jan Hedman)
Västerdalarna

TRANSTRAND

S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ), översida diabasstup, 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (artp.), (14D 9b , [6797437, 1359033] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Norra Holmen (artp.), (14D 9b , [6797437, 1359033] ), diabasklippa, 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätfallen (15D 8c , [684187, 136471] ), på klippa, sparsamt , 2003 (LBr)
100 m nedstöms landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [68442, 13654] ), strandbrink, 1 ex , 1992 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [68551, 13450] ), rik sumpgranskog, enstaka , 1989 (DABS)
Krokabborrtjärn ca 1 km SO-ut från S-spetsen (16D 2c , [68605, 13610] ), skogsbäck med högörtveg., 1994 (JEd)
V Oxvålen (16D 3b , [6865, 1355] ), rel.näringsrik bäck i skogsmark, tiotals , 1987 (BOr)
IDRE

Söder om Röskåsen (16C 0b , [685028, 130796] ), 1996 (DABS)
300 m uppströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68556, 13428] ), rik sumpskog genomdragen av skogskörväg, ca 5 tuvor , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685695, 134238] ), grandäld med källor och liten bäck, en tuva (granskad) , 2017 (LBr)
SO. Storgjotkölen (16C 2c , [6861, 1312] ), örtrik granskog, spridd , 1986 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 600m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862474, 1312707] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
SV. Storbo (16C 2c , [68630, 13133] ), örtrika bäckstränder, spridd , 1986 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ), örtrik fuktsvacka i granskog, enst! , 1988 (LNo & JEd)
Idresjön vid bäckutlopp ca 300 m O Trysslingbäcken (16C 2h , [68630, 13386] ), bäckstrand, riklig , 1995 (DABS)
Storåns Ö-sida ca 1 km N Ängessillret (16C 8g , [68927, 13338] ), bäckdråg,på mosstuvor i bäckkanten, t.rikligt , 1987 (JEd)
Storåns Ö-sida ca 1km ovan Ängssillret (artp.), (16C 8g , [6892700, 1333800] ), på mosstuvor längs bäck, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ), örtrik skogsbäcksänka, t.rikligt , 1994 (JEd)
Storåns V-sida ,V Siljanskojan (16C 8g , [68939, 13324] ), torrängpå sand-kalkpåv., 1987 (JEd)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr,ängsgranskog, fl. men oftast fåtalig , 1987 (DABS)
Strömmen N-ut vid ån (16D 6a , [6880, 1351] ), rik strandäng, enstaka , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut ,vid stigen strax S Hålbäcken (16D 6a , [68826, 13516] ), örtrik granskog, enstaka , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora