Carex heleonastes    Myrstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Galtryggkärren (12E 5j , [66771, 14492] ), glest trädbevuxet kalkkärr, 1988 (JHn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Tranumyr (artp.), (14F 1d , [6759600, 1466820] ), 18 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lennart Bratt)
Tranumyr (14F 1d , [6759600, 1466820] ), i övre delen bland småbjörkar,gräsull ock jämtstarr, ca 10 ex, även 2005 , 2002 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759609, 1466783] ), 2013 (Henrik Weibull)
Tranomyren, Nedre Gärdsjö, Rättviks kommun (artp.), (14F 1d , [6759679, 1466949] ), noterad , 2019 (Helena Lager)
Tanumyren (artp.), (14F 1d , [6759684, 1466932] ), noterad , 2019 (Markus Rehnberg)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), ej återfunnen , 2011 (Urban Gunnarsson)
ORSA

Lisselbäcka, dyhål i dikad myrmark, 1960-t (Bj) * SV om Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ), i blötpartier i dikat kärr med starkt björkuppslag,, sparsam , 1986 (JEd)
Aven SV Lisselbäcka (DF-70), (14E 6g , [67805, 14333] ), dikat kärr (i små surpölar,i övr.starkt björkinslag) m.Carec diandra etc, 1986 (JEd)
Lisselbäcka, SV om (artp.), (14E 6g , [6780555, 1433355] ), ej återfunnen , 2018 (Lennart Bratt)
ÄLVDALEN

Nyängena (15D 1e , [6809, 1371] ), rika källkärr, riklig , 1995 (LBr)
Nyängena , V om Fännängslokarna (15D 1e , [68095, 13703] ), kärr, 1995 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ), medelrikkärr, ca 10 fertila strån , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, 10 fertila strån , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820720, 1362570] ), rikkärr med källor, riklig på en mindre yta , 2009 (LBr)
IDRE

Storgjotkölen (16C 2c , [68618, 13121] ), kärrdrag från rikkärr, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Storgjotkölen mot SO (artp.), (16C 2c , [6861850, 1312150] ), rikkärrdråg, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Storgjotkölen mot SO (artp.), (16C 2c , [6861855, 1312155] ), 25 , 2009 (Berndt Carrington)
Storgjotkölen (16C 2c , [6861890, 1312160] ), sumpstråk mellan rikkärr, några strån , 2009 (LBr)
V om Storgjotkölen (DBS), (16C 2c , [68623, 13112] ), C.juncella'-vät i rikkärrkant (växte i 'juncella'-tuvorna m. C.flava), t.spars! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen V om myren (artp.), (16C 2c , [6862355, 1311255] ), 5 , 2010 (Berndt Carrington)
Skärvagens Ö-sida vid Storstensviken (16C 3d , [68694, 13181] ), blött starrkärr m.C.diandra, rikl! , 1988 (DABS)
Skärvagen, Skärvagans Ö-sida vid Storstensviken (artp.), (16C 3d , [6869455, 1318155] ), 5 , 2009 (Berndt Carrington)
Skärbo 400 m SSO-ut (16C 3d , [68699, 13188] ), blött starrkärr m.C.diandra, enst! , 1988 (DABS)
Skärbo, 400 m SSO om gården (artp.), (16C 3d , [6869955, 1318855] ), 2009 (Berndt Carrington)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärvagsjöns SO-ände (16C 4d , [68700, 13175] ), ockra-kärr,blött, enst! , 1988 (LBr)
Skärbo (16C 4d , [6870010, 1318930] ), sumpkärr vid bäck, bland vatteklöver mm, några ex , 2007 (LBr)
Skärvagen, sjöns SO-ände (artp.), (16C 4d , [6870055, 1317555] ), 2009 (Berndt Carrington)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, mindre bestånd nedströms , 2020 (LBr)
S om Lillfjäten,åns västsida (16D 5a , [68764, 13526] ), strandkärr, (LBr) 1985,rikllig , 1987 (DABS)
Lillfjäten strax S, V om ån (artp.), (16D 5a , [6876450, 1352650] ), kärrstrandäng (fd hävd), noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Lillfjäten, S-ut (artp.), (16D 5a , [6876455, 1352655] ), 100 plantor , 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Lillfjäten vid åns V-sida strax S om byn (artp.), (16D 5a , [6876455, 1352655] ), 2 , 2009 (Berndt Carrington)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876498, 1352582] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, 150 m S-SSO (artp.), (16D 5a , [6876505, 1352582] ), buskrikt medelrikkärr, i frukt , 2013 (Crister Albinsson)
Lillfjäten (artp.), (16D 5a , [6876508, 1352537] ), 2013 (Bengt Westman)
Lillfjäten SO (artp.), (16D 5a , [6876520, 1352570] ), lövrik myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Lillfjäten syd (artp.), (16D 5a , [6876529, 1352564] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Lillfjäten, S om (artp.), (16D 5a , [6876556, 1352543] ), 2015 (Hans Gardfjell, Åsa Hagner, Henrik Weibull)
Lillfjäten (artp.), (16D 5a , [6876571, 1352531] ), återfynd, noterad , 2020 (Anders Wånge Kjellsson)
800 m S Strömmen åns Ö-sida (16D 5a , [68781, 13522] ), strandkärr, 1987 (DABS)
Strömmen, 0,8 km S om byn på åns Ö-sida (artp.), (16D 5a , [6878155, 1352255] ), 2009 (Berndt Carrington)
Strömmen strax ovan ned.bron,åns Ö-sida (16D 5a , [68790, 13520] ), strandkärr, 1987 (DABS)
Strömmen nära landsvägsbron (16D 5a , [6879010, 1352060] ), igenväxande strandkärr, 3 fertila strån , 2018 (LBr)
Strömmen, strax N om nedre bron vid åns Ö-sida (artp.), (16D 5a , [6879055, 1352055] ), 10 , 2009 (Berndt Carrington)

Växtplatser före 1980:

Österdalarna

BJURSÅS

'L.Smälingen' (Jn,trol.1890-talet):DF Utgången! (13F 6g , [6734, 1481] ), strandkärren numera täta vassar,arten trol.utg.p.g.a.eutrofiering fr. intilliggande f.d.åkrar, 0? , 1988 (JEd & o.a)

Dalarnes Flora