Carex nigra var. recta    Tuvad hundstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773195, 1464835] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770360, 1425958] ), älvstrand, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Anders Svensson, Botanikdagarna 2016)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
IDRE

Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)

Dalarnes Flora