Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa    Näbbstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Sönntjärnsmossen nära den korsande vägen (12E 5i , [667958, 144367] ), frodigt rikkärr med klibbal och tagelstarr, spridd inom ett par m2 , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [667958, 144367] ), rikkärr, 2008 (IPt)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [678086, 137051] ), myrmark, rikkärr, rikligt , 2013 (DABS)

Dalarnes Flora