Caragana arborescens    Häckkaragan


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kvarstående efter odling och avstjälpning ,i något fall dock uppenbarligen fröspridd , 1995 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ), vägkant i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Lugnet (12G 5h , [6675, 1537] ), åsbacke, 1995 (PDm)
Västmossa (12G 5h , [6677, 1535] ), åssluttning, 1995 (PDm)
Bengtsbo (12G 5i , [66791, 15423] ), skogsbacke, 1995 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ), stenbacke, 1995 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), 2014 (Henrik Weibull)
Horndal (12G 7g , [66874, 15341] ), f.d.soptipp, 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6688900, 1541750] ), slaggupplag, 1995 (PDm)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
GUSTAFS

300 m N om Svartsjön (12F 9h , [6696450, 1487630] ), skogsmark, en stor buske , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
ASPEBODA

Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ), vägkant, 2016 (IPt)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732818, 1503585] ), vägkant, 2015 (JJa)
Hedenborg, mellan tennisplan och brandstation (13G 7b , [6735750, 1505170] ), sandig mark, flertaligt förvildad på platsen , 2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740839, 1504054] ), vägkant/torr slänt på sandmark, 2017 (IPt & SNy)
Finnberget (artp.), (13G 8c , [6744536, 1510783] ), kvarstående vid gammal grund., noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (12F 1h , [6657495, 1488822] ), ängsmark, 2019 (IPt & SNy & JJa)
LUDVIKA

Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark f.d. tomtmark, kvarstående häckrester på f.d. tomtmark , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

N och Ö om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ), på granbeväxta fd lindor, 1998 (GEn)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

ÅL

Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), vägkant mot bäckravin, flera buskar helt naturaliserade , 2015 (IPt)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ), gammal tomtmark, 2 buskar , 2015 (IPt & JJa)
Heden, NO Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731618, 1455940] ), sandig brukningsvägskant, 2012 (Pär Dahlström)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 2 stora buskar , 2016 (IPt)
RÄTTVIK

N om Rösstjärn vid gammal husgrund (14F 1d , [67557, 14669] ), sandås med tall, flera snår (expanderar) , 1986 (TLj)
Ingels,efter Årängsån (14F 1d , [67589, 14690] ), ängsbacke, 1 stort snår , 1986 (TLj)
BODA

Sanden vid reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), jordtipp, enstaka , 2001 (GHa)
ORE

Furudal,Som bron mot Arvet eft. v.301 (14F 6c , [67833, 14638] ), sandigt vägdike, ymning förvildad , 1987 (TLj)
Furudal, vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783940, 1463290] ), sandhed, ett stort buskage , 2011 (GHa)
Furudal vid "Furan" dvs gamla bion (14F 6c , [6783950, 1463310] ), sandhed, ett stort buskage , 2011 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [6786860, 1466010] ), brofundament, en buske , 2009 (GHa)
Törns (15F 2d , [6810190, 1468990] ), övergiven gård, tre kvarstående buskar , 2016 (GHa)
ORSA

Orsa station 150 m S (artp.), (14E 5h , [6778436, 1436171] ), spårområde, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Nederbherga (artp.), (14E 6i , [6784835, 1441369] ), noterad rikligt i norra vägslänten till och från under minst 100 meter, små och stora buskar , 2020 (Bengt Oldhammer)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705480, 1438470] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna (artp.), (15D 8b , [6844655, 1359397] ), skräpig kulturmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora