Cardamine flexuosa    Skogsbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), sankstråk på hygge, ett 10 tal , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Täpporna S.om Grycken (artp.), (13F 5h , [6726068, 1485515] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Gruvbergets nordostsluttning (14G 1b , [6759940, 1508030] ), örtrik granskog, enstaka , 2003 (NGu)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Österdalarna

ÅL

Solberga (13F 6d , [6731073, 1467300] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
LEKSAND

Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739436, 1464344] ), källflöde, 2010 (Hans Rydberg)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
ÄLVDALEN

Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ), Källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), kärrdrag i skogsmark, rikligt , 1997 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ), bäck och källflöde, rikligt , 2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), bäckzon, c:a 10 ex , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793630, 1341820] ), vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794650, 1344700] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795080, 1344210] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
1km norr om P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ), bäckdrag, c:a 20 ex , 2005 (MNo)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Göljån (15C 6j , [68323, 13459] ), bäck, rikligt , 2013 (MNo)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), källbäck, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, sparsam , 2014 (LBr)
IDRE

500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ), frodig bäcksänka, några ex , 1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (TBe)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13320] ), källdråg, t.sparsamt' , 1990 (DABS)
1 km N om Gröveldalsvallen (16C 6f , [68812, 13255] ), vid källa i skogen, fåtal , 1984 (LAr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Huskläppen (16C 7d , [6889730, 1318410] ), fuktig källmark i björkskog, spridd , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [68864, 13215] ), källbäck, riklig , 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora