Carex hostiana    Ängsstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
ORSA

Holen, strax ovan riksvägen (14E 5h , [67752, 14365] ), hävdad slåtteräng med bl a älväxing och fjällruta, sparsamt , 1990 (LBr)
Lindänget (14E 5h , [6776, 1436] ), Lundins äng, ännu kvar trots schaktningar , 1994 (BOr)
Lindänget, vid Stenbergsbyn där landsvägen genomskär kalkängarna, ca 1900 (JOH.1900) * ca 1950 (BJÖRKM.1957) *, (14E 5h , [67767, 14368] ), i ohävdad kalkrik slåtteräng, 5 ex 1986 (LBr) * ännu 1989, på hösten uppfördes dock ett hus på platsen varför arten sannolikt är försvunnen, 1989 (LBr ,JEd ,BOr)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), 20 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda nära landsvägen (artp.), (14E 5h , [6776750, 1436850] ), hävdad kalkfuktäng, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Tures äng (artp.), (14E 5h , [6776770, 1436893] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Norrviken, rikligt i artrikt kärr, 1981 (RYN.1985) * SV-delen (14E 1g , [67571, 14333] ), i mader, längs diken och i lövsnårskog, spridd och lokalt riklig , 1989 (LBr & TLj)
Norrvikens SO-del (14E 1g , [67572, 14338] ), i kobetad strandäng, spridd och rikligt , 1989 (LBr o a)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens SO-sida (artp.), (14E 1g , [6757350, 1433950] ), betad kalkpåv. strandäng, noterad , 1988 (Jan Edelsjö)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), flera hundra ex , 1990 (Bengt Oldhammer)
Norrvikens Ö-sida vid fågeltornet (14E 1g , [67580, 14339] ), i f d slåtteräng med bl a axag, klubbstarr och ängsnycklar, rikligt , 1989 (BOr)
Norrviken nära fågeltornet (14E 1g , [6758070, 1433920] ), strandäng, 2009 (IPt)

Dalarnes Flora