Carex jemtlandica    Jämtstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig, ej med säkerhet bestämd , 2007 (LBr)
RÄTTVIK

Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Handskflyten (14F 0d , [67544, 14683] ), blötpartier i skogbevuxet rikkärr, sparsamt 1978 och , 1986 (ABj, LBr konf M. Hedrén)
Ö Born, både söder o. norr om (14F 1c , [6759, 1460] ), dikeskanter,små sankmarker på fleta ställen, t.rikl. , 1989 (SBm)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67574, 14688] ), i dytag, liten population , 1990 (M. Hedrén)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ), rikkärr, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Gärdsjö, ca 1910-t (Sam) * in palude fertili, 1935 (A. Palmgren) (S) * Gärdsjöns nordspets (14F 1d , [67592, 14687] ), blött extremrikkärr, tämligen riklig 1988- , 1990 (ABj, LBr o a konf. M. Hedrén)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Nära Nävertjärn, 1940 (SJÖRS1948) = Tranumyr (14F 1d , [67594, 14668] ), lokalt riklig i det centrala blötdråget, sparsamt 1978 och , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759510, 1466700] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ), 2005 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Fisklösen-Långmyren 11 km NO Rättvik (artp.), (14F 1e , [6758577, 1472070] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ), veg.öar i lösbottenytor, lokalt bestånd , 1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
BODA

Jutjärns kalkbrott,Backmora (DBS), (14F 2d , [67630, 14696] ), rikkällkärr, spridd i kärret , 1988 (TLj & LBr)
Myren S Brödlösberget (14F 3d , [67664, 14658] ), klen form, riklig , 1990 (M. Hedrén)
Stormyrens N-del (14F 3d , [67672, 14671] ), mkt resliga ex, liten population , 1990 (M. Hedrén)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67729, 14642] ), sumpig kant av skogsgöl, enst. , 1999 (GHa)
Västombäcksmyren 1983 (ABj konf. M. Hedrén) * (14F 4d , [67726, 14656] ), i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr, stor population , 1990 (M. Hedrén)
100 m O transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), extremrikkärr, enst. , 1998 (GHa)
100 m V transf.stn (14F 4d , [67727, 14653] ), rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Jälltjärbäcken öster om kraftledningen före ravinen (14F 4d , [67732, 14658] ), rikkärr, rikl. , 2001 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr (1987 LBr), tiotals , 2000 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ), gammal torvtäkt, 100-tals , 1987 (LBr)
Jälltjärnen. (artp.), (14F 4d , [6773580, 1465043] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnens norra strand (14F 4d , [67736, 14651] ), sumpig sjöstrand, enstaka , 2001 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gulleråsen V (artp.), (14F 4d , [6773643, 1465033] ), noterad , 2018 (Anders Waldenström)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren. (14F 4d , [67739, 14685] ), riklig 1987 (LBr)-- , 1990 (M. Hedrén)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, mkt riklig , 2010 (LBr)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), lokalen är fylld av starrar av flera olika arter. efter mycket letande hittadejag 3 jämtstarrar. antagligen har det funnits många fler där innan loken dikades ut., 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ), myr med göl, flertal , 2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig (ej helt säkert bestämd) , 2007 (LBr)
Sörboda, liten tjärn nordväst om byn. (14F 5d , [67769, 14698] ), sparsamt i gungfly., sparsamt , 1988 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14674] ), stor population , 1990 (M. Hedrén)
Dalbyn, palude calc., 1935 (Palmgr. 1959) * Södertjärnens östsida (14F 5d , [67777, 14652] ), i odikat parti med bland annat glans-vide och huvudstarr, flera ex 1985 (TLj) * mellan Nörder- och Södertjärnarna, riklig , 1990 (M. Hedrén)
Södertjärn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly, foto , 2010 (IPt)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), dike, enstaka , 2008 (GHa)
Fjällsocknarna

IDRE

Storgjotkölen, SO-delen (artp.), (16C 2c , [6861975, 1312105] ), vid göl i rikkärr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), rikkärr i gölar, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Storgjotkölen (artp.), (16C 2c , [6862050, 1312050] ), rikkärr, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
V om Storgjotkölen (DBS), (16C 2c , [68621, 13111] ), rikkärr i lösbottnar, rikl! , 1988 (LNo & JEd)

Dalarnes Flora