Carex disticha    Plattstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våtmarker,översvämningsområden, spridd efter Dalälven med tillhörande vattensystem , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge v.Bäsingen (12G 3g , [6667, 1530] ), lågstarrzon i betesstrandäng, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4c , [6672, 1514] ), 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Jönnk vid Horran (12G 6d , [66835, 15155] ), strand, spridd , 1991 (HPe)
HEDEMORA

NO Dräcke (12G 5b , [66779, 15076] ), blöthål nära väg, mycket riklig , 1989 (HPe)
SO Nås vid Luståns utlopp (12G 5c , [66789, 15110] ), fuktig mark nära älven, täml riklig , 1989 (HPe)
Nås, eft.Lustån (12G 5c , [66792, 15104] ), efter ån på muddringsmassor etc, m.Triglochin, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Grådö, längst in i viken (12G 5c , [66799, 15131] ), f.d.madängar, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Hedemora vid Västkusten (12G 6b , [66838, 15078] ), fuktig sjöstrand, talrik , 1989 (HPe)
Brunnsjöns N strand (12G 6b , [66847, 15084] ), strandbete, vida bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Dalälven nära Grådö, Rv s brons norra fäste (12G 6c , [66802, 15123] ), stenig strand, fåtal , 1991 (HPe)
"Holmbo" NV Vikmanshyttan (12G 7a , [66868, 15002] ), vägdike, 1litet bestånd , 1989 (HPe)
S Hamre vid Hamreån (DFl-49), (12G 7c , [66857, 15119] ), fuktäng, spridd , 1989 (HPe)
Hedemora Ö Hamre mot älven (12G 7c , [66866, 15127] ), dike efter ägoväg, tämligen riklig , 1990 (HPe)
HUSBY

Flinssjön vid Klosterns utlopp (12G 8d , [66945, 15180] ), starrmarker mot fastnark, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Hansbyn (12G 9d , [66975, 15167] ), vått vägdike, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
STORA TUNA

Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Bysjön (13F 2f , [6713498, 1477827] ), strand o vattenmiljö, 2018 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Fåran vid bron (13F 0h , [6702722, 1485983] ), strandvegetation, 2020 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
VIKA

Folkarbyn, 100 m NO om ostligaste torptecknet (13F 1i , [67081, 14947] ), sjöstrand, 50-tal , 1999 (SBm)
Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), sank äng samt vägsluttning, riklig , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Kårarvets koloniområde, badbryggan (artp.), (13F 4h , [6720900, 1486694] ), moränstrand vid sötvatten i strandkanten till önsbacksdammen, noterad , 2016 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Liljansnäs NV delen (artp.), (13G 6a , [6732205, 1504869] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viks gård, öster om Rv 65 (DFl-70), (12F 0i , [6651, 1493] ), landsvägsdike, rikligt (1967-) , 1981 (RNo)
Kyrkudden, västra hällarna, nära minnesstenen (12F 2h , [6661, 1486] ), hällkar, 1985 (RNo)
Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), fuktäng, 1989 (TLj & LBr)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
500 m SO Kronmorenm, N sidan av vägen (12F 3i , [66672, 14930] ), fuktäng, riklig , 1987 (LNo)
Österdalarna

GAGNEF

Djurforsen (13F 2c , [6713300, 1461220] ), älvstrand, c:a 10 m2 (ny art för s:n) , 2002 (IPt)

Dalarnes Flora