Carex microglochin    Borststarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÄLVDALEN

Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Fjällsocknarna

IDRE

Storgjotkölen, SO-delen (artp.), (16C 2c , [6861975, 1312105] ), vid göl i rikkärr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
600 m V om Storgjotkölen (n.tid.känd lok.) (DBS), (16C 2c , [68620, 13112] ), dyflark i rikkärr m.axag, enst! (ca 300 m från LBr's lok. i annat kärrdrag!) ca 740 m. höjd) , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen 3 km SV Storbo (16C 2c , [68620, 13120] ), ca 50 ex , 1988 (LBr)
Storgjotkölen V-ut (artp.), (16C 2c , [6862055, 1311255] ), flark i extrem-rikkärr, + axag, noterad , 1988 (Jan Edelsjö)
Storgjotkölen ca 600 m V om föregående (16C 2c , [68629, 13112] ), 1988 (LNo & JEd)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [688833, 131975] ), öppet rikkärr, i kanten, fåtalig på ett par ställen , 2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [688743, 134661] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, sparsamt , 2008 (LBr)

Dalarnes Flora