Carex caryophyllea    Vårstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd, (8 lokaler), mest i socknens södra del , 1987 (PDm)
Fornby n.gården (12G 6g , [6683, 1534] ), husgrunder o torrbackar, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Konnsjön (12G 8f , [6690300, 1529000] ), utmagrad gammal linda, m. knägräs,stagg,blåsuga etc., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.tennisbanan (12G 2f , [6664, 1527] ), torrbacka m.bl.a. tjärblomsterr, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrängbackar, 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Skedvibacken (12F 5j , [66770, 14968] ), torrbacke, fåtal , 1989 (HPe)
Norn (12F 5j , [66782, 14984] ), torrbacke, fåtal , 1989 (HPe)
S Turbo vid Håsjön nära väg (12G 5a , [66785, 15018] ), vägkant, fåtal , 1990 (HPe)
Hällby (12G 5b , [66765, 15064] ), fårhage, fåtal , 1989 (HPe)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ), äng, fåtalig , 1988 (HPe,LBr,TLj)
Moren (artp.), (12G 5c , [6677096, 1513249] ), 200 , 2017 (Oscar Swartz)
Grådöholm på åsen (12G 6c , [66800, 15124] ), grusås, talrik , 1990 (HPe)
Västerby vid stora Hundkullen (12G 7b , [66869, 15089] ), torr gräsmark, riklig , 1989 (HPe)
V Ryllshyttesjön vid slamdamm (12G 7d , [66869, 15182] ), torrbacke, 10-tal , 1990 (HPe)
HUSBY

Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ), beteshage med torr hällmark, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Djusa (12G 9b , [66963, 15082] ), stenig beteshage, enstaka , 1990 (MDv)
Nordviken mot Solbacka (13G 0c , [67047, 15145] ), betad torräng, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), glänta i lövskog, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Lövåsen mot Arkhyttan (13G 0a , [67046, 15041] ), betesbackar, t.rikl. , 1987 (TLj)
SÄTER

Nisshyttan, "Kungens kulle" (12F 6j , [66842, 14957] ), blandskog/ ängsmark, 1991 (SJa)
Vålängsravinens överkant (12F 8j , [66940, 14975] ), betad ravinkant, > 10m2 , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Lintjärn (artp.), (12F 9h , [6697286, 1486822] ), noterad rikligt , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [66902, 14799] ), gammal ängsmark, 1985 (Bengt Oldhammer)
STORA TUNA

Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ), åsslänt, t.riklig , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ), längs vägen på åskrönet på flera ställen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713327, 1470749] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713578, 1470202] ), längs vägen på åskrönet, hävdad slåttermark, rikligt , 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kyna (13F 1h , [67097, 14880] ), torrbacke, enst. , 1988 (TLj)
Ornäs, 500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ), betade ängsbackar,delvis torräng, rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

Folkarbyn v.gravfältet mot Vikasjön (13F 1i , [67078, 14947] ), kobetade torrängar, spr. , 1988 (TLj & LBr)
Strand mot Granbo (13F 1j , [67069, 14974] ), åsbacke, 1989 (JEd & TLj)
Kyrkbyn 150 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), S.exp. åsslänt, flerst.o t.rikl. , 1991 (JEd)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke, 1988 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo, åker- och vägrenarna NV gården (artp.), (13F 3g , [6719578, 1482512] ), torr gräsmark, noterad vanlig , 2020 (Per Johansson)
Källslätten (13F 4g , [6723210, 1481559] ), betad ängsmark, 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Östansjö (13G 7b , [6737276, 1508410] ), torr ängsbacke, 2009 (IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Gärdsjöbo (12F 0f , [6652, 1479] ), betesmark m. luddhavre,ängsnejlika,tjärblomster etc, 1989 (TLj & LBr)
Larsbo stortäkt (12F 3h , [6667670, 1489660] ), nära landsvägen, på södra sidan, spridd , 2017 (LBr)
300 m S om Larsbo (12F 3h , [66677, 14896] ), betesmark, sparsam , 1987 (LNo)
Kronmoren,ca 50 m V om torpet (12F 3i , [66675, 14926] ), torrbacke, ca 30 ex , 1987 (LNo)
NORRBÄRKE

Kolares i ledn.gata (12F 5f , [6678, 1478] ), sandig torrbacke, 1989 (TLj & LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Flobergets fäbod (13F 2a , [67134, 14504] ), fäbodvall ,torr grässlänt,med pillerstarr, enstaka , 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714130, 1452080] ), fäbodvall, t.rikligt , 2006 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ), örtrik slänt, sparsamt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ), torr ängsmark, t.rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713100, 1460310] ), vägkant mot uthus, t.rikligt , 2005 (IPt)
Djurforsen (13F 2c , [6713146, 1460908] ), ängsmark nära älven, fåtalig , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714030, 1462190] ), slänt mot älven, spridd , 2002 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67141, 14623] ), slänt mot älven, spridd , 2002 (IPt)
Djurås by,Backmon (13F 2c , [6714110, 1464000] ), ängsmark, rikligt , 2009 (IPt)
Svedjan nära V-Dalälven (13F 2c , [6714150, 1462160] ), blomsteräng, rikligt , 2012 (IPt)
Bodarna, N om Bystugan (13F 2c , [6714403, 1462723] ), gräsmattekant, 2017 (IPt)
Djurås by, nära älven (13F 2c , [6714410, 1463480] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712910, 1466620] ), tomtmark, spridd över stora ytor , 2020 (IPt)
100 m S om Kyrkan (13F 3b , [67193, 14591] ), slänt, spridd , 2003 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, 1991 (JEd)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, rikl. , 1991 (JEd)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719070, 1460260] ), tallhed, rikligt på spridda lokaler , 2010 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), örtrika öppna röjda sandbackar, t.rikligt , 1991 (JEd)
kyrkbyn nedan Hembygdsgården (artp.), (13F 3c , [6719250, 1460050] ), sv-exp.åsslänt, noterad , 1991 (Jan Edelsjö)
Gagnefs kyrkby (13F 3c , [6719890, 1460050] ), vägslänt, rikligt , 2006 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), torr sandbacke med backstarr, fåtalig , 2004 (IPt)
Moje Larssveden (13F 4c , [6721900, 1460870] ), grässlänt på tomtmark, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkfuktäng i ngt. torrare del, 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736900, 1481640] ), moränkulle, 2012 (JJa)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740850, 1479830] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Naturum (13E 8j , [6741766, 1448207] ), grusstig, 2019 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739162, 1451405] ), strandstig, 2019 (Kicki Marcus)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67482, 14616] ), slåttermark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Kyrkogatan,mln lantbruksskolan o Siljan (14F 0c , [67528, 14618] ), torra vägslänter o dikesrenar, flerst. , 1986 (TLj)
NO om kyrkan (14F 0c , [6753014, 1461724] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), kalktorrängar, fl. , 1987 (TLj)
Gärsjölindorna,SÖ delen (14F 1d , [67564, 14693] ), torr ängsmark, flerst. , 1986 (TLj)
Gärsjölindorna,300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), hackslog, enstaka , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67571, 14684] ), torr björkbacke, 2 ex , 1986 (TLj)
V.Born,på högsta backen (14F 2e , [67604, 14701] ), torr ängsmark m.odlingsrösen, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Kyrkan ca 150m SV (artp.), (14F 3d , [6766050, 1467650] ), kalkpåverkad betad torrbacke, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
200 m SV Boda k:a (14F 3d , [67661, 14676] ), betade backar, enstaka , 1985 (TLj)
Kyrkbacken (DF), (14F 3d , [67662, 14676] ), torrbacke, enstaka , 1985 (TLj)
ORSA

Brunängs i Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776164, 1437441] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Lärkastugans östgavel (14E 1h , [6757, 1435] ), gräsmatta/ängsmark, riklig , 1989 (BOr)

Dalarnes Flora