Carex diandra    Trindstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rosse (12G 5h , [66760, 15377] ), vid damm, rikligt , 1985 (PDm)
Östersjön (DFl-49), (12G 6h , [66824, 15364] ), gungfly, rikligt , 1985 (PDm)
Vatebo vid Kvarndammen (12G 6h , [66834, 15382] ), sumpmark, rikl. , 1988 (PDm)
Fallsjön (12G 7g , [66857, 15304] ), sjöstrand, mkt riklig , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Stora Entjärn (12G 6a , [66832, 15028] ), våtmark, 1987 (CGr)
SV Prästhyttan vid Prästhyttesjön (12G 6b , [66805, 15055] ), kärr, ca 600 ex , 1989 (HPe)
Tjärnsjön (12G 7a , [66898, 15025] ), sjökant, tämligen riklig , 1990 (HPe)
L Lomtjärn (12G 7b , [66888, 15064] ), mosse vid sjö, riklig , 1990 (HPe)
NV Viggesnäs vid Hörngårdstjärnen (12G 8b , [66910, 15061] ), mosse vid sjö, mkt talrik , 1989 (HPe)
HUSBY

Långshyttan, Tyllingens norra strand (13G 0c , [67043, 15130] ), strandkant, 1988 (SJa)
STORA SKEDVI

Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Gessån (artp.), (12F 7j , [6686773, 1498029] ), bäckkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Ljusterån 700 m S Ljusterbro på V-sidan (12F 9j , [66950, 14950] ), kärr nära ån, 1991 (JEd)
SILVBERG

Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691019, 1489043] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
STORA TUNA

Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700694, 1474612] ), myren, 2019 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ), strandområden, 2019 (SNy)
Atlasruta (13F 1f ), längs älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Lusmyren (13F 1f , [6705, 1479] ), blöthål på lertippen, 5-6 tuvor , 1989 (BOr)
Atlasruta (13F 1g ), längs älvstränder, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (SNy)
Båtstadsjön (13F 2f , [6710495, 1476322] ), sjöstrand och myr, 2018 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14875] ), sjöstrand, 1986 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Crister Albinsson)
Bromsmossens östra kant (artp.), (13F 2h , [6712872, 1487374] ), kant av medelrikkärr, 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
VIKA

Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmak, 2016 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721870, 1498640] ), å med lövskog, 2008 (HLe)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), vid liten damm i betesmark (1986 RNo), enst. , 1989 (TLj & LBr)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ), skogsvägsdike mot myr, 2011 (JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), älvstrand ,i en liten vik, enstaka , 2003 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (DF60;Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67118, 14594] ), kärr med tät lövskog (något märklig lokal), c:a 50 m2 , 2002 (IPt)
Djurås by,Nybrosjön (13F 2c , [67143, 14641] ), gungfly, riklig runt hela sjön , 2002 (IPt)
Djurmo (13F 2c , [67143, 14647] ), sjöstrand, sparsamt , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [67146, 14635] ), sjöstrand, riklig , 2002 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6716048, 1462208] ), gungfly, 2011 (IPt)
N om Nässjön (13F 3c , [6716260, 1462080] ), sjöstrand, myr, 1996 (JMa)
Nedom Gråda kraftverk (13F 4b , [67208, 14567] ), nära älven, riklig , 1988 (IPt)
BJURSÅS

Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lissjärns strand (13F 7g , [6736851, 1481641] ), fuktig sjöstrand, 2001 (JJa)
LEKSAND

Heden, Brömsdammen (återfynd) (artp.), (13F 6a , [6731206, 1454887] ), växer i en bård ca 3 dm närmast vattnet vid bäckmynningen, finns även uppströms bäcken , 2009 (Pär Dahlström)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), ängsmark/strand, 2017 (IPt & SNy)
Östanholsviken (13F 9b , [67466, 14590] ), nära strandkant, 1 tuva , 1992 (MKp)
RÄTTVIK

Hosjöns östände (14F 1c , [6756120, 1461350] ), rikkärr och sjöstrand, riklig , 2013 (LBr)
Draggåforsen,på näset N om vägen (14F 1c , [67577, 14643] ), starkt järnockrahaltigt skogskärr, t.riklig , 1986 (TLj)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Östra Djuptjärnen (14F 1d , [67566, 14663] ), sumpig strand, fåtal , 2011 (GHa)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ), f.d. torvtäkt, enstaka , 2010 (GHa)
Gärdsjölindorna, 200 m Ö "Mossen" (14F 1d , [67572, 14688] ), sumpig svacka i åker, riklig , 1986 (TLj)
Ensens Ö-sida (14F 1d , [67593, 14677] ), starrmader-strandkärr, riklig , 1986 (TLj)
Tranumyren 8 km NNO Rättvik (artp.), (14F 1d , [6759387, 1466740] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ), veg.öar i lösbottenytor, lokalt rikligt , 1986 (LBr)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ), bäckdråg centralt, spridd , 2018 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
BODA

Nävertjärn (14F 2d , [67601, 14671] ), myrkant, enstaka , 1985 (TLj)
Ensens V-sida (14F 2d , [67602, 14675] ), strand, t.riklig , 1985 (TLj)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ), strand, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.), (14F 2d , [6760480, 1466790] ), noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ), kärr, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ), kalkrikt strandkärr, 1989 (JEd & LBr)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6763150, 1470551] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Mellan Silvbergsklitten o väg 301 (14F 3d , [67669, 14683] ), f.d.ängsmark i gammalt dike, t.riklig , 1985 (TLj)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6769, 1467] ), stränder, flerst. , 1989 (JEd & LBr)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), f.d.torvtäkt, enst. , 1999 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67732, 14685] ), torvgrav, ett par stora tuvor , 1987 (LBr)
Jälltjärnen. (artp.), (14F 4d , [6773580, 1465043] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnen, 40 m NNV avflödet (artp.), (14F 4d , [6773639, 1465034] ), mosse, gölstrand, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
ORE

Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ), surdrag i myr, enstaka , 2011 (GHa)
Moränget (14F 5c , [67799, 14625] ), rikkärrkant, enst. , 1987 (TLj)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), kanten av åsgropsgöl, flertal , 2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ), bäck, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Orskaven (14F 5d , [67775, 14689] ), sumpig strand, enstaka , 2013 (GHa)
Nördertjärn v.Dalbyn (14F 5d , [67781, 14651] ), rikare kärr, flerst. , 1985 (TLj)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ), sjöstrand,gungfly, riklig , 2008 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), sluttande rikkärr, 1987 (JEd)
Moränget (artp.), (14F 6c , [67802, 14625] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), dominerande i vissa myrpartier, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), dominerande i vissa myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780430, 1433180] ), blött intermediärt kärr, spridd , 2018 (LBr)
Aven SV Lisselbäck (14E 6g , [67805, 14333] ), dikak kärr (m.myr- o norrl.starr), t.rikl! , 1985 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Åbergtjärn (DF-70), (14E 6i , [67838, 14431] ), strandkärr-tjärnkant, 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, ca 500 m NO Björktjärn (14E 6i , [67849, 14430] ), mln-kärr', strandzon av göl, 1985 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), 10 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken i 'Gruvbacktjärn' (14E 7i , [67853, 14433] ), mln-kärr' i kant av tjärnen, rikl! , 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
S om Mässbacken ,Björktjärnen (14E 7i , [6785330, 1443360] ), rikligt , 2009 (BOr)
Strax SO Björken (14E 7i , [67854, 14429] ), mln-kärr' i gölkanter, t.rikl! , 1986 (JEd)
Björken SO-ut (artp.), (14E 7i , [6785450, 1442950] ), kärrgölkant, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Björken v. liten tjärn mot älven (14E 7i , [67858, 14426] ), täml.rikt strandkärr, rnst! , 1987 (JEd)
Tjärvasslan (artp.), (14E 7i , [6787683, 1442606] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67581, 14331] ), rikligt , 2012 (Bengt Oldhammer)
Siljan, Nördervikens västra strand (14E 1g , [6758383, 1433110] ), kärr längs stranden, rikligt , 2012 (BOr)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Vikaviken (artp.), (14E 1f , [67594, 14282] ), rikligt , 2012 (Bengt Oldhammer)
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759402, 1428207] ), sjöstrand, rikligt , 2012 (BOr)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VÅMHUS

Egglingen (14E 6e , [6781, 1420] ), sjöstrand, spridd längs hela sjöns stränder , 1989 (BOr)
Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), spridd runt sjön, 1989 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
Norr om Fjäskrok (15E 4b , [68219, 14080] ), på järnockra, flera 10-tals m2 , 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.), (15E 4b , [6821949, 1408093] ), myr, 1986 (Bengt Oldhammer)
Rymdalen (15E 4b , [6822, 1408] ), myr med järnockra, 1000-tals , 1986 (BOr , Pär Johansson)
VENJAN

Åsbergets fäbodar (14D 3j , [6768390, 1398790] ), ~refl~ ,delvis fårbetad fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803411, 1373960] ), källa med ockra och medelrikkärr, riklig , 2012 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), rikkärr, 1995 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Husmossen (artp.), (12E 2g , [6661452, 1434030] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Husmossen (artp.), (12E 2g , [6661595, 1433865] ), 2013 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Oxtjärn (artp.), (13E 3e , [6719478, 1420238] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Grötmormyran, NV delen (artp.), (13D 0j , [6700450, 1398950] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vimyren (13D 1i , [67085, 13937] ), gles fuktig skog med gran och björk, mkt , 1994 (MNo)
Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Haftaskölen-Vimyran 5 km NV Opsaheden (artp.), (13D 1i , [6708588, 1394439] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Michael Löfroth)
Oxbäckens utlopp (13D 1i , [67092, 13933] ), backkärr med järnockra, flera stora bestånd , 2000 (MNo)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
TRANSTRAND

Djuphån (14D 5e , [6775500, 1373870] ), sjöstrand, en tuva , 2008 (UGu)
Långheden, myr V om (artp.), (14D 5e , [6777408, 1374374] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848715, 1344245] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820560, 1362760] ), gungfly mot tjärn samt medelrikkärr, spridd och riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, spridd , 2009 (LBr)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), strandkärr, ett par tuvor , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, vid källa, spridd , 2013 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0b , [6850441, 1359865] ), rikkärr, riklig vid källa , 2012 (LBr)
Söder Trygåsvallen (artp.), (16D 0d , [6853, 1369] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Louise Grundeus)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmattor runt källor, t.riklig , 1992 (DABS)
Trygåskölen (1) (artp.), (16D 1d , [6855381, 1367443] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, sparsam , 2008 (LBr)
2 km N om Tennsjön (16D 1e , [68572, 13709] ), kupolkälla i myrkant, några tuvor , 1992 (RLu)
2 km N om Tennsjön (16D 1e , [68573, 13700] ), bäck över myr, rikligt , 1992 (RLu)
IDRE

Vegaråskölen (16C 1i , [68558, 13418] ), bäckgenomflutet mjukmattekärr, 1989 (DABS)
Idrebyn vid tjärnen Ö om Storå-bron (16C 2h , [68642, 13373] ), tjärnkant, riklig , 1994 (JEd)
Skärbo S-ut ,fl! (5-10 lok.) (16C 3d , [6869, 1318] ), tjärnkanter,blöta rikare kärr + strandkärr, 1988 (DABS)
Skärbo (16C 3d , [6869860, 1318170] ), rikkärr, riklig i srandveg , 2007 (LBr)
N om Idre kyrkby (16C 3h , [6865, 1337] ), kant av lagunsjö, mkt riklig , 1990 (CAl)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo V-ut ,fl! (16C 4d , [6870, 1318] ), tjärnkanter,blöta rikare kärr, 1988 (DABS)
Ångermyran S-del (16C 5g , [68750, 13304] ), källkärr o myrdråg, rikligt , 1990 (DABS)
SO Hemtjärn vid Svarttjärnen (16C 5g , [68752, 13301] ), tjärnkant, t.rikligt , 1990 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ), ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)

Dalarnes Flora