Carex hirta    Grusstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Krylbo n.lokstallet (12G 3e , [666679, 152363] ), banområde ,lokalen delvis förstörd vid schaktningsarb., 100-tals , 1989 (IPt)

Dalarnes Flora