Carex lachenalii    Ripstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , [6851, 1306] ), kalfjällshed, spridd , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6851260, 1307040] ), 1996 (DABS)
Härjåhogna (artp.), (16C 0b , [6851555, 1306555] ), fuktig fjällhed, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Nipfjället vid bäcken SO Lillnipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, rikligt och spridd , 1994 (DABS)
Silverfallet och strax nedanför ,Olån (16C 8c , [68921, 13145] ), längs ån på klippor, sparsam , 1990 (DABS)
Grövelsjön (16C 8d , [68929, 13151] ), på kalfjället, enstaka , 2009 (MNo)
Grövelsjön, Sjöhöjden (artp.), (16C 8d , [6893137, 1315817] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Storvätteshågna v.tjärnen (16C 8e , [6893, 1324] ), fjällhed/strandkant, 1987 (JEd)
Storvätteshogna högt upp i S-sluttning (16C 8e , [6893, 1324] ), i snölega på S-sluttning, t.riklig o spridd , 1990 (DABS)
Vid Santessons tjärn (16C 8e , [6893880, 1324720] ), sjöstrand, spridd , 2020 (LBr)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, några tuvor , 2007 (MNo)
Storvätteshogna högt upp i S-sluttning (16C 8f , [6893, 1325] ), i snölega på S-sluttning, t.riklig o spridd , 1990 (DABS)
Sjöhöjden, Grövelsjön (16C 9d , [6895, 1315] ), fjälläng, flera ex , 1991 (BOr)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68952, 13150] ), fjälläng, 2014 (MNo)
2 km NNV Jakobshöjden i slukränna (16C 9d , [6896, 1317] ), djup bäcksänka,kalfjällsgränsen,på block!, enst! , 1988 (JEd)

Dalarnes Flora