Carex appropinquata    Tagelstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

SO Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), soligent kärr, ca 20 tuvor , 1989 (PDm)
HUSBY

Spjutbo kalkbrott (DF), (12G 9f , [66999, 15275] ), buskig myr, 7 stora tuvor , 1989 (HPe)
SÄTER

Norddalen vid Ljusteråns östsida (12F 8j , [66947, 14951] ), översilat strandkärr i dalbotten, ca 10 unga tuvor , 1989 (LNo o a)
Ljusterån, 1 km SV Tingsvallen (DBS), (12F 8j , [66948, 14951] ), rikkärr, ca 8 ex , 1987 (LNo)
SILVBERG

Risshyttehage, kalkinfluerad ängs- och skogsmark, 1972 (NYSTR.1974) (12F 8h , [66910, 14890] ), skogs-kant mot kärr, 2 tuvor , 1989 (LBr & TLj)
TORSÅNG

Ornäs V om ån, ca 1920 (At) * 1953 (Tr, Fe) * lövkärr, 6 tuvor 1986 (SNy) *söder om Faxen (13F 2h , [67111, 14852] ), fuktig alskog och starrstrandäng, 2-3 ex , 1989 (TLj)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärr, enstaka ex , 1987 (HWk)
Mellan Båren och Hillbo, 1950-t (Bj) * strax söder om Hillbo (12F 4d , [66722, 14693] ), trädbevuxet kärr, fåtal ex , 1987 (GWm & HWk)
Ektjärn vid inloppet i sjön (12F5h0015), riklig förekomst 1985 (JHn&ALu) * (12F 5h , [66750, 14865] ), i strandkärr, riklig , 1987 (LNo o a)
LUDVIKA

Laggarudden ”Ortrons gruva” (12F 4c , [66726, 14639] ), rikkärr, tämligen rikligt , 1987 (HWk & HEn)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66727, 14639] ), kärr, flertal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, ett fåtal , 2007 (LBr)
Brittas rönning norr om Källfallet (artp.), (12E 5i , [6675180, 1441860] ), i ett sumpskogsartad kärrparti., 1988 (Lennart Bratt)
Brittas rönning N om Källfallet ,extremrikkärr 1973 (NYSTR.1974) * (12E 5i , [66752, 14418] ), i ett sumpskogsartat kärrparti, ca 5 tuvor , 1986 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ), sumpskogsartat kärrparti, ca 25 tuvor , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5i , [6679858, 1443596] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679930, 1443670] ), 2008 (IPt)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rik sumpskog, spridd , 2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677670, 1448680] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Galtryggskärren, talrik 1950-t (Gs, Bj) * ,skogbevuxet kalkkärr, talrikt 1984 (JHn) * (12E 5j , [66777, 14487] ), tämligen rikligt , 1986 (DABS, BRATT)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677772, 1448701] ), gles sumpskog i kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggskärren (artp.), (12E 5j , [6677800, 1448870] ), 1986 (Lennart Bratt,m.fl.)
Österdalarna

LEKSAND

Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.), (13F 9b , [6746372, 1458489] ), sjöstrand samt bäck/dike, 30 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Gärdsjö, intill väg 301 (14F 1d , [67572, 14686] ), litet kärr, fåtalig , 1989 (SBm)
Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757242, 1468645] ), bäckkant, 3 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
Västsidan av Brunnarna (14F 1d , [67579, 14665] ), sjöstrand, enstaka tuvor , 1985 (TLj)
Mellan Båtstjärn och Brunnarna (14F 1d , [67585, 14666] ), sjöstrand, fåtalig , 1989 (SBm)
Per-Olsbodarna 200 m SO-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), rikkärr med träd, ett 10-tal tuvor , 1991 (JEd & BCa)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, mkt få, troligen utgående pga dikning , 2007 (LBr)
BODA

Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Jutjärn, efter vägbanken/stranden (14F 2e , [67631, 14705] ), kalkoligotrof sjöstrand, ca 15 tuvor , 1985 (TLj)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ), ~refl~ ,revkalksberg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Lissberget i Gulleråsen mot Bysjöån (14F 4d , [67720, 14668] ), backkärr på östsidan av kalkberget, ca 10 tuvor 1989 (LBr & JEd) , 1999 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORE

Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, en tuva , 2007 (LBr)
Sjugelmyren mot SV (DBS), (14F 5d , [67773, 14677] ), dikat rikkärr, 1987 (JEd)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ), i myrdike mellan rikkärr och myr, flera tuvor 1985 (TLj) * på dikat rik-kärr, talrikt , 1987 (DABS)
Moränget, centrala delen av reservatet (artp.), (14F 6c , [6780065, 1462599] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, ca 10 tuvor , 2012 (LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), rik sumpskog, 25 tuvor , 2010 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stora Ikornåsen (15C 9i , [6849548, 1342410] ), rikfläck i norra kanten, 2004 (RLu)
Myr S Brattåsen (15C 9j , [6849610, 1346220] ), rikkärr vid källa, sparsam , 2007 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Mellan Heden och Fulufjället, ca 1890-t (Vng) * 1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ), glesbeskogat fastmatte-rikkärr, 1989 (DABS)
1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ), fastmatterikkärr, 20-tal ex , 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), fastmatta i rikärr, riklig , 2007 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ), rikkärr, ca 15 tuvor , 2 åtskilda bestånd , 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Rörmyrvallen 300 m NV-ut (artp.), (16C 0j , [6851650, 1348450] ), rikkärr, bl a schoenus, noterad , 1989 (Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmatte-rikkärr invid källor, även i ristuvor, riklig och spridd , 1992 (DABS)
Trygåskölen (1) (artp.), (16D 1d , [6855381, 1367443] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, riklig och spridd , 2008 (LBr)
IDRE

Gösjöåsen ( , ), rikkärr på hygge, ca 20 tuvor , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärr på hygge, ca 20 tuvor , 1995 (DABS)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13118] ), tallbestrött fastmattekärr, ca 10 tuvor , 1987 (LBr & RLu)
N Tranubergets NO-sida (16C 3f , [68664, 13254] ), skogs-rikkärr med bl a glansvide och trådfräken, rikl. , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Skärbo, 1 tuva 1950-t (Bj) * Skärbo 200 m NNV gården (16C 4d , [68704, 13186] ), örtrikt rikkärrdråg på båda sidorna om vägen, ca 30 tuvor , 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873152, 1319797] ), öppen källa, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873179, 1319792] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna ,3 lokaler bl.a. (16C 4d , [6873179, 1319792] ), rikkärr o sumpgranskog, 2004 (RLu)
S om Guttusjön strax Ö om Lomtjärnsbäcken på 600 m-nivån (16C 4d , [68732, 13198] ), skogsrikkärr, 14 stora tuvor! , 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), rikkärr i skogskant, riklig , 2007 (LBr)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4e , [6872868, 1320129] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872914, 1320162] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873205, 1323952] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, efter stigen 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874523, 1324753] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874535, 1324775] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874645, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran ,5 närbelägna lokaler bl.a. (16C 4e , [6874676, 1324569] ), vät o källor i rikkärr, 2004 (RLu)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ), rikkärr, ~ 40 tuvor , 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), öpper rikkärr, ca 20 stora tuvor , 2015 (LBr)
200 m NO 769-tjärnen N Småsjöarna N Harundsjön (16C 7j , [6887430, 1346610] ), kalkrikt källflöde på öppen myr, 1 tuva , 2008 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr, ca 10 tuvor , 2018 (LBr)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [6890350, 1347850] ), rikkärr, ca 10 tuvor , 2018 (LBr)
Storfjätan nära Fjätvallen,V om ån (16C 8j , [68937, 13481] ), rikkärr, 6 tuvor , 1994 (DABS)
2 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6882, 1351] ), rikkärr, ca 25 tuvor , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig på flera platser , 2008 (LBr)
Fjätbodarna, Ö om väg 1,7 km S-ut (artp.), (16D 6a , [6883297, 1351789] ), rikkärr, 4 m2 , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
1.5 km S Fjätbodarna Ö om vägen (16D 6a , [68833, 13517] ), rikkärrshals med gräsull, ca 50 tuvor , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora