Carex hostiana x oederi    Ängsstarr x ärtstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stora Kroktjärn (12E 1g , [6656342, 1431772] ), kärr, kant av gungfly tillsammans med vitag, minst 15 strån ,artbestämd av Lars Fröberg, 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)

Dalarnes Flora