Carex muricata ssp. lamprocarpa    Snårstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Silvberg vid fd silvergruvan (artp.), (14F 2d , [6764273, 1468570] ), blandskog, noterad , 1999 (Sture Westerberg)
Silvberg vid f d silvergruvan (14F 3d , [67672, 14680] ), utschaktade och igenfyllda varphögar med kalkgrus, flera tuvor 1985 (uppgiven som C. pairaei ssp. borealis = C. muricata ssp. muricata, SWe:WIS.&MOR. 1987), * expanderande och riklig 1988-- , 1990 (TLj, JEd o a kontr. ÖNi)

Dalarnes Flora