Carex loliacea    Repestarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogskärr, spridd, (9 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Högsbergets västsluttning (12G 3e , [66651, 15226] ), hygge i bäckdråg, ett mindre bestånd , 1988 (DABS)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), örtrik blandskog, 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 6d , [66849, 15185] ), sönderkörda hyggen, riklig , 1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66858, 15207] ), mogen fuktig granskog, riklig , 1987 (BDr)
Atlasruta (12G 7e , [66865, 15249] ), sönderkörda hyggen, riklig , 1987 (BDr)
HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705200, 1523830] ), ~refl~ ,sumpskog, översilad, 2007 (NGu)
500 m S om Svarttjärnen, 1,2 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,sumpskog, vid bäck, 2003 (NGu)
SÄTER

Limes Norrlandicus (artp.), (12F 7j , [6686609, 1497661] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Caroline Greiser)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689902, 1463792] ), medelriksumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Tunkarlsberget (12F 8e , [6692750, 1474650] ), våtmark, 2011 (JOs)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696111, 1470299] ), myr, 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
TORSÅNG

3 km NO Ornäs (artp.), (13F 2h , [6712921, 1487838] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ), tjärnstrand , bäckinlopp, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt fuktdråg på hygge, t.rikligt , 1991 (JEd & LBr)
Laktjärnens SV-sida Ö-ut (13F 5j , [6728, 1495] ), örtrikt fuktdråg på hygge, t.rikligt , 1991 (JEd & LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge , vid bäck, 1987 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [6722, 1513] ), skogskärr, 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Holvrets torvtag (artp.), (13G 5a , [6729509, 1503578] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ), örtrik granskog, 2003 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
ENVIKEN

1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Hötjärnsåsen (14G 3a , [67650, 15045] ), våt del av hygge intill bäckravin, några tuvor , 1986 (RLu)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkärr med tall o. delvis öppet vatten, några ex. , 1988 (HWk)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GRANGÄRDE

Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693385, 1458660] ), gransumpskog örtrikt, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

2 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [66962, 14518] ), erosionsravin,i dalbotten, på flera ställen , 1996 (AJs)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, spridd över stora ytor , 2006 (LBr & IPt)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [6711780, 1459500] ), fuktig skog nära litet skogskärr, spridd över stor yta , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67118, 14600] ), bäckkant mot litet kärrparti, enstaka , 2001 (IPt)
Djurforsen, V-dalälven (13F 2c , [6713100, 1461280] ), källflöde, några m2 , 2007 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
Mojeängarna (13F 4c , [67215, 14614] ), sumpdråg i gammalt hygge, enstaka , 2003 (DABS)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, ymnigt , 2004 (IPt)
ÅL

Oxberg 1,3 km mot SO (13F 5f , [67282, 14778] ), bäcksänka, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ), ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Bottentjärn (13F 7g , [67370, 14848] ), ~refl~ ,sank skogsstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Söder om Ärtån (13F 8g , [67410, 14828] ), ~refl~ ,fuktig - blöt vägkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
LEKSAND

Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Vägskälets naturreservat. (artp.), (13E 5j , [6729624, 1449791] ), bäckkant, 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.), (13F 7c , [6736101, 1463794] ), kalkbarrskog / naturlig skogsbäck, 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), kalhygge, få ex , 1987 (MKp)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ), hygge i sankhöljor, riklig , 1986 (TLj)
Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ), örttrik granskog, sparsamt , 2007 (LBr)
500 m Ö Råbergsklaclken (14F 0e , [67525, 14711] ), fuktig basrrskog, fåtal , 2016 (GHa)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.), (14F 0h , [6751146, 1489851] ), 2015 (Anders Waldenström)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilat dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Vädertupp, Rättviks sn (artp.), (14F 0h , [6751295, 1489927] ), 2015 (Anders Waldenström)
Vädertupp, Rättviks kn (artp.), (14F 0h , [6751359, 1489959] ), 2015 (Anders Waldenström)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751134, 1490093] ), gråalkärr efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Vädertuppsberget (14F 0i , [67512, 14901] ), bäckravin, enstaka , 1985 (TLj)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ), ~refl~ ,klibbalskärr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Skärbacken (14F 2d , [67642, 14673] ), botten av gammalt kalkbrott, fåtal , 2012 (GHa)
1 km SV Styggforsen (14F 3d , [67655, 14654] ), myr/moränland,alkärrssänka, t.riklig , 1986 (TLj)
Styggforsen, nära Hällbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ), skuggig ravin, t.riklig , 1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Grönockran (artp.), (14F 3e , [6768540, 1470428] ), i sumpskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Herrgårdskällan/Älasklitten (14F 3f , [6769210, 1478880] ), sönderkörd kallkälla på kalhygge, enstaka , 2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), dike i kraftledningsgata, enstaka ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Kärrbäcken (14F 4d , [67700, 14652] ), myrkant i kraftledningsgata, enstaka , 2013 (GHa)
Ockerheden (14F 4e , [67731, 14721] ), ~refl~ ,körspår i hygge, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, tiotals , 2010 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ), sumpskog, enstaka , 2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67806, 14627] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbäckens mynning (artp.), (14F 6d , [6780261, 1465243] ), videsnår nära strand, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), mindre bäckravin, riklig , 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), fuktiga näringsrika ställen, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Stånkåmyren (14F 9f , [67980, 14790] ), dike i myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803, 1471] ), gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803518, 1471522] ), . idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
Lillhåvasjöns NV spets (15F 4c , [6820242, 1463728] ), skogsmark, översvämning, 2005 (JHe)
ORSA

Knölbäcken strax nedom ravinen (14E 7h , [67891, 14374] ), fuktdråg i bäcksänka, m.spädstarr, 1988 (JEd)
Strax NV Knölbäckens ravin (14E 7h , [67892, 14368] ), liten fuktsvacka i granskog (nu hygge) m.spädstarr, 1988 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14441] ), sumpskog, 1989 (JEd & LBr)
SO Ljothed strax N Ämån (14E 7j , [6788, 1445] ), bäckdråg, sönderkört vid avverkning, enst! , 1985 (JEd)
Ljothed 1.2 km SO-ut (artp.), (14E 7j , [6788500, 1445500] ), granfuktskog, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Nybodbergets N-sida (14E 8g , [67910, 14339] ), örtrik fuktig granskog - i fuktdråg - nu hygge, 1988 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), bäckdråg, 1989 (JEd & LBr)
Gangsbergets SV-sida (15E 0g , [6804, 1430] ), källdråg i örtrik granskog, 1988 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,140 m SV Lissbäckens korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6752840, 1423780] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,250 m VNV Lissbäckens korsning med Asundsvägen (14E 0e , [6753120, 1423720] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m SV Lavadammens SV ände (14E 0e , [6753980, 1421250] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,780 m SV Leksbergsvägens infart 30 m N Ryssån (14E 0e , [6754380, 1420570] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,430 m SO Leksbergsvägens infart 40 m N Ryssån (14E 0e , [6754520, 1421500] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,140 m NNO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754940, 1421340] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,340 m NNO Leksbergsvägens infart 20 m V Leksbergsvägen (14E 1e , [6755090, 1421310] ), 1982 (Göran Thor)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67563, 14492] ), dikad sumpskog, 1989 (JEd)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
VENJAN

Bäck mos S från Lödran (artp.), (13E 7a , [6736066, 1404747] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Kringlokmyrkölen (artp.), (13E 7a , [6737920, 1400438] ), i traktorspår,, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Stor-Nästjärnen SO om (artp.), (14D 5h , [6779837, 1385881] ), skogskärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.), (14D 6g , [6784506, 1383924] ), källdråg, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Kvarnkrok SV om (artp.), (14D 6i , [6780986, 1392740] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), hygge intill bäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Småtjärnarna, längs vägen (artp.), (14E 7a , [6787746, 1402076] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [6786770, 1406350] ), vägkant, skogsdike/kärr, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Nybolsbäcken nära Gasusänget (14E 7c , [6789690, 1412640] ), sumpskog, spridd , 2017 (LBr)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ), örtdråg i granskog, 2003 (LBr)
Jöllmyr, övr. delen, 1,2 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803247, 1401023] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Brittälven (artp.), (12E 1g , [6656506, 1433272] ), vattendragsbotten blöt mark kring liten bäck, noterad , 2019 (Staffan Jansson)
Ammaso, 1100 m NO Tystupets kraftstation, nyckelbiotop (artp.), (12E 3c , [6667688, 1412118] ), skogsbäck i brant sluttning med järnockrautfällning, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675268, 1409954] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

200 m söder om Håvån, öster om vägen (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
NÅS

Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
JÄRNA

S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck till Älgsjön (13E 3b , [6715537, 1406056] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1996 (HLe)
Bäck S Hällsjöberget (13E 3b , [6716123, 1406478] ), ~refl~ ,bäck i björksumpskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ), ~refl~ ,granskog, 1996 (HLe)
Dårarmyran V (artp.), (13E 4b , [6722900, 1407371] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
N Dårarbäcken ca 200 m från Vansjön. (13E 4b , [6724513, 1408726] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728549, 1407694] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), fuktstråk nedanför ravin, rasbrant, rikligt , 2007 (BGM)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 2013 (HLe)
MALUNG

Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), ängsskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ), fuktig lövskog, ett tiotal strån , 2012 (BGM)
Arvselsvallen (13D 7h , [67373, 13945] ), bäckstrand, 10 ex , 1996 (MNo)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ), vid bäck, fåtal , 1987 (PEr)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), näringsrik skogsmark, rikligt , 1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, en tuva , 2008 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ), fuktdrag, kärr nedan rasbrant, 2 tuvor , 2008 (MNo)
LIMA

Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, några tuvor , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

S.Holmen i bergbrant (14D 9b , [6796, 1359] ), i rasmark o snår nedom bergbrant, 1989 (TLj & LBr)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ), nedom diabasbrant, enstaka , 2012 (MNo)
Norra Holmen diabasbrant (artp.), (14D 9b , [6797467, 1359011] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ), örtrik granskog, t.riklig , 1989 (DABS)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819820, 1362400] ), gransumpskog vid källbäck, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819837, 1362458] ), gransumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, enstaka , 1989 (DABS)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,3 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68367, 13658] ), örtrik granskog med källflöden, spidd , 2002 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
250 m SO landsvägsbron över Fjätan (15D 8d , [68441, 13655] ), bäckdråg i sumpskog, sparsamt , 1992 (DABS)
500 m N om Kimbäcken (15D 8e , [68406, 13703] ), sumpskog, sparsam , 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [6854, 1349] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, t.rikligt , 1989 (DABS)
2 km S om Ringbo (16D 0a , [68544, 13501] ), bäckdråg, enstaka , 1989 (DABS)
Bäcken från Fiskvasselsjön (16D 2a , [68629, 13547] ), sumpskog invid bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik granskog kring bäck, enstaka , 1992 (LBr)
Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1358] ), bäckrännil i skog, en tuva , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,vid tjärn (16C 1h , [68591, 13384] ), örtrik sumpskog längs bäck, 1 tuva , 1995 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), sumpdråg - bäckkant, t.riklig , 1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rik sumpskog, 1 tuva , 1995 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68633, 13113] ), örtrik gransumpskog, spars! , 1988 (LNo & JEd)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban, fl! (16C 2f , [6863, 1326] ), bäck i granskog, fl. o.rikl! , 1988 (DABS)
N om Karmoråsen vid Skäråsgrubban, fl! (16C 2f , [6864, 1325] ), bäck i granskog, fl. o.rikl! , 1988 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
500 m N Häggesundet (16C 2i , [68623, 13414] ), fuktdråg med rikpåverkan i granskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäcken SO Knallarna (16C 4e , [68713, 13213] ), bäck i gransumpskog, rikl! , 1988 (DABS)
1 km NV Knallarna (16C 4e , [68730, 13203] ), gransumpskogs-sänka, rikl! , 1988 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd längs bäckkanten , 2019 (LBr)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), tuvor i rikkärr, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora