Carex cespitosa    Tuvstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675820, 1537330] ), betesmark, fuktig, 100-tals tuvor , 2013 (LBr)
Kyrkbyn vid bysjöns nordända (12G 5h , [66759, 15372] ), översvämningsområde, 100-tals tuvor , 1988 (PDm)
Björka (12G 5h , [66761, 15366] ), vägdike, ca 5 ex. , 1988 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15369] ), översvämningsmark, 100-tals tuvor , 1986 (PDm)
Bysjön (artp.), (12G 5h , [6676150, 1536950] ), strandäng, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ), sankmark, rikligt , 1985 (PDm)
Buskasjön (12G 6h , [66804, 15360] ), sankmark, rikligt , 1986 (PDm)
Fornby,vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15362] ), kärrmark, några tuvor , 1993 (PDm)
FOLKÄRNA

Nickarvet v.gamla sågdammen (12G 6f , [6680, 1526] ), fuktäng mot dammen, spars. , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Strax V om V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14979] ), sankmark, 5 tuvor , 1989 (HPe)
Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), betad strandäng i bäckdråg, vida bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Atlasruta (12G 6c , [6683, 1513] ), betesmark, spridd , 1984 (BDr)
Ö om Nibble (12G 6c , [66838, 15117] ), fuktig mark i lövskog, 1 tuva , 1988 (HPe)
Hamre (DFl), (12G 7c , [66853, 15113] ), åkerdike, 2 tuvor , 1989 (MDv)
Hamre ,("Hamreängar") (DFl), (12G 7c , [66856, 15109] ), åkerdike, någon tuva , 1988 (MDv)
S Hamre vid Hamreån (DFl-49), (12G 7c , [66857, 15119] ), fuktig snårskog, 10-tal tuvor , 1989 (HPe)
STORA SKEDVI

Hysta mot Flygarviken (13G 0a , [67003, 15023] ), öppet igenväxande ängskärr, åtm.2 stora tuvor , 1990 (JEd)
Hysta mot Flygarviken (artp.), (13G 0a , [6700350, 1502350] ), igenväxande kärrängar, 2 plantor/tuvor , 1990 (Jan Edelsjö)
SÄTER

Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ), fritidstomt ,sjöstrand, 2008 (DABS)
GUSTAFS

Ljusterbro .100 m SV bron (12F 9i , [66957, 14949] ), källkärr, >25 tuvor , 1987 (TLj)
Ljusterbro (DF), (12F 9i , [66958, 14948] ), fuktig dalbotten, spritt bestånd , 1981 (EDn)
STORA TUNA

Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700605, 1474338] ), åkerkanter, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Dalvik, Backtäktsbäckens stora kärr (13F 1i , [67059, 14919] ), kärrkant, 3 tuvor , 1999 (SBm)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsbergets NO-sluttning, nära vägen (12F 0i , [66513, 14936] ), fuktäng i kraftledningsgata, en stor tuva , 2010 (LBr)
Kyrkudden,längst ut nästan vid vattnet (12F 2h , [6661, 1486] ), hällkar ,1967-, en kraftig tuva , 1986 (RNo)
Söderbärkegården (12F 2h , [6662, 1486] ), strandäng, 3 tuvor , 1989 (TLj & LBr)
Saxe, sjön Saxen norra och nordvästra stranden (46-18, 37-16) (12F 2h , [6664, 1486] ), 4-6 tuvor , 1982 (RNo)
Saxe v.Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), fuktäng, 1 jättetuva , 1989 (TLj & LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kronmoren mot St.Moren (12F 3i , [6667, 1493] ), kärr, enst. , 1989 (TLj & LBr)
500 m SO Kronmorenm, N sidan av vägen (12F 3i , [66672, 14930] ), fuktäng, riklig , 1987 (LNo)
NORRBÄRKE

Stora Snöån (12F 2d , [6662291, 1467620] ), vägkant/dike mot åker, 3 stora tuvor , 2017 (IPt & SNy)
Matsbo (12F 5g , [6676590, 1482860] ), bäck genom gammalt hyttområde, några tuvor , 2008 (DABS)
LUDVIKA

Norrvik strax N jvg 150m V ån (12F 5c , [66766, 14612] ), kärr mot väg, enst. , 1989 (JEd & LBr)

Dalarnes Flora