Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

LEKSAND

V om Åskaken (13E 5g , [6726938, 1432360] ), blockig slänt mellan skogsbil och myr, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
BODA

Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773195, 1464835] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770360, 1425958] ), älvstrand, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tyfors (12E 4c , [66713, 14116] ), vägkant, foto , 2008 (IPt, GEn)
FLODA

Vinberget (13E 1i , [6707844, 1444005] ), vägkant,diken mot myr, 2020 (IPt)
Stora myran (13E 1j , [6707591, 1446457] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)

Dalarnes Flora