Carex elongata    Rankstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmark, spridd från Lammön i söder till Valla i Norr, (11 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Pellbo, vid ån från Lissjön (12G 4g , [66744, 15305] ), bäckstrand, ett 10-tal tuvor , 1987 (LBr)
HEDEMORA

SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ), dike, 5 tuvor , 1989 (HPe)
Norn, hyttan vid bäcken (12F 5j , [66777, 14986] ), bäckkant, 3 tuvor , 1990 (HPe)
SO Prästhyttegård nära Lustån (12G 6b , [66805, 15066] ), Sumpskog, spridd , 1990 (HPe)
SV Prästhyttan vid Prästhyttesjön (12G 6b , [66806, 15056] ), fuktig strandskog, mkt rikligt , 1989 (HPe)
Djörkhyttan (12G 6b , [66808, 15083] ), åstrand, 2005 (IPt)
Strax NV Prästhyttesjön (12G 6b , [66815, 15057] ), fuktig lövskog, riklig , 1989 (HPe)
Laggarbo i dammen (12G 6b , [66844, 15053] ), näringsrik damm, få bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Ö stranden på dammen i Norshyttan (12G 8b , [66931, 15067] ), sjöstrand, flertal , 1988 (MDv)
HUSBY

Rankholmen (12G 8d , [6694, 1516] ), fuktig mark, riklig , 1989 (HPe)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Österby (S.Hällsjön) (13G 0d , [67035, 15190] ), näringsrik, betad strandkant, enstaka tuvor , 1991 (SJa)
Hinshyttan (13G 1c , [6706227, 1512755] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
St.Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ), sjökant, t.rikligt , 1989 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GUSTAFS

Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Skenshyttenäs,Vintermyran (12F 8f , [6690, 1478] ), dike o betesmark, rikligt , 1989 (BOr)
Skenshyttenäs (artp.), (12F 8f , [66908, 14782] ), dike och betesmark, 1989 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Knutshyttan (12F 9g , [66960, 14848] ), åstrand, rikl. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Holmsjön (13F 0h , [6702130, 1486510] ), högstarrkärr, rikligt , 1999 (TLj)
Atlasruta (13F 1f ), längs älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Atlasruta (13F 1g ), längs älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Skomsarbymyren (artp.), (13F 1h , [6705221, 1486643] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
N. Amsberg vid Hemsjöns V-sida (13F 2f , [67122, 14752] ), strand, 1991 (JEd)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nordsida ,100 m Ö om landsvägen (DF), (13F 1i , [67058, 14917] ), bäckstrand, rikligt , 1996 (SBm)
Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67103, 14864] ), Glyceria maxima-strand, flera ex. , 1988 (TLj)
Ornäs i Faxen (13F 2h , [67105, 14856] ), näringsrik å, fl. , 1988 (TLj)
Bromsmossens NV hörn (artp.), (13F 2h , [6713121, 1486858] ), sumpskog, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
Bromsmossens NV hörn (artp.), (13F 2h , [6713121, 1486858] ), sumpskog, 2011 (Crister Albinsson)
VIKA

Vikasundet,50 m NO om bron (13F 1i , [67097, 14943] ), strand, 1 tuva , 1996 (SBm)
Kyrkbytjärnens utlopp (13F 2j , [67106, 14951] ), strand, 1989 (JEd)
Hosjö,Åsbo mot jvg,200 m Ö vattenverket (13F 3j , [67196, 14978] ), liten å mot alkärr, t.rikl. , 1987 (TLj)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
Hosjöns vid Lilla Näs (13F 4j , [6720320, 1497210] ), alkärr, spridd , 2016 (LBr)
Hosjön vid gamla järnvägen (13F 4j , [6720430, 1497880] ), sumpkärr, spridd , 2016 (LBr)
Trostbäcken (artp.), (13F 4j , [6721887, 1498608] ), 2015 (Henrik Weibull)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Sörbo v.golfbanan (13F 2h , [6711, 1485] ), dikeskant n.ån, 1987 (TLj)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs vid Hosjöns SV-ände (13F 3j , [67192, 14954] ), klibbalkärr i fd. damm, 1989 (JEd)
Bengtsarvet vid övre dammen (13F 5g , [6729110, 1483610] ), rikligt , 2002 (TLj)
SUNDBORN

Vid dammen ovan kraftverket (13F 5j , [67260, 14984] ), strand, 1987 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ), fuktäng, 1989 (TLj & LBr)
Mäsen (artp.), (12F 1i , [6657230, 1492570] ), bäckutlopp, 2005 (Per Elvingson)
Söräng,norr och söder om landsvägen N.Horsviken (12F 2h , [6661, 1487] ), vattenhål, bäckstrand, 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ), sjöstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden i vikbottnen (12F 4e , [6671460, 1471500] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Marieberg (12F 4f , [6671, 1479] ), fuktäng, betad av highland cattle, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Stimmerby vid ån (12F 4g , [6671, 1484] ), strandkärr, 1989 (TLj & LBr)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679283, 1487601] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), älvstrand ,i en liten vik, enstaka , 2003 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67118, 14595] ), litet skogskärr C.vesicaria-kärr, fåtalig , 2002 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), nära älvstrand, 2 tuvor , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713562, 1463892] ), våt ängsmark med bäck, 2016 (IPt)
Svedjan , Västerdalälven (13F 2c , [6714384, 1462503] ), älvstrand, 2011 (IPt)
S om Gagnefs k:a (13F 3b , [67191, 14590] ), älvstrand, rikligt , 2004 (IPt)
Österfors (13F 4b , [67200, 14569] ), kärr mot älven, 1990 (JEd)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738873, 1448291] ), alkärr, 2020 (Kicki Marcus)
Storön i Byrviken (13E 7j , [6738910, 1449420] ), betat strandkärr, rikligt , 1993 (TLj)
LEKSAND

Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735838, 1457314] ), insjöstrandäng (obetad), 1990 (MBm)
RÄTTVIK

Tinaviken vid bron (13F 9c , [67490, 14604] ), nära vatten, 1 tuva , 1988 (MKp)
I skogen nära åkerfälten (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, enst.tuvor , 1990 (ABj)
Österängsån,åtm sista 1500 m till utloppet i Brunnarna ,(0812-1711) (14F 1d , [67558, 14662] ), albevuxna åbrinkar, riklig , 1986 (TLj)
Österängsån (nedre lopp) (artp.), (14F 1d , [6756640, 1466110] ), frodig strandskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Österängsån,åtm sista 1500 m till utloppet i Brunnarna ,(0812-1711) (14F 1d , [67567, 14661] ), albevuxna åbrinkar, riklig , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757296, 1468687] ), fuktmarker gamla lertäckter, noterad , 2019 (Pär Dahlström)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774293, 1436010] ), 200 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14443] ), sumpskog, 15-tal tuvor , 1989 (JEd & LBr)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken S Ryssbergsvägen (14E 0d , [6753850, 1419570] ), vid bäck i mullrik granskog, 1982 (Göran Thor)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, spridd på ca 5 kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ), ~refl~ ,älvstrand, 2011 (HLe)
ÄPPELBO

Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora