Carex capillaris    Hårstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Valla (12G 8g , [66943, 15323] ), i gles lövskog på ö i bruksdammen, fåtalig , 1997 (PDm)
GARPENBERG

Nedanför korsningen Skomnarsbov.-Hedemorav. (12G 6e , [6684, 1520] ), kalkpåverkad kärräng, spridd , 1986 (BDr)
Atlasruta (12G 6e , [66843, 15200] ), kraftledn.gata, sparsamt , 1989 (BDr)
SV Skommarbo (12G 6e , [66846, 15204] ), igenväxt kalkfuktäng, vägdike, enstaka , 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ), gammal körväg, riklig , 1980 (BDr)
300m SV Vaktarbo (12G 7e , [66855, 15205] ), örtfuktdråg på berget, 1992 (JEd)
Nygårdsbjärnen, ca 100 m N-ut (12G 7e , [66869, 15202] ), sligområde, t.riklig , 1987 (LNo)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Knapptjärnsgruvan (12G 5a , [66763, 15002] ), nära gammalt gruvvarp, riklig , 1989 (HPe)
NO Norra Knapptjärn (12G 5a , [66769, 15009] ), vägkant, många tuvor , 1991 (HPe)
HUSBY

Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (DF), (12G 9f , [66999, 15275] ), våtmark i själva brottet, rikl. , 1993 (PDm)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, t.rikligt , 1989 (JEd & CHe & BPe)
SÄTER

Grönåsen, nere vid vägen (12F 6j , [66825, 14967] ), ängsliknande grusmark, riklig , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, rikl. , 1987 (SNy)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690920, 1465710] ), ängsmark, spridd , 2005 (IPt)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt fuktdråg på hygge, ca 10 ex , 1991 (JEd & LBr)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), örtrik fuktäng i beteshage, enst. , 1988 (JEd)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, översilad gräsmark, hundratals strån , 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, ~50 tuvor , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, t.rikl. , 1991 (GEn)
Översilad sluttning nedanför Fennbergets kalkbrott (12F 1c , [66574, 14612] ), fältskikt av ängstyp, flertal tuvor , 1987 (PHe)
Nygrävningen, S om Trollputten, vid kalkbrotten (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), kalktorräng vid före detta gruvan., 1984 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), kalkbrott, . , 1990 (GEn)
Ö om kalkbrottet , sluttnigen mot bäcken nedom vändplanen (12E 1h , [66573, 14396] ), . , 2005 (GEn)
"Säfsbanan" , vid kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66581, 14398] ), . , 1990 (GEn)
Övre Lövtjärn (artp.), (12E 1h , [6658755, 1438155] ), välhävdad kalkfuktäng., 1989 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (12E 5j , [66751, 14453] ), fuktig blandskog,kalkbrott, 1991 (GEn & HEn)
Burängen (12E 5j , [66758, 14463] ), gammal körväg, enstaka , 1993 (GEn)
Gänsberget, S om torpet (artp.), (12E 6i , [6683550, 1442690] ), f d slåtteräng i skog, 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Märhaga (12F 5a , [66797, 14518] ), örtrik ostsluttning, här och var , 1985 (LBr)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678250, 1459120] ), lieslåttrad fuktäng., 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ), längs väg över myren, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Moje (13F 4c , [6721500, 1461450] ), kraftledningsgata, (1980 IPt rikligt), t.rikligt , 2001 (IPt)
BJURSÅS

Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkfuktäng (mkt.fin!) f.d. slåtteräng, t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
LEKSAND

Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ), slåtteräng, spridd , 1993 (TLj)
Romma 3 km NNO (artp.), (13F 7c , [6735944, 1462814] ), vägdike med framsipprande grundvatten, 1991 (MBm)
Skvissberget - Skvin, eft vägen (10 28 - 11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ), översilade partier av vägslänten mot berget, fl. , 1987 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, sparsam , 2007 (LBr)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ), fårhage, 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Kalkbruksjärnvägen vid Genvägen (14F 0c , [67534, 14638] ), banvall, enstaka , 2013 (GHa)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ), rikt källflöde i f.d.ängsmark, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Kullbergs kalkbrott,Ö om brottet (14F 1c , [67572, 14619] ), fuktsvackor i kalkängen, enst , 1988 (TLj & LBr)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ), fuktig vägkant och dike, enstaka , 2011 (MNo)
Gärdsjölindorna, 300 m S Södergårdarna (14F 1d , [67566, 14691] ), hackslog,ännu hävdad, t.riklig , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67571, 14680] ), friskäng,sporadiskt slåttrad,fuktigare partier, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Gärdsjö,mot Ingels,mln byvägen o Årängsån (14F 1d , [67582, 14696] ), fuktig slåttermark, riklig , 1986 (TLj)
Kraftledningsgatan mln Gärdsjö o Fisklösen,flera lokaler (14F 1e , [67569, 14701] ), översilad f.d.ängsmark i ledningsgata, riklig , 1986 (TLj)
Kraftledningsgatan mln Gärdsjö o Fisklösen,flera lokaler (14F 1e , [67594, 14706] ), översilad f.d.ängsmark i ledningsgata, riklig , 1986 (TLj)
Nissabacken, mln Ingels o Born (14F 1e , [67597, 14703] ), vägdike m.rikkärrsveg., riklig , 1985 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ), fuktig kalkmark intill brottet, spridd , 2015 (LBr)
Gryssberget, vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67625, 14653] ), rikkärr/översilningsmark, 1985 (TLj)
Östra Born (14F 2e , [67606, 14718] ), kalkpåv.strandängar kring båthusen, flerst. , 1985 (TLj)
BODA

300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14693] ), dikeskant, enstaka , 1985 (TLj)
Solberga, N om (artp.), (14F 2d , [6763121, 1468143] ), 2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ), kalklera på brottets botten, enstaka ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763246, 1468120] ), noterad , 2019 (Pär Dahlström)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
300 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67626, 14703] ), kalktallskog, t.riklig , 1985 (TLj)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [6763060, 1470640] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ), strandkärr, t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), rikare f.d.ängsmark,dråg o lundar, flera lokaler mkt vidsträckta, frekvens (m.a - a) 5-10 lokaler , 1985 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Saxdammsängen (14F 3d , [6766470, 1467450] ), slåtteräng, 2011 (Kajsa Andersson)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67672, 14674] ), ~refl~ ,brett, grunt vägdike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gammelgården (artp.), (14F 3d , [6767375, 1467889] ), gammal slåttermark på rikare mark., noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Boda , Hembygsgården (14F 3d , [6767380, 1467930] ), ängsmark, 2008 (IPt)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), torr vägkant, enstaka , 2016 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [6771580, 1462960] ), vändplan, rikligt , 2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67717, 14643] ), traktorspår, tiotals , 1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), naken översilad jord, tiotals , 1999 (GHa)
Laduänget (14F 4c , [6772610, 1463890] ), fuktig gräsyta i väg/kraftledningskorsning, tiotals , 2009 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), vägren, tiotals , 2014 (GHa)
Pringölbröttningen (14F 4d , [6771580, 1465390] ), kraftgata, ymnigt , 2017 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), naken fuktig jord i vägkant, enst. , 1998 (GHa)
vägen mot Storsveden (14F 4d , [67728, 14653] ), vägren, flera tiotal , 2012 (GHa)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ), naken, fuktig jord i vägkant, enstaka , 2001 (GHa)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14694] ), mötesficka på skogsbilväg, enstaka , 2010 (GHa)
Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ), rikkärrs-tillflöden. översilad mark, riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
ORE

Nördertjärn vid Dalbyn (14F 5c , [67780, 14649] ), vitmosstuva i källdrag, enstaka , 1985 (TLj)
Moränget (14F 5c , [67798, 14629] ), vägren, enstaka , 2008 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Sjugelmyren mot SV (14F 5d , [67773, 14677] ), dikat rikkärr, 1987 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14659] ), betat källflöde, sparsam , 1988 (LBr)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), dikeskant, enstaka , 2015 (GHa)
Norrboda v."gammelstan" (14F 5e , [67779, 14702] ), efter bäcken i slåttermark m.kärrsälting,rödkämpar m.m., t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr, rikligt o flerst. , 1987 (JEd)
Änderarvet (14F 6c , [6781190, 1462460] ), gammalt kalkbrott, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Sundbäck, Gubbgården (artp.), (14E 4h , [6774370, 1437129] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Höglunda n.lv. (14E 5h , [67767, 14368] ), ännu liehävdad kalkfukt-slåtteräng (m älväxing,majviva,rosettjungfrulin,fågelstarr), rikl! , 1986 (JEd & BOr)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
M.V.Stackmora o.Heden efter vägen (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsrest , f.d.slåtteräng, m. Sesleria, Gymnocar.etc., 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallmora 600 m SSO sågen (14E 6i , [67842, 14439] ), frisk kalkängsveg. i gles tallskog, enst! , 1986 (JEd)
NO Kallholen (14E 6i , [67844, 14413] ), i grusvägskanter,(m.majviva,vildlin,fågelstarr,rosettjungfrulin), 1987 (JEd)
Nederberga S-ut n.lv. (14E 6i , [67847, 14414] ), slåtteräng ännu rel.öppen, m.Briza,Ajuga,Botr.lun. etc, enst. , 1988 (JEd)
Strax S Björken, fl (även 48 24) (14E 6i , [67848, 14425] ), kalkgrusad skogskörväg, resp i kalkängsveg på hyggesbacke, fl. enst! , 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot NO (14E 7i , [67850, 14449] ), kalkfuktängsveg.i rikkärrkant (majviva,dvärglummer,tvåblad,trådfräken), t.rikl! , 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 7i , [6785050, 1444950] ), rikkärr, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Björken mor SO (14E 7i , [67854, 14429] ), kant av skogskärr (m.dvärglummer,majviva o brudsporre), t.rikl! , 1986 (JEd)
Kallmora mot Ö 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ), kalkrik slåtteräng ännu rel.öppen, m.älväxing,majviva,brudsporre. etc, rikl. , 1988 (JEd)
Skattungbyn V-ut v. 'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ), fuktig kalkpåv.vägdike (majviva,rosettjungfrulin,fågelstarr), enst! , 1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14513] ), kalkpåv.slåtteräng-hävdad (dvärglummer,låsbräken,brudsporre,backruta), enst! , 1985 (JEd)
MORA

Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Louise Grundeus)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 20-tal ex , 1990 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Ogsjötjärnen (artp.), (14D 0h , [6751598, 1388760] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
ÄLVDALEN

Stop (artp.), (15D 0j , [68018, 13971] ), intill fallen vid liten bäck, 1988 (Bengt Oldhammer)
Stops fäbod (15D 0j , [68019, 13970] ), översilad klippa, något 10-tal ex , 1987 (LBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
HAMRA

Orsa finnmark (artp.), (15E 7h , [6839618, 1439727] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ovan LarsHansmossen (12E 1h , [66579, 14370] ), . , 2005 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), hagmark, . , 1990 (GEn)
TRANSTRAND

Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, rikligt , 2009 (MNo)
500m ost Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ), gles fuktig frodig granskog, några tuvor , 2010 (MNo)
N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), diabasbranter, 1989 (TLj & LBr)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, i branten, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, en fläck , 2009 (LBr)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand o brinkar, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6839230, 1338310] ), rikmyr på diabas, spridd , 1996 (LBr)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Trollvasslan 1,5 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, fläckvis riklig , 2013 (LBr)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.), (15C 9c , [6846566, 1313392] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr o strandkärr, flerst men sparsam , 1989 (DABS)
Fulan SO Stråfulunäset (15C 9g , [6848310, 1333220] ), vägslänt, 1 tuva , 2013 (LBr)
Fulan, västra stranden vid fall (15C 9g , [6849590, 1331940] ), klippa intill ån, spridd , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), fuktdråg i örtgranskog, rikligt , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Bergsäterns fäbod (15C 9j , [68481, 13465] ), källdrag, några kvm , 1987 (LBr)
Bergsvallen (15C 9j , [68481, 13466] ), rik fuktäng, 1989 (DABS)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), ängsgranskog nedom brant, t.riklig , 1989 (DABS)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837880, 1366030] ), rikkärr, intill bäck, ett fåtal , 2008 (LBr)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, spridd , 2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog och myr, spridd , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
600 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ), örtrik fuktsänka, 1989 (DABS)
Rörmyrvallen (16C 0j , [6851, 1348] ), rikkärr ,ängsartade fuktsvackor i örtgranskog, flerst. o riklig , 1989 (DABS)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, rikligt , 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i söder (16C 0j , [6852240, 1347820] ), rikkärr med källflöden, en fläck , 2009 (LBr)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen ,västra delen (16D 1d , [6855, 1367] ), rikkärrsdråg i sumpskog (tall), riklig , 1992 (DABS)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ), längs bäck o vid myr, flerst,rikligt , 1989 (BOr)
Oxvålen (artp.), (16D 3b , [6868, 1359] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålen (artp.), (16D 3b , [6868, 1359] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålens SV-sluttning & Fröbergets V-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), kärrsänkor och örtdråg i skog, riklig & spridd , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
V Oxvålen (16D 3c , [6865, 1360] ), rel.näringsrik bäck i skogsmark, tiotals , 1987 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848970, 1307960] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , [6851, 1307] ), fuktäng på kalfjäll, på mindre yta , 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [6851, 1307] ), rikkärr, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Nära vägen nedanför Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853920, 1329430] ), rikkärr i sluttning, sparsamt , 2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), rikdråg i skog, spridd , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), rikkärr o dråg i granskog, rikligt , 1989 (DABS)
Blocktjärnsåsen mot vägen (16C 0g , [6850530, 1331210] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Blocktjärnsåsens NÖ fot,vid bilvägen (16C 0g , [6851, 1330] ), vägdike, rikl.på 1 -2 m2 , 1990 (CAl)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850260, 1336260] ), källmark i skog, sparsamt , 2018 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, lokalt riklig , 2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ), rik sumpskog och riksänkor på hygge, riklig , 2007 (LBr)
V om Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6862, 1311] ), rikkärr, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), rikkärr, rikligt , 1986 (DABS)
SV. Storbo (16C 2c , [6862, 1313] ), bäckdrag, spridd , 1986 (DABS)
1 km NNV Storgjotkölen, fl! (16C 2c , [6863, 1311] ), örtrika fuktdråg i granskog,översiln.mark ,rikkärrkanter, fl.o.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Sv om Storbo v. 'Tredjebäcken' ca 200 m från sjön (16C 2c , [68632, 13136] ), rik bäckstrand, enst! , 1988 (JEd & ANi)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), bäckstrand, fåtalig,på några spridda ställen , 1995 (DABS)
N.Tranubergets S-sida (16C 3f , [68660, 13253] ), rikt fuktdråg, ett par m2 , 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning, fl! (16C 3g , [68679, 13306] ), rika källdråg i kärrkanter, rikl. o.fl! , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrika fuktdråg i gransluttning, t.rikl! , 1988 (DABS)
Nedom Hösthådammen källdrag (m.Equi.var.) (16C 3g , [68686, 13304] ), rika källdråg i kärrkanter, rikl. o.fl! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ), örtrikt fuktdråg i kalktallskog, t.rikl! , 1988 (DABS)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, sparsamt , 1989 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo 300 m Ö-ut, S om vägen (16C 4d , [68701, 13189] ), rikkärr-källflöden, 1988 (DABS)
Skärbo 200 m NNV-ut ,båda sidor av vägen (16C 4d , [68704, 13186] ), rikt skogskärr, t.rikl! , 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873128, 1319834] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6870954, 1324492] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871819, 1324803] ), bäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872214, 1324853] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872741, 1323686] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Valdalsbygget 1.3 km mot NO (16C 7c , [68880, 13137] ), rikkärr vid bäck, sparsamt , 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6889530, 1329710] ), granskog med källdråg, spridd , 2020 (LBr)
Lokarna, 500 m O om (16C 7g , [6887220, 1331410] ), litet rikt källkärr, riklig , 2020 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, lokalt riklig , 2008 (LBr)
Knallkölen S Kluttjärn (16C 7j , [6887480, 1346750] ), källkärr, 2003 (TLj)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, riklig , 2018 (LBr)
3 lokaler sydluttningar Höllsjövålen (16C 8g , ), bäckkanter, bitvis allmän , 1987 (HLe & UGn)
Längs bäck norrsluttning Höllsjövålen (16C 8g , ), längs bäck, 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890810, 1330470] ), rik fjällmyr längs bäck, riklig och spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891811, 1333638] ), 2015 (Henrik Weibull)
Storåns V-sida n.Siljanskojan (16C 8g , [6893, 1332] ), strandäng, 1987 (JEd)
Storådalen ,ca 1,5 km SO Siljanskojan,längs Hågådals-stigen (16C 8g , [68931, 13340] ), örtrik skogsbäcksänka, t.rikligt , 1994 (JEd)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, enstaka , 2007 (NGu)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ), rikkärr,bäckdråg i granskog, 1987 (JEd)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, 100-tals , 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Storfjätan nära Fjätvallen,V om ån (16C 8j , [6893, 1348] ), rikkärr och örtrik enemark, spridd och riklig , 1994 (DABS)
1 km syd Lillfjäten (16D 5a , [68762, 13529] ), rikkärr, f.d.slåtter, sparsamt , 1994 (DABS)
Lillfjäten NV-ut (16D 5a , [6877, 1351] ), rikkärr, fl.o ofta riklig , 1987 (DABS)
Lillfjäten N-ut (16D 5a , [6878, 1352] ), rikkärr, fl.o ofta riklig , 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut,fl! (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr,strandängar,vägdiken, spridd o riklig , 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr o örtrika fuktdråg i granskog, rikligt , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, fåtalig , 2008 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [68833, 13517] ), rikkärrshals med gräsull, rikligt och spridd , 1994 (DABS)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883367, 1351829] ), källflöde i myrkant, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Myr N Häggberget (16D 6b , [6884400, 1358534] ), litet rikområde i och i kanten av stormyr, rätt riklig , 2020 (LBr)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr, några tuvor , 2009 (LBr)
Slugufjällets Ö-sluttning (17C 1e , [69051, 13249] ), örtrika källdråg-fjällängar, 1987 (JEd)

Dalarnes Flora