Carex atrata    Svartstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Djupa Dalen vid Abborberg (12E 3i , [66690, 14422] ), nordexp.klippa,översilad, ca 10 tuvor , 1987 (LBr)
Djupa dalen , 1 km NV om Bringsjöberg (12E 3i , [6669070, 1442227] ), översilad klippa, 2011 (IPt)
Djupa dalen vid Abborrberg (artp.), (12E 3i , [6669090, 1442210] ), nordexponerad klippa, översilad, 2001 (Gunnar Karlsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gördalen ,vid Sågbäcken (15C 7e , [6836, 1324] ), på klipphyllor, 1998 (LBr & BOr)
Lillådalen-Sågbäcken (artp.), (15C 8e , [6842575, 1324060] ), 1997 (Bengt Oldhammer)
V Oxvålen (16D 4b , [6870, 1358] ), örtrik bäck,diabasstråk, tiotals , 1987 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684738, 130904] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685109, 130802] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Falkhammaren (16C 0g , [6850949, 1330781] ), bäckdråg, 2004 (RLu)
N.Tranuberget 1 km OSO toppen (16C 3f , [68659, 13262] ), tidvis uttorkat örtrikt bäckdråg i granskog (m.kransrams), 50-tal ex! , 1988 (DABS)
Sjöhöjden (artp.), (16C 9d , [6895300, 1315100] ), mager fjällhed, 2007 (David Göransson)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), tidvisöversilad rikkärrsäng, 1 lokal , 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (artp.), (16D 5a , [6879500, 1351500] ), rikfuktdråg, ängsgranskog, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)

Dalarnes Flora