Carex flacca    Slankstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

LUDVIKA

Hilllängen (artp.), (12F 4d , [6670230, 1467670] ), 1988 (Jan-Olof Hermansson)

Dalarnes Flora