Carex aquatilis    Norrlandsstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder, t.allmän, mest vid Dalälvens vattensystem , 1987 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
vid Bysjön SV om By kyrka (artp.), (12G 5h , [6675740, 1537114] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), strand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, åstrand, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506800] ), strand, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683759, 1501407] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Berga (artp.), (12G 9b , [6699840, 1508591] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), sjöstrand, 2018 (IPt & SNy & JJa)
GUSTAFS

Mossby (12F 9h , [6695120, 1489470] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699467, 1491844] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6684016, 1485327] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), sjöstrand, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Möckelmyran (13F 2f , [6714351, 1476105] ), ängsmark, 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strandvegetation, spridd , 2016 (LBr)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo, Lilla Aspan, strand (artp.), (13F 2g , [6712555, 1484707] ), strandzon och skogsbryn, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713549, 1490030] ), ängsmark mot sjö, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), i sjön, 2017 (SNy)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), vattenloka mot skog, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721930, 1498608] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, vid vattnet (artp.), (13F 5j , [6726939, 1499249] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Finngärdet (13G 4a , [6724809, 1502504] ), bäckravin, 2019 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i blött dike, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Ön (13G 7b , [6736370, 1506970] ), strand, 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740350, 1513090] ), gräsmark vid sjöstrand, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6753952, 1514819] ), åstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stor-Sixen (artp.), (14G 1c , [6759594, 1511572] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten surdrag, spridd , 1983 (HWk)
Storsandsviken (artp.), (12F 3g , [6668841, 1483704] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ), strand vid Rämens utlopp, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, V om Myrholen (13F 1a , [6707751, 1451684] ), älven, 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ), skogsbilväg/myr, 2020 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens t.allm. 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), bäckstrand, kärr, 2011 (IPt)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), noterad , 2019 (Joachim Falck)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ), strand, 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjöstrand, riklig , 2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, 2012 (IPt)
Moje, Larssveden (13F 4c , [6721500, 1461080] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727153, 1467049] ), å / strand, 2020 (IPt)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731030, 1461050] ), dike, 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
RÄTTVIK

Enån vid f.d.Hvilan (14F 0c , [67517, 14628] ), åstrand, t.riklig , 1985 (TLj)
BODA

Mörkret ,1 km S om Åskapen (14F 4c , [67716, 14604] ), göl i myr, relativt rikl. ,frekvens m.allm. , 2005 (GHa)
Bärmyren (14F 4e , [67718, 14729] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Aven SV Lisselbäcka (DF 70 (Lisselbäcken)), (14E 6g , [6780, 1433] ), dikat mellanrikt kärr, 1986 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, spridd , 2018 (LBr)
Sotbo (15E 3g , [68175, 14306] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0d , [6754240, 1419870] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV delen av Jugen (14E 0e , [6751560, 1420220] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752020, 1421810] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,475 m SV herrgården S gamla landsvägen (14E 0e , [6752390, 1422030] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand mellan landsvägsbron och västerut till sammanflödet mellan Ryssån och Jugån (14E 0e , [67539, 14225] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Ryssåns S strand 150 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754000, 1422890] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjön (14E 0e , [6754430, 1420120] ), strand, 1982 (Göran Thor)
SV Mora flygplats (artp.), (14E 2f , [6760154, 1428261] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Västkanten av Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765764, 1431645] ), sjöstrand, 2011 (Crister Albinsson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.), (15E 5d , [6829779, 1416376] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
VENJAN

Finnbodarna badplats (artp.), (13E 6b , [6732159, 1407585] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Stutt (14D 2j , [6762670, 1396480] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna nr 23 (artp.), (14D 5g , [6777309, 1382772] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Källbäcken, nära Prästbuo (13E 0i , [6703395, 1443033] ), ängsmark i skog, 2013 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, älvstrand, 2015 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711123, 1445289] ), stig runt sjöns utlopp, 2020 (SNy)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704096, 1432357] ), ängsartad blandskog, älvstrand, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706219, 1426990] ), strand, älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1996 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 1b , [6705020, 1408490] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,älvstrand/strandskog, 2009 (HLe)
Lill-Nåsen (artp.), (13E 1e , [6708783, 1424031] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713038, 1423894] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker, Grådan (13E 2e , [6713291, 1423683] ), 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Nissjön 1 km O (13E 3c , [6718266, 1410907] ), älvstrandskog, 2012 (HLe)
Dårarmyran V (artp.), (13E 4b , [6722900, 1407371] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Bruskölen 10 km NO Tyngsjö (artp.), (12D 9j , [6695723, 1399566] ), topogent kärr/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Daglösgrådan (artp.), (13D 1j , [6707326, 1397937] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
MALUNG

Uggelbo, norra (artp.), (12D 9i , [6697870, 1393225] ), vägkant/fuktigt dike, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ), myr, 2011 (MNo)
Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Räfstaholm i Öjesjön (13D 8j , [67415, 13956] ), strandkant, 2017 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [6746520, 1377550] ), bäckkant, 2017 (MNo)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Öje kapell (artp.), (13D 9i , [6745267, 1394091] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), strand, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370036] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Västerdalälvens Ö strand i Gusjön (artp.), (14D 4d , [6771129, 1366541] ), gräsmark invid strandkanten, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780360, 1371010] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802024, 1346341] ), vid älvkant., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [6802220, 1353560] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, 1994 (JEd)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800761, 1356419] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Österdalälvens västsida (artp.), (15D 7d , [6836448, 1367478] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, 1989 (ULn)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), avsnörd sjövik-strandkärr, t.rikligt , 1989 (DABS)
IDRE

Deltanäset (16C 2h , [68639, 13373] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Johan Abenius)

Dalarnes Flora