Carduus crispus    Krustistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skräpmark,vägkanter, t.allmän , 1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ), vägkant i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Norns bruk (12F 5j , [6677910, 1498490] ), gräsmark, rikligt , 2007 (IPt)
Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Hedemora jnvs.-station (artp.), (12G 6b , [6683909, 1509736] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696202, 1509234] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701294, 1507012] ), åkermark/vägkant, 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706249, 1512726] ), igenväxande mark mot å, 2017 (IPt)
Ängelsfors (13G 2d , [6713840, 1518050] ), vägkant, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702520, 1496400] ), vägkant /dike, 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6702684, 1504604] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Fiskarbo (13G 1a , [6706210, 1502520] ), ängsmark mot vägslänt, 2008 (IPt)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702157, 1494180] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6686936, 1467934] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ), fuktigt dike vid betesmark, 2020 (SNy)
Skenshyttan vid bygdegården (12F 8f , [6691460, 1477610] ), gårdsplan, 2007 (IPt)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688904, 1466857] ), vägkant, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Högberget (12F 9d , [6697430, 1467970] ), blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), ruderat, 2019 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705751, 1479295] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706620, 1478610] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Granngården BORLÄNGE (artp.), (13F 1f , [6706868, 1477972] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708715, 1481630] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Ornäs kvarn (13F 2h , [6710317, 1485736] ), rikligt , 2011 (IPt)
VIKA

Dalviksberg, 900 m ONO östligaste bondgården (13F 1i , [67053, 14927] ), ~refl~ ,dike vid åker, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719400, 1497550] ), jordhögar mm, spridd , 2020 (LBr)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Vassbo, vägen framför herrgården (artp.), (13F 2g , [6712223, 1484706] ), vägkant och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712376, 1484647] ), kulturmarker vid bebyggelsen, 2018 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722891, 1478287] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Gräsytorna, Vallavägen (artp.), (13F 3i , [6719779, 1492441] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721661, 1486118] ), vägkant blomrika vägkanter längs grusväg, noterad , 2017 (Per Johansson)
Ingarvsvägen, längs cykelvägen norr om gamla ladorna (artp.), (13F 4h , [6722113, 1488099] ), 2013 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730163, 1481957] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Holtäkt (13F 6i , [6731590, 1491010] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), väg omgiven av tomter, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Riset (13F 5j , [6729431, 1499827] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [6724350, 1518480] ), vägkant, 2007 (IPt)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Utgrycken (13F 7i , [6738660, 1491370] ), sommarstugetomt, rikligt , 2004 (IPt)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736370, 1507070] ), jordhögar,ruderat, relativt spridd i området , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Hedbyn (artp.), (12F 0f , [6651880, 1478244] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Snöån (artp.), (12F 1e , [6659141, 1470163] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), vägkant & slänter, rikligt , 2008 (DABS)
Ingevallsbo-Bommersbo (12F 6g , [6681, 1482] ), vägslänter, efter nya vägen, spridd , 2003 (IPt)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ), vägkant, 2009 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
500m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706654, 1451983] ), vägkant, 2013 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, bestånd , 2008 (IPt)
Björka vid sågen (DF), (13F 2c , [67129, 14604] ), vägkant, 2 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), nedlagt grustag,på jordhög, 2 stora ex. , 2003 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerfors (13F 3b , [6719327, 1456802] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719689, 1459294] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Vägskälet Rv71 - Östtjärna (13F 3c , [6715020, 1460470] ), vägren, 1996 (JMa)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, rikligt , 2011 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ), vägren, 1996 (JMa)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722213, 1458412] ), åkervägkant, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720280, 1460390] ), vägkant nära järnväg, enstaka , 2003 (IPt)
Långsjön-Moje (13F 4c , [6724340, 1461020] ), gammal nedlagd järnvägsbank, 1 ex. , 2003 (IPt)
ÅL

Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ), vägkant,dikesren, 2012 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730833, 1467534] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6737130, 1448590] ), vägkant, 2012 (IPt)
Storänget (13E 8j , [6743409, 1447407] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739625, 1451194] ), gårdstun, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722474, 1443245] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ), f.d ladugårdsmark, 2015 (IPt & JJa)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464450] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Åjer (13F 7b , [6738254, 1458749] ), vägkant, 2019 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ), vägkanter, odlad mark, allmän , 1986 (MKp)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457780] ), vägdike , tomtmark, rikligt , 2007 (IPt)
Plintsberg (13F 8b , [6744020, 1457610] ), vägslänt, rikligt , 2004 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, odlad mark, allmän , 1986 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ), 2015 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744740, 1462670] ), ängsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), åker, 1987 (JWm)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2020 (Anders Helander)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Stiftsgården, stranden (artp.), (14F 0c , [6753080, 1461443] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Stiftgården (14F 0c , [6753120, 1461450] ), som ogräs i rabatter, t.rikligt , 2016 (IPt)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753279, 1461556] ), gräsmark, gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Vikarbyn , V om Jonesgården (14F 1b , [6755260, 1458820] ), vägkant, t.riklig , 2006 (IPt)
SV om Sandarna (14F 1c , [6758020, 1460950] ), vägslänt, 2007 (IPt)
Ingels (14F 1d , [67589, 14691] ), vägrenar, enstaka , 2008 (GHa)
Tammeråsen (14F 2a , [6762240, 1452480] ), vägkant, spridda ex , 2006 (IPt)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, flerstädes , 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), grusplan, enstaka , 2007 (GHa)
1 km norr Boda kyrka (14F 3d , [6767390, 1467580] ), ~refl~ ,åker, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Nissesgatu/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ), stenröse, enst. , 1998 (GHa)
Westers garageplan/Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ), slänt+ garageplan, rikl. , 1998 (GHa)
ORE

Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, 2012 (IPt)
ORSA

Hargsåker (artp.), (14E 5h , [6776058, 1435945] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), kalhygge på blandad kulturmark i västsluttning, noterad , 2019 (Claes Möre)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777709, 1436913] ), rikligt, här och längs många vägkanter i orsa , 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), skräpmark, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Ö Slättberg, Orsa (artp.), (14E 5i , [6778394, 1442389] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786135, 1448587] ), noterad , 2016 (Fredrik Larsson, Elisabet Ottosson, Sten Svantesson)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422370] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket, skogsmuseet, slagghögen (14E 0e , [6753500, 1422270] ), ruderatmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,300 m NNO Nybruket (14E 0e , [6753900, 1422550] ), landsvägskant gamla landsvägen, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m NV Nybruket (14E 0e , [6753940, 1422070] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssbergsvägen 700 m NV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754590, 1422340] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [6766050, 1435330] ), vägkanter, 2011 (Ralf Lundmark)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6769210, 1435740] ), vägkant, 2010 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765418, 1442994] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Daddbodarna (14F 4a , [6770121, 1453066] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), strand, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), gård, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Åsen hockeybanan (artp.), (14D 9i , [6797121, 1393509] ), stadsmiljö torr mark på hockeyplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gällingens kraftverk (artp.), (12E 2g , [6661636, 1430866] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyfors vid herrgård (artp.), (12E 4c , [6671335, 1411773] ), noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), utmed grusvägen., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ), fäbodvall, trädgård, 1 liten planta , 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Utanhed (13E 0g , [6704383, 1431943] ), grusplanskant mot skog, 2015 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), vägslänt, enstaka , 2009 (DABS)
ÄPPELBO

Grossheden (13E 1a , [67075, 14034] ), stenkällarkulle, 1995 (IJo)
Rågsveden (13E 1a , [67083, 14042] ), sågområde, 1997 (IJo)
MALUNG

Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67285, 13844] ), dikeskant, 1 ex , 2005 (BGM)
Väg 45 vid utfarten från Malung (13D 5g , [67286, 13844] ), dikeskant, 1 ex , 2005 (BGM)
Norra Grimsåker (13D 5h , [67299, 13870] ), ruderatmark, 10 ex , 1998 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6733620, 1384510] ), skräphög, 1 , 2010 (MNo)
Holon, Guckuvägen (13D 6h , [67308, 13871] ), jordhög, c:a 10 ex , 2012 (MNo)
Malung (13D 6h , [6732060, 1385160] ), ruderatmark, 2 ex , 2008 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, ett tiotal , 2011 (MNo)
Ryhagen Malung (13D 6h , [67326, 13877] ), timmerupplagsplats, 2014 (MNo)
Östra Öje (13D 9i , [67454, 13949] ), vägkant, 2 ex , 2000 (MNo)
LIMA

Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782195, 1338989] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
100 m S Kyrkan (14D 1d , [67597, 13676] ), vägkant ,nära kyrkogården,avfallsgrop, flera ex. , 1980 (PEr)
Strax V Kyrkan (14D 1d , [67599, 13675] ), nära uthus, flera ex. , 1980 (PEr)
Lima (14D 2d , [6760620, 1367480] ), vägkant, 2 , 2008 (MNo)
Mellan Skålmo och Ungärde (14D 2d , [67609, 13674] ), vägkant, c:a tio ex , 2008 (MNo)
TRANSTRAND

Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vörderås (14D 5d , [67775, 13658] ), vägkant, 1 , 2009 (MNo)
Piltsätern (14D 7d , [67854, 13686] ), övervuxen gammal dynghög vid raserad lagård,bland nässlor, ca 10 ex , 1987 (LBr)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Särna vårdcentral (15D 8b , [68446, 13584] ), vägkant, några ex , 1987 (LBr)
Särnaheden vid "Knappgården" (15D 9a , [68496, 13509] ), gårdsplan,kulturgräsmark, riklig , 1989 (DABS)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmark, sparsam , 1992 (DABS)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), fäbodvall och myrodling, ett 10-tal , 2002 (LBr)
IDRE

1 km NNV Veksjöns västspets (16C 0i , [6853, 1341] ), glänta nära vägen, fåtalig , 1990 (CAl)
Idrebyn , längs vägen mot Storå-bron (16C 2h , [6864, 1337] ), schaktmark, rikt bestånd , 1990 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6866910, 1344080] ), vägslänter och öppen naturmark, här och var , 2016 (LBr)
Gränjåsvallen (16C 3j , [68687, 13455] ), vägskärning, många ex utefter vägen , 2008 (MNo)
Björnlidens stugby (artp.), (16C 7e , [6885371, 1321026] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), grusiga gräsmattor, enstaka , 1990 (DABS)
Grövelsjöns fjällstation (16C 8d , [68922, 13176] ), vägkant, 1 , 2007 (MNo)

Dalarnes Flora