Carex capitata    Huvudstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Norr Lindberg (13F 8c , [6743, 1462] ), fuktig fårbetesmark, riklig , 1993 (TLj)
Norr Lindberg, Märräng (artp.), (13F 8c , [6744700, 1462650] ), sbf, botanikdagarna , 1993 (Lennart Karlén)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Övre Gärdsjö,mot Ingels mln byvägen o Årängsån (14F 1d , [67582, 14696] ), fuktig hackslog, flera tuvor , 1986 (TLj)
BODA

Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ), intill periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv., 1989 (JEd & LBr)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnens SO-spets,N om utloppet (14F 2e , [67630, 14706] ), strandkärr på alsocklar o starrtuvor, riklig , 1985 (TLj)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, några tuvor , 2007 (LBr)
Mörkret , 1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ), kärr, enstaka , 2004 (GHa)
Storsveden, Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [6771600, 1464800] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
300 m S om Jälltjärnen (14F 4c , [67731, 14648] ), rikkärr, enstaka ,frekvens m.allm. , 2006 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ), rikkärr, några tiotal , 2015 (GHa)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 190 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773195, 1464835] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr (1987 LBr), tiotals , 2000 (GHa)
ORE

SO Moränget,kraftledningsgata (14F 5c , [67793, 14632] ), sankhölja i f.d.ängmark, ~10 tuvor , 1985 (TLj)
Sjugelmyren,kärr SV (14F 5d , [67771, 14678] ), rikkärr, t.rikligt , 1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, fåtalig i de övre delarna , 2007 (LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), sluttande rikkärr, åtm.2 lokaler, t.riklig , 1987 (JEd)
Moränget (artp.), (14F 6c , [67802, 14625] ), diverse arter denna dag, 1987 (Bengt Oldhammer)
Moränget (14F 6c , [67803, 14622] ), backkärr, t.rikl. , 1987 (TLj)
ÄLVDALEN

Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), myrkant, några tuvor , 1995 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ), längs ett örtrikt stråk i tallskog, riklig , 1992 (DABS)
Kimbäcken (nära), vid Hornbergets NO-sluttning (artp.), (15D 8d , [6841950, 1369450] ), örtrik tallskog, fuktdråg med cypripedium, noterad , 1992 (Jan Edelsjö)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), källa i rikärr, riklig , 2007 (LBr)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, åtm. 10-tal tuvor , 1989 (DABS)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
600 m SSO Öguvallen (16D 1a , [68558, 13536] ), rik sumpskog, ett 10-tal tuvor , 2002 (LBr)
Trygåskölen ,västra delen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmatte-rikkärr, både öppet och i tallkärr, riklig och spridd , 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, riklig och spridd , 2008 (LBr)
IDRE

Fjälltorps domänreservat ( , ), rikkärr, sparsam , 1994 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13438] ), rikkärrskanter och tuvor, riklig o spridd , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärrskanter och tuvor, riklig o spridd , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ), rik sumpskog och riksänkor på hygge, riklig , 2007 (LBr)
V om Storgjotkölen, 2 lok! (16C 2c , [68620, 13114] ), rikkärr i fastmattor m.smalfräken, t.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), x-tremrikkärr, mycket rikligt , 1986 (DABS)
Storgjotkölen (artp.), (16C 2c , [6862050, 1312050] ), extremrikkärr, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Storgjotkölen V-ut (artp.), (16C 2c , [6862061, 1311523] ), rikare kärrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
SV. Storbo (DFl-50), (16C 2c , [68628, 13133] ), fuktäng längs bäck, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Sv om Storbo v. 'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ), rik bäckstrand (m. hårstarr), enst! , 1988 (JEd & ANi)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), rikkärrkant, enst! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo 300 m Ö-ut, S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärr-källflöden, t.rikl! , 1988 (DABS)
Skärbo 200 m NNV-ut ,båda sidor av vägen (16C 4d , [68704, 13186] ), rikkärr-källflöden, rikl! , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2007 (LBr)
Myr NO Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), sträng i blötmyr, lokalt riklig , 2008 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, bäckens början, tre större bestånd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, bäckens början, tre större bestånd , 2020 (LBr)
1 km SO Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), rikt enbuskkärr, riklig , 1994 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ), ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Storfjätan1 km SO Fjätvallen,ca 50m Ö om ån (16C 8j , [68936, 13485] ), enbuskkärr, riklig , 1994 (DABS)
2 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr, riklig , 1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68825, 13516] ), rikkärr o fastmarkskanter, rikligt ,2 lokaler på ca 50 m avstånd , 1994 (JEd)
Fjätbodarna, kärrdråg 2,4 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6882547, 1351661] ), rikt kärrdråg, 10 m2 , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (även 34 16) (16D 6a , [68833, 13517] ), rikkärrdråg, några tuvor på vardera 3 platser , 1994 (DABS)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883302, 1351803] ), rikkärrskant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883367, 1351829] ), källflöde i myrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, några tuvor , 2009 (LBr)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)

Dalarnes Flora