Carex ericetorum    Backstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, ett 10-tal , 1988 (DABS)
HEDEMORA

Grådöholm (12G 5c , [66799, 15125] ), tallskog, några ex glest spridd , 1988 (MDv)
Ö Tjärnan vid Höganäsvägen (12G 7a , [66897, 15047] ), sandig dikeskant, 100-tal , 1989 (HPe)
Västerby vid stora Hundkullen (12G 7b , [66869, 15089] ), torr gräsmark, fåtal , 1989 (HPe)
Västerby vid skjutbanan (12G 7b , [66892, 15055] ), sandig vägslänt, 1989 (HPe)
Utmed vägen O om Solbacken (artp.), (12G 8a , [6690137, 1503948] ), vägkant, 15 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
SÄTER

Pungmakarbo, S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke, enst. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Mossbysjöns NV-sida (12F 9h , [6695, 1489] ), S-exp åsslänter o sandtorräng, flerst.o rikl. , 1991 (JEd)
Gustafsfältet N Svartsjön (12F 9h , [6696, 1487] ), sandmark,vägkanter, flerst. , 1991 (JEd)
Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
STORA TUNA

Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Trumslagargropen (13F 0g , [6701580, 1482638] ), kalhuggen skogsmark på sand, 2020 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67118, 14745] ), öppna åsslänter, spridd sparsamt , 1991 (JEd)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ), åsslänt, t.riklig , 1991 (JEd)
Lennhedsåsen (13F 2e , [6713073, 1471574] ), längs stig, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Boda v.Seckans SV-sida (13G 6a , [67340, 15038] ), S-vänd sandslänt/torrbacke (dom.av sandtrav), 1988 (JEd)
Borgärdet, fl! (13G 7a , [6735, 1504] ), solöppen sandmark m.gles veg. (på åsen), fl. o.t.rikl. , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet v. 'Hedenborg' (13G 7b , [67358, 15051] ), solig sliten sanbacke på åsen, m. knytling,femfingerört,sanddraba, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, intill Vasastugan (13G 7b , [6735820, 1505130] ), torr sandmark, rikligt på platsen, finns på några ställen intill, annars ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [66778, 14540] ), bl.a. sandtaget i tallhed, rikl.-ymnigt,fl. , 1988 (TLj)
Stakheden (12F 6a , [6684, 1453] ), torra sandmarker o vägkanter etc., riklig , 1989 (JEd & LBr)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), sandblottor, fl. , 1988 (TLj)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685449, 1453315] ), vägkant, 10 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Grådbodarna (13F 2a , [6714170, 1451990] ), torr sluttning på fäbodvall, sparsamt , 2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ), örtrik slänt, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67134, 14621] ), örtrik skogsmark på sand, fl. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67134, 14636] ), torr ängsmark på sand, flerst. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ), tomtmark, rikl.flerst. , 2002 (IPt)
Utby (13F 2d , [6714, 1466] ), sandbackar i byn o i älvslänter, 1991 (JEd)
Bäsna vid Hemtjärn NO- resp SO-sidan (13F 2d , [6714, 1469] ), sandängar, rikligt , 1991 (JEd)
Hembygdsgården (13F 3b , [6719220, 1459980] ), gårdstun, rikligt , 2012 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, enst. , 1991 (JEd)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [67187, 14602] ), SV-exp älvslänt, 1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14600] ), åstorrbacke o.tallhed, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), örtrika öppna röjda sandbackar, t.rikligt , 1991 (JEd)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
N om Övre Tjärna (13F 4b , [6722, 1459] ), sandblottor, m.a. , 1986 (JEd & LBr)
Gamla banvallen 300 m SSV grustaget (artp.), (13F 4b , [6722940, 1459950] ), banvall, 2010 (Tomas Ljung)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ), tallhed ,sandmark, spridd , 2004 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720950, 1460250] ), vägslänter sandmark, 2020 (IPt)
Moje (13F 4c , [67210, 14603] ), S-exp åsslänt, riklig , 1992 (JEd)
Larssveden (13F 4c , [6721820, 1460720] ), torra sandslänter, spridd, flerst. , 2003 (IPt)
ÅL

Ålheden S om Stråttbäcken (13F 5c , [6727, 1460] ), tallsandhed, 1992 (JEd)
LEKSAND

N om Djura, väg W576 (artp.), (13F 4b , [6723645, 1456367] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Söder Rälta v.sågen (13F 4b , [67247, 14569] ), sandig torräng, enst. , 1988 (TLj)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6727216, 1458324] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Västannor - Söder Rälta, väg W579 (artp.), (13F 5b , [6728186, 1458674] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Heden, ost-sydost bystugan (artp.), (13F 6b , [6731618, 1455940] ), bryn mot sandig brukningsvägskant, 2012 (Pär Dahlström)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731654, 1455842] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731717, 1455626] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Rättviks k:a (14F 0c , [67529, 14614] ), kyrkmuren, ca 20 ex. , 1986 (TLj)
Nedom Jarlstugan n.Enån (14F 0c , [67537, 14632] ), sandig gles tallhed, t.rikl. , 1988 (TLj)
Nedre Rättviksfältet (artp.), (14F 0c , [6754650, 1463890] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Rättviksheden kring kalkverket (14F 0d , [6752, 1465] ), tallhed på glacifluvialt sandfält, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Ingels, mitt emot skolan (14F 1d , [67588, 14690] ), sandfält, 1 tuva , 1986 (TLj)
Ingels ,V om vägkorset (14F 1d , [6758840, 1468950] ), torr slänt, ca 10 tuvor , 2003 (IPt)
200 m N Lintjärn (14F 1d , [67598, 14697] ), torrbacke på gml betesmark, t.riklig , 1986 (TLj)
Nissabacken (14F 1e , [67596, 14702] ), tallhed, enstaka , 2010 (GHa)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad hage på vallen, 2008 (Stephen Mankelow)
Karl-Tövåsen (14F 2b , [67624, 14591] ), torr ängsmark, ett par tuvor , 1987 (LBr)
BODA

Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2d , [6761340, 1469980] ), torr ängsmark, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ), torr ängsmark, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen, 175 m SO vägavtaget (artp.), (14F 2e , [6762064, 1470361] ), torr-frisk kalkpåverkad ängsmark, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ), ~refl~ ,kraftgata, slänt med karkrik morän, fåtal ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Brödlösberget (14F 3d , [6766910, 1465260] ), naken morän i vägslänt, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Furudal, eft.jvg 1 km V stn (14F 6c , [67839, 14630] ), öppna sandslänter på tallheden, t.rikl. , 1987 (TLj)
Kalkberget (14F 7c , [67871, 14649] ), i gammal körväg, enstaka , 2009 (GHa)
1 km N Tranusjön (14F 7c , [67884, 14647] ), brandfält, något tiotal , 2016 (GHa)
Kalkberget (14F 7d , [6787050, 1465020] ), i gammal körväg, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Brunängs i Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776164, 1437441] ), några ex, några ex , 1999 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), hackslåtteräng, 2009 (Ralf Lundmark)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), gräsmatta vid grusgång/gravplats, 3 ex , 1999 (Bengt Oldhammer)
:sandomr. V Kallholen, fl! (älvens N-sida) (14E 6h , [67838, 14388] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
:sandomr. V Kallholen, fl! (14E 6h , [6784, 1439] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Heden 8-kmspåret (artp.), (14E 6h , [6784373, 1438555] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Tallås N Hedens återvinningscentral (artp.), (14E 6h , [6784707, 1438630] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
:sandomr. NV Kallholen, fl! (N om älven) (14E 6i , [6784, 1440] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6785, 1440] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6785, 1441] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6786, 1441] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6786, 1442] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Öster Orsa flygfält (artp.), (14E 7i , [6786450, 1442807] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar N om älven (14E 7i , [67865, 14443] ), örtrik sandteräng m. sandviol,vårfingerört,backruta etc, 1985 (JEd)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786650, 1444350] ), torräng, med bl a backruta, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6787, 1441] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven fr.Kallholen.Mässbacken (14E 7i , [6787, 1444] ), sandslänter,vägkanter,etc, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Tjärvasslan (artp.), (14E 7i , [6787683, 1442606] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar 1,5 km NO-ut S. Kallbäcksmyren (14E 7j , [67868, 14458] ), grusvägkant, enst. , 1990 (JEd & LBr)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6787, 1445] ), sandslänter,vägkantermsandblottor etc., 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6787, 1447] ), sandslänter,vägkantermsandblottor etc., 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6788, 1445] ), sandslänter,vägkantermsandblottor etc., 1987 (JEd)
:sandomr. N om älven N om Skattungbyn,fl! (14E 7j , [6788, 1446] ), sandslänter,vägkantermsandblottor etc., 1987 (JEd)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787584, 1451286] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787584, 1451286] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäsheden (artp.), (14E 4f , [6770965, 1427784] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
ÄLVDALEN

Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803700, 1399700] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västerdalarna

JÄRNA

Hästingsflotten (13E 1d , [67077, 14181] ), blottad dynsand utan andra kärlväxter, ett 10-tal tuvor , 1987 (LBr)
Hästingsflotten (13E 1d , [67078, 14187] ), blottad dynsand utan andra kärlväxter, någott 10-tal tuvor , 1987 (LBr)
MALUNG

Prästön i älven utanför kyrkan (13D 5h , [67295, 13865] ), fårbetad gräsbacke, ~10 ex , 1999 (MNo)
Nabben (13D 6g , [67327, 13843] ), torr kortbetad grässlänt mot älven, 15 ex , 1998 (MNo)
Snörkillingåsen (13D 6g , [6732860, 1384160] ), torr kortbetad grässlänt mot älven, 75 ex , 1998 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [67337, 13822] ), åsen mellan Kölsjön och älven, mycket , 1998 (MNo)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), slåtterlinda, 2015 (BGM)
Malungfors (13D 7f , [67365, 13773] ), sandig vägkant, minst 25 ex , 1997 (MNo)
Malungfors kapell (13D 7f , [67370, 13772] ), sandig parkeringsplats, minst 100 ex , 1997 (MNo)
Malungfors (13D 7f , [67378, 13771] ), sandig vägkant, minst 100 ex , 1997 (MNo)

Dalarnes Flora