Carex demissa    Grönstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig skog,diken, spridd, (9 lokaler) , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Fransbo 300 m SSV (12G 6e , [66845, 15227] ), vägdike, sparsamt , 1992 (JEd)
Strax Ö Hagbo (12G 6e , [66849, 15216] ), skogsbrukningsväg, 1989 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, 1989 (JEd)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [670259, 149632] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66831, 14836] ), skogskant / ängslik vägslänt, 5 ex , 1989 (SJa)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Öster om Grängen (12F 8h , [6694, 1489] ), vägdike, 1987 (SSv)
STORA TUNA

Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Rv60, 800 m O Finnbodarna (12F 9e , [6695444, 1473413] ), vägdike, fåtal , 2013 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [670361, 148168] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Ornäs, 100 m S f.d.stn. (13F 1h , [67099, 14850] ), blött dike intill jvg, rikl. , 1988 (TLj)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [671031, 147983] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
ASPEBODA

N om Fågelberget,Sörbobäcken nära vägen (13F 2g , [67133, 14827] ), bäckkanter o.i bäcken på översilat grus, rikl. , 1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [671460, 148449] ), björksumpskog, spridd , 2005 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Spjutsjöberget vid Strömbo (13F 5f , [67275, 14786] ), källkärr med trolig diabaspåverkan, några tuvor , 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Sveden mot NV (13G 7a , [67358, 15038] ), försumpad f.d.åker/jordtäkt (m C.flava o mln.former), 1988 (JEd & o.a)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14826] ), lund, ca 15 tuvor , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Rv 65, Hugnora, strax norr om transformatorn (12F 1h , [66573, 14883] ), vägdike, 1981 (RNo)
Rv 65 Nya Tolvsbovägskälet (12F 1h , [66592, 14867] ), vägdike, 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [665262, 146771] ), sjöstrand, 2012 (DABS)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
200 m NO Ektjärn (12F 5h , [66751, 14866] ), skogsmark, delvis hygge, sparsam , 1987 (LNo)
GRANGÄRDE

Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [668493, 146787] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [669270, 145761] ), artrik sumpskog, t.rikl. , 2003 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

VNV om Säl (13F 1b , [67096, 14581] ), skogskärr, spridd , 2007 (IPt)
Björkbergets NO-sluttning (13F 2c , [6711534, 1461975] ), dråg i skogsmark, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Såtjärn (13F 7g , [673918, 148328] ), strandkant, 2011 (JJa)
LEKSAND

Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737336, 1455424] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
ORE

Oxmyrbäcken (14F 5c , [677844, 146156] ), kanten av dike/bäck, fåtal , 2011 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), fåra i plöjt hygge, enstaka , 2008 (GHa)
SOLLERÖ

Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), på grusig gårdsplan, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), rikkärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Magnus Magnusson, Carl-Axel Andersson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [678384, 140991] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S om korsningen landsväg X f.d. järnväg, vid första tvärande bäck (12E 1h , [66577, 14374] ), belägg finns, . , 1990 (GEn)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)

Dalarnes Flora