Carex bigelowii    Styvstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Andsjovardområdet (15E 2d , [6813, 1418] ), 1986 (PJn)
Snaråsen (artp.), (15E 4d , [6823839, 1418467] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lill-Björnåsen,på flera platser (15E 6b , [6833, 1407] ), höglägesskog,delvis med vardkaraktär,kargt,intill myr, 100-tals , 1987 (BOr)
Västerdalarna

LIMA

Sälenfjällen (artp.), (14D 7a , [6786810, 1350520] ), 1988 (Thomas Strid)
TRANSTRAND

Storfjället (artp.), (14D 6b , [6781256, 1356561] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Mellanfjället (14D 6b , [67820, 13581] ), fjällhed, rikligt , 2007 (MNo)
Storfjället (14D 6b , [67830, 13565] ), fjällhed vindblottor, rikligt , 2007 (MNo)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Köarskalsfjället SV (14D 7b , [6786682, 1355748] ), fjällhed, 2012 (HLe)
Sälen (artp.), (14D 7c , [6785460, 1363250] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens allm. 2005 (THe)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Fulufjäll (15C 4i , ), fjällhed, rikl. , 1987 (TLj)
Fulufjäll (artp.), (15C 4i , [6822500, 1342500] ), fjällhed, noterad , 1987 (Tomas Ljung)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr mm, spridd , 1996 (LBr)
Myr 1,2 km NO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1334610] ), stig i myrkant, en mindre fläck , 2014 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849910, 1307950] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, rikligt på ett par m2 , 1989 (DABS)
Nipfjällets södra del (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6874840, 1344305] ), noterad , 1987 (Johan Abenius)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875688, 1344879] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Lillnipen, Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875692, 1344871] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Nipfjället, Lillnipen, grusleden (artp.), (16C 5i , [6875761, 1344882] ), i fuktiga partier, 2015 (Per Johansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875861, 1343685] ), noterad , 1992 (Per Skyllberg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
NV Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6879467, 1344159] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Långfjället vid Djupgravsstöten (16C 6e , [6884800, 1324780] ), fjällhed, spridd , 2015 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Längs Kungsleden (16C 7c , [68888, 13142] ), ~refl~ ,vid stig i fjällbjörkskog, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887535, 1322679] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Ulvsätern (16C 7f , [6887360, 1329340] ), fäbodvall, spridd , 2020 (LBr)
Foskan, 1 km O Ulvsätern (16C 7g , [6886720, 1330190] ), åstrand och stig, frodigt bestånd på stigen , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889570, 1331630] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Grundöjan vid Grundagssätern (16C 7h , [6886780, 1339460] ), stig i tallhed, ett fåtal , 2020 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), fjällhed, allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891729, 1315122] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892891, 1315383] ), alpin hed, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891852, 1331198] ), kalfjäll eller gles björkskog, 2015 (Henrik Weibull)
Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895300, 1315100] ), mager fjällhed, 2007 (David Göransson)
Pråaktas N-sluttning (16C 9d , [68994, 13179] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Långfjällets NR, Storvätteshågnas norra sluttning, 929 m ö h (artp.), (16C 9e , [6895626, 1324278] ), liten äng vid mindre bäck på kalfjäll, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, 2007 (NGu)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen åt SO (16D 4a , [6871990, 1351590] ), fjällhed med traktorväg, riklig , 2017 (LBr)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ), övergiven fäbodvall, spridd , 2013 (LBr)
Häggberget (16D 6b , [6883321, 1358433] ), skogsstig, några tuvor , 2020 (LBr)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)
Brattbäcksvålens topp (artp.), (17C 1f , [6905592, 1327365] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora