Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

500 m SV Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), rikkärr, riklig , 1994 (PDm)
Vallaån (12G 8g , [66931, 15331] ), kärr, riklig , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Atlasruta (12G 6e , [6684, 1522] ), kalkpåverkad hage, rikligt , 1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), kalkfuktäng i fd betesmark, 1990 (JEd)
HUSBY

Valla mosse vid Västersjön (12G 8g , [66943, 15304] ), våt myr, en rel. stor grupp , 1991 (PDm)
Mörttjärn NO Långshyttan (13G 1d , [67061, 15150] ), strandkärr,betat, t.riklig , 1988 (LBr)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 10^2 , 2007 (NGu)
Skällingså, mellan Grycken och St Skällingen (13G 1e , [67075, 15226] ), ~refl~ ,åstrand, 10^3 , 2003 (NGu)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ), rikt trådstarrkärr, t.riklig , 1988 (LBr)
STORA TUNA

Flokån (12F 7e , [6687384, 1470812] ), strand o vatten i översvämningszonen, 2020 (SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, ~10-20 ex. , 1987 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, riklig förekomst , 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733623, 1502913] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
S om Kyrkan (13G 7b , [6736610, 1505870] ), fuktäng, rel. mycket på denna lokal men ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Lernbo v.Gropens gård v.Leran (12F 3e , [6669, 1473] ), sjöstrand, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Söppenmyran längs Kolbäcksån 300 m (12F 3f , [6669, 1477] ), strandskg / strandbeteskärr, fl. , 1989 (TLj & LBr)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Moje (13F 4c , [6721470, 1461500] ), fuktig skogsmark i närheten av kraftledning, t.rikllig , 2001 (IPt)
BJURSÅS

Ärtsjön (13F 6f , [6734020, 1479050] ), medelrikkärr i ledningsgata, 2002 (TLj)
LEKSAND

Ängestjärnen (13F 9c , [67455, 14619] ), blöt myrmark, litet bestånd , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Gärdsjön, SO-stranden vid badplatsen (14F 1d , [67563, 14674] ), albevuxna strandkanter, flerst. , 1986 (TLj)
Spångmyren (14F 1d , [67593, 14696] ), rikare dyholmar, ~15 ex , 1986 (TLj)
Gryssens V-sida, vid Knåparbäckens utlopp (14F 2c , [67619, 14646] ), strandmader, enstaka tuvor , 1985 (TLj)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67623, 14651] ), sumpig strand, enstaka , 2012 (GHa)
Östbjörka, Gryssens norra del (14F 2d , [6762408, 1465177] ), vid kraftlening och bäck, 2013 (BOr)
BODA

Ensro (14F 2d , [6760180, 1467950] ), sandstrand, enstaka , 2012 (GHa)
Ensens V-sida (DF), (14F 2d , [67602, 14675] ), strandkärr-myr, enstaka , 1985 (TLj)
Ängtjärnen (SV-del) (artp.), (14F 2d , [6760480, 1466790] ), enstaka i strandkant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Ängstjärnen (14F 2d , [67605, 14670] ), vattenbryn, rikligt , 2010 (GHa)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [6763060, 1470640] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Jutjärnen (14F 2e , [67631, 14705] ), strandkanter, riklig , 1985 (TLj)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), göl skapad vid vägbygge, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Södra Ockran, vid utloppet från Grönockran (14F 3e , [67685, 14704] ), åstrand, t.riklig , 1985 (TLj)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14682] ), rikkärr, ett par ex , 1987 (LBr)
Ockerån (14F 4e , [6774150, 1470390] ), ~refl~ ,kanten av å, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
ORE

Arvet, v.Oresjön (14F 6c , [67814, 14642] ), strandskog/videsnår, spridd , 1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67821, 14641] ), strandskog/strandkärr, spridd fl. , 1987 (TLj)
Arvet, v.Oresjön fr.Arvån c:a 800 m S-ut (25 37-21 41) (14F 6c , [67825, 14637] ), strandskog/strandkärr, spridd fl. , 1987 (TLj)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), källflöde, fåtal , 2015 (GHa)
ORSA

Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), rikligt på ängen söder gråalravinen (nu nerröjd) där pricken sitter, öster om vägen alltså, 2001 (Bengt Oldhammer)
Sundins äng-Näset (artp.), (14E 5h , [6775747, 1435336] ), lyste även rött av tusentals kärrspira och gökblomster., 1999 (Bengt Oldhammer)
Höglunda n.Rv81 ((DF)? (Stenberg)), (14E 5h , [67767, 14368] ), kalk-fuktslåtteräng mot byväg-kant, några m2 , 1986 (JEd & BOr)
Fuktäng no Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776729, 1436698] ), noterad , 2017 (Anders Haglund)
Blåsippevägen (artp.), (14E 5h , [6776812, 1436894] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776883, 1436240] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 10-tals , 2012 (Bengt Oldhammer)
E45 Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777233, 1436754] ), i östra diket, 70 längdmeter rikligt , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
I km SSV Ljothed (DF-60 (Ljothed)?), (14E 7i , [67888, 14439] ), skogskärr, t.rikl! , 1985 (JEd)
Ljothed 1km SSV-ut (artp.), (14E 7i , [6788850, 1443950] ), skogskärr, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), myr, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Nedan Gangsberget v.Untorp-vägen,400 m SO Skrattaborrtjärn (DF-60 (Ljothed)?), (15E 0f , [68039, 14299] ), kärrkant, rikl! , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
1 km S vändplanen vid Stopåvägen-Kaljomäck (15E 2e , [6814, 1422] ), längs ett bäckdrag och ett kärr, 1000-tals , 1986 (BOr)
SOLLERÖ

Fux-Andersknallarna, vid Rödingtjärnen (artp.), (13E 7e , [6738, 1421] ), längs bäck, 1985 (Bengt Oldhammer)
Norrviken, S om fågeltornet ner till diket (även 3- 3-) (14E 1g , [6757, 1433] ), strandäng,tidigare hävdad, 1000-tals, vegetationsbildande här o där , 1989 (BOr)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757407, 1434087] ), betad strandäng, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757407, 1434087] ), betad strandäng, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), rikligt , 1990 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754190, 1419650] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 50 m V Stickosälsbäckens utlopp i Ryssån (14E 0d , [6754260, 1419600] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754420, 1419820] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 130 m V gamla landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754010, 1422410] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 50 m N Lavadammens N ände (14E 0e , [6754480, 1421640] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns N strand 250 m VNV Lavadammens N ände (14E 0e , [6754500, 1421390] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns NÖ strand (14E 0e , [6754510, 1420220] ), 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771043, 1425557] ), gammal slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), grus i strandkant, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Stockholmslok (14D 9j , [6797290, 1396430] ), uttorkad tjärn, riklig , 2013 (LBr)
Kuntmått SO vid älven (artp.), (14E 9a , [6796691, 1402000] ), älvstrand, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, spridd , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Katrinvarden, SO om (artp.), (15E 5a , [6827850, 1402455] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
HAMRA

500 m SO Triangeltjärnen 7 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [68395, 14370] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
800 m N Kasomäki,mot Nyslåttån (15E 7h , [68396, 14368] ), övergång backkärr-strand, 1982 (PSt)
Svartåmyran vid Svartån (15E 9j , [68486, 14481] ), strandkärr, 1980 (PSt)
Kroksjöån, 3 km SV Hamra (artp.), (15F 7a , [68366, 14545] ), kärr, antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Myrkomplex vid Kroksjöån (15F 7a , [68367, 14545] ), i kanten av flarkarna, 1982 (PSt)
Hamra nationalpark (artp.), (16E 0i , [6850312, 1444644] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

FLODA

Kvarna (13E 2i , [6710329, 1442890] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
JÄRNA

Idbäcken (artp.), (13E 2c , [6712413, 1411187] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2004 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), myr och strand, rikligt , 2013 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ), myrmark, rikligt , 1996 (BGM)
TRANSTRAND

Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, sparsamt , 2008 (LBr)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, spridd , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Fulans O-sida vid sammanflödet med Stråfulan (15C 9g , [6848, 1333] ), rikkärr, rikligt o flerst , 1989 (DABS)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68496, 13322] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
500 m NV Garsjöns N-ände (15C 9i , [68455, 13407] ), rikkärr nära bäck, rikligt , 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [68375, 13504] ), kärr, riklig , 1989 (DABS)
Bornåssjösätern (artp.), (15D 7b , [6837855, 1358455] ), myr, noterad , 1983 (Bengt Nilsson)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
500 m SSO Rörmyrvallen (16C 0j , [68509, 13489] ), rikkärr, rikligt , 1989 (DABS)
Näverbäcken , 400 m från Kringelfjorden (16C 0j , [68526, 13489] ), rikare bäckdråg, 1989 (DABS)
Ögan vid Mellandammen (16D 0a , [6852940, 1353960] ), mindre rikkärr, riklig , 2011 (LBr)
Ögan 600 m S Öguvallen (16D 1a , [68559, 13530] ), blötmyr längs å, fd slåtter, sparsam , 2002 (LBr)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ), grunt fastmattekärr,svagt sluttande, rikligt , 1992 (LBr)
Krokabbortjärn strax SV-ut (16D 2c , [68611, 13602] ), öppet kärr, riklig , 1994 (JEd)
Fröbergets V-sida (16D 3b , [6868, 1358] ), myr, några tjog , 1989 (BOr)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869520, 1358900] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848180, 1308310] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Nära Röskåsen (16C 0b , [68512, 13079] ), rikkärr, 1986 (DABS)
Röskåsen nära (artp.), (16C 0b , [6851250, 1307950] ), rikkärr, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68596, 13390] ), bäckstrand, t.rikligt , 1995 (DABS)
300 m NO Nedre Byggningen (16C 1i , [68560, 13429] ), medelrikkärr, riklig , 1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärr, riklig , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storgjötkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), rikkärr, 1986 (DABS)
1,2 km NNV Storgjotkölen (16C 2c , [68634, 13115] ), rikkärr, spars! , 1988 (LNo & JEd)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), bäckstrand, fåtalig , 1995 (DABS)
Flötningsjöns utlopp (16C 3c , [68655, 13116] ), kalkpåv. strandkant, 1986 (DABS)
Flötningssundet (artp.), (16C 3c , [6865550, 1311650] ), strandkant, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Tranuberget, myr i öster (16C 3f , [6865770, 1325810] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Guttan, SV om Storhån (artp.), (16C 3f , [6869391, 1325073] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869951, 1325680] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ), rikkärr, 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865886, 1339589] ), myrmark., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13395] ), rikkärrkant, enst! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Skärbo ca 700 m mot VNV (16C 4d , [68744, 13180] ), bäckdråg i kärr, rikl! , 1988 (DABS)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870624, 1323610] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Ångermyrans N-del (16C 5g , [68750, 13308] ), blötkärr, rikligt , 1990 (DABS)
SO Hemtjärn vid Svarttjärnen (16C 5g , [68752, 13301] ), tjärnkant, t.riklig , 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), öpper rikkärr, spridd , 2015 (LBr)
V. Storån / 600 m. VNV. Siljanskojan (16C 8g , [6894, 1332] ), strand av liten myrtjärn, tämligen rikligt , 1985 (JEd)
Storåns V-sida 600m VNV Siljanskojan (artp.), (16C 8g , [6894550, 1332550] ), tjärnstrand i rismyr, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Fjätåns V sida, ca 1 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68933, 13489] ), ~refl~ ,myrmark runt liten tjärn, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten NV-ut (16D 5a , [6877, 1351] ), rikkärr, 1987 (DABS)
Lillfjäten vid ån (16D 5a , [6877, 1352] ), strandäng, 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr, ställvis dominerande , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora