Cardamine amara    Bäckbräsma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), källor,bäckar, spridd , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Björktjärn19 (artp.), (12G 9e , [6697946, 1521425] ), noterad , 2017 (Philipp Weiss)
Öst om Svarttjärnen, 1,5 km norr St Skällingen (13G 1e , [67094, 15234] ), ~refl~ ,myr, skvattramdominerad, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ), bäck, ~10 ex , 1989 (SJa)
SÄTER

Viken (12F 7j , [66899, 14958] ), sjökant / källa, t.rikl. , 1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , [66924, 14974] ), bäckkant, t.rikl. , 1988 (SJa)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Ramsbo myr (12F 8g , [66936, 14842] ), kallkälla o.fuktig myrmark, sälls. , 1989 (THe)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Åselby fäbodar ,källa SO om dammen (12F 9d , [66981, 14673] ), sumpigt (bottenlöst!), 1989 (IAn)
Skållberget 1 km Norr (artp.), (12F 9d , [6699000, 1466878] ), 1996 ((sks), Thomas Husing)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709391, 1479781] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Skalsberget 1 km S (artp.), (13F 3d , [6716258, 1469543] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, fåtal , 2012 (IPt)
Sallbromyran 300 m NO (artp.), (13F 3e , [6717301, 1472251] ), skogliga småvatten / barrskog, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Källarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719688, 1473186] ), barrskog /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Erkers Holme 100 m V (artp.), (13F 4e , [6723027, 1472364] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kråkbäcken (artp.), (13F 2h , [6713094, 1487881] ), 1995 ((sks), Thomas Husing)
VIKA

Kalkberget 1200 m S om Åsen (13F 1i , [67066, 14940] ), ~refl~ ,kärr omedelbart N om berget, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
gammalt sågverk vid Runns strand (13F 3j , [67184, 14961] ), ~refl~ ,slaggfylld strand, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen (13G 2a , [6710645, 1502096] ), bäckkant genom kärr, 2011 (IPt)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Vallmora (13F 3f , [6716151, 1478280] ), ån, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
S om Rottneby n.ån (13F 3j , [67192, 14953] ), bäckdrag i klibbalkärr, rikl! , 1988 (JEd)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
" S om Svärdsjön , ""Hästön""" (13G 7b , [6736020, 1506240] ), strandkant, 2008 (JWk)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754358, 1514329] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Vallbyn (13F 8i , [6744150, 1494540] ), strand, 2017 (JJa)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), källdråg i granskog, f.d. kulturmark, talrik , 2001 (BFo)
Mossrik barrskog vid Mäsens Ö strand (artp.), (12F 1i , [6656670, 1492600] ), fuktig mark längs liten bäck, rikligt längs liten bäck , 2007 (AJn)
Nysveden, i bäcken nedanför (12F 2h , [6661, 1488] ), 1983 (RNo)
NORRBÄRKE

Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, enstaka ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Gonäsån (artp.), (12F 3c , [6669197, 1460685] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

V Prästbodarna (artp.), (12F 9b , [6698868, 1458783] ), 1996 (Skogsstyrelsen)
Nv Prästbodarna (artp.), (12F 9b , [6699886, 1458920] ), 1996 (Skogsstyrelsen)
NV Prästbodarna (artp.), (13F 0b , [6700063, 1459066] ), 1980 (Skogsstyrelsen (sks))
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), våt mark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709960, 1457970] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
N om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14528] ), bäckdrag, allmän , 1988 (LJn)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714160, 1452270] ), fäbodvall, t.rikligt , 2004 (IPt)
Mellan By och Björka (13F 2b , [67133, 14597] ), ravinbotten vid bäck, spridd , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67134, 14599] ), bäckravin, spridd , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67119, 14600] ), bäckkant i ravin, fåtalig , 1998 (IPt)
Djurforsen, V-dalälven (13F 2c , [6713100, 1461280] ), källflöde, några m2 , 2007 (IPt)
Djurforsen ,V-Dalälven (13F 2c , [6713120, 1461430] ), älvstrand, några m2 , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67136, 14635] ), bäckravin, spridd , 2002 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ), ~refl~ ,ravin, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, spridd, flerst. , 2004 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726258, 1459147] ), blandskog med bäck, 2014 (IPt)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

40 m söder om Leksandsvägen från Gullnässtigen (13F 6e , [67331, 14735] ), fuktig skuggig mark, trolldruva och sjöfräken, 10 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67332, 14735] ), ~refl~ ,fuktig och skuggig skogssluttning, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo strax V Högberget (13F 6f , [67311, 14795] ), skogsbäck, 1991 (JEd)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Stortäkt v.lv. (13F 7g , [67361, 14815] ), lv.dike, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481680] ), fuktig ängsmark, 1998 (JJa)
Lisstjärn badstället (13F 7g , [6736680, 1481620] ), bäckkant, 2015 (JJa)
LEKSAND

Vägskälets naturreservat. (artp.), (13E 5j , [6729624, 1449791] ), bäckkant, 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.), (13E 6j , [6732443, 1446638] ), bäck på hygge, 2014 (Pär Dahlström)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739276, 1464368] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), i blött skogskärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sjugare (13F 8b , [67434, 14596] ), vägdike, ca 40 ex , 1991 (MKp)
S Bergsäng (13F 8c , [67431, 14609] ), vid en liten damm, ganska många ex , 1985 (MKp)
Plintsberg (13F 9b , [6745110, 1456780] ), blandskog, några ex. , 2012 (BBe)
RÄTTVIK

Utbybäcken (13F 9c , [67480, 14623] ), ravin, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Klockarbäcken vid kyrkan (14F 0c , [67530, 14616] ), örtrik bäckravin, massvis , 1986 (TLj)
Råbergsängarna (14F 0d , [6752, 1468] ), höljor på hygge, riklig , 1986 (TLj)
Årängsån (14F 1d , [67588, 14686] ), strandsumpskog, t.riklig , 1986 (TLj)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ), kraftig, betad källa, ett 10-tal , 1987 (LBr)
Södra Vålberget (14F 2h , [67642, 14878] ), bäck/dike, spridd , 2013 (GHa)
V Dalstugbodarna (14F 4i , [67727, 14907] ), fuktdrag i gles granskogs, enstaka , 2007 (DABS)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ), klibbalskärr, fåtal , 2009 (GHa)
BODA

Vistingsmyren (14F 2d , [67632, 14693] ), bäck, flertal , 2012 (GHa)
Lenåsbäcken. 300 m NO Backarna (14F 2d , [67635, 14698] ), bäckstränder,lövkärr,bitvis på hygge, rikligt ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763840, 1467980] ), bäck/dike i igenvuxen betesmark, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Skärbackensvägen (14F 2d , [67645, 14659] ), bäckravin, rikligt , 2012 (GHa)
1 km VSV Ångstjärnen (14F 2e , [67620, 14703] ), källpåverkade skogsängar, t.rikligt,flerst. ,frekvens t.allm. , 1986 (TLj)
Jutjärn,50 m SV om N-spetsen (14F 2e , [67634, 14703] ), källkärr, riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), bäck-åstränder,källflöden, frekves:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765777, 1466764] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), fuktdrag i blandskog, enstaka , 2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67662, 14672] ), bäck i snårskog, enstaka , 2006 (GHa)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ), liten bäck, tiotals , 2017 (GHa)
Brödlösbergsvägen mellan kraftledningarna (14F 3d , [6767000, 1465160] ), dike, ymnigt , 2018 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, spridd ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), surdrag, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Nära sydspetsen av S Ockran (14F 3e , [6768840, 1470140] ), källa, flertal , 2017 (GHa)
Ol-Ers fäbod (14F 3e , [67695, 14740] ), efter bäck i hyggeskant, riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Ravin i Kärrbäcken 300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ), vattenfyllda gropar i ravin, tiotals , 1999 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), vattenfylld grop i gråalskärr, tiotals , 1998 (GHa)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m S Jälltjärnen (14F 4c , [67732, 14648] ), kanten av källa, fåtal , 1998 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), dike/bäckdråg, ymnigt , 2014 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), kanten av liten bäck, tiotals , 1999 (GHa)
Ö om Lissberg vid ån (14F 4d , [67717, 14669] ), vattenfyllt dike/f.d.kvarnränna, rikl. , 1998 (GHa)
Esrsmyråsen (14F 4d , [6771910, 1465340] ), dike, enstaka , 2013 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ), bäck/dike, rikligt , 2001 (GHa)
Gulleråsen,ån norr om sågplatsen/reningsverket (14F 4d , [67736, 14668] ), bäck/dike som översilar sumpskog, väster om ån, rikligt , 2001 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ), bäck som översilar sumpskog, rikl. , 2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), dike, rikl. , 2000 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), avsnörd meanderslinga av ån, rikligt , 2012 (GHa)
Oxmokällan (14F 4e , [6772809, 1471259] ), bäck från kallkälla, enstaka , 2017 (GHa)
Bäck ,1500 m S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775050, 1481460] ), bäckdråg i sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
Bergsbodarna (14F 6g , [67802, 14839] ), bäckdråg, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Hedansänget (14F 5c , [6775390, 1463990] ), källdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Söder om Brändan (14F 5d , [67751, 14675] ), bäck, rätt rikligt , 2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ), dike som rinner ut i ån, rikligt , 2012 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [6775440, 1465610] ), liten bäck, tiotals , 2009 (GHa)
Dalbäckens ravin (14F 5d , [67756, 14653] ), källflödespåv.bäckravin, t.riklig , 1985 (TLj)
Dalbäck (14F 5d , [6775960, 1466230] ), snårskog längs bäck, enstaka , 2013 (GHa)
Dalbäck/Andån (14F 5d , [67762, 14667] ), bäckfåra, flertal , 2013 (GHa)
300 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67773, 14651] ), bäck, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ), rikkärr, spridd , 2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [67773, 14678] ), bäck, rikligt , 2012 (GHa)
Andån vid Järpbacken (14F 5d , [6777410, 1466530] ), sumpskog längs å, flertal , 2013 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ), bäck från kallkälla, rikligt , 2010 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ), källdrag, spridd , 2014 (GHa)
Dansbodarna (14F 6g , [67827, 14810] ), diken/sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, spridd , 2018 (LBr)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6h , [6783202, 1439524] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7h ), ,frekvens ej bedömd 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Kväksels fäbod (14F 8a , [67924, 14538] ), kärr vid bäck som korsar fäboden, rikligt , 1987 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark, Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Siljansfors försökspark, Ryssån ,350 m OSO Äjsjöns utlopp (14E 0e , [6754240, 1420560] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark,550 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754380, 1423120] ), strand av tjärn, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, 1150 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754530, 1423750] ), åstrand, 1982 (Göran Thor)
Rotsjön, söderut (artp.), (14E 1b , [6755734, 1408567] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Effartjärnen - Kånåsjön (artp.), (14E 2a , [6763425, 1404206] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Berihol, vägen mot kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762318, 1426775] ), längs bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med källdråg, Spridd , 2019 (LBr)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lill-Flogtjärn (artp.), (15D 3i , [6816171, 1391585] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Lill-Flogtjärn (artp.), (15D 3i , [6816258, 1391472] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

MALUNG

Märrgrådan (13D 2i , [67116, 13921] ), källdrag, rikligt , 1998 (BGM)
Mellan Mosjöarna och älven (13D 6g , [67331, 13838] ), frisk gles fuktig björkskog, c:a 10 blommande och rikligt med sterila ex , 2009 (MNo)
Snörtzillingåsen (13D 6g , [67333, 13836] ), strandkant, 10 blommande ex , 2020 (MNo)
LIMA

Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785290, 1338230] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786890, 1344620] ), sank i granskog, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Lövåsen (artp.), (14C 8i , [6794757, 1340134] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Långheden, myr V om (artp.), (14D 5e , [6777408, 1374374] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Köardalen (artp.), (14D 7b , [6786030, 1356880] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
SO Högstrand (14D 8c , [67920, 13615] ), skogskärr, c:a 50 ex , 2010 (MNo)
Horrmundvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13579] ), älvstranden, enstaka , 2014 (BGM)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, spridd , 2010 (LBr)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ), sumpskog vid nedre fallets östsida, spridd , 2003 (LBr)
Fjätälven , strax nedströms bron (15D 8d , [68443, 13654] ), källflöde i ängsmark, fåtal , 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Foskan 1,7 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ), litet sidoflöde, sparsam , 2020 (LBr)
Foskros,vid Foskan (16C 6h , [68816, 13353] ), strandkärr, t.riklig , 1983 (TLj)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889714, 1318603] ), källkärr i kanten mot granskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Sågliden Ö (artp.), (16C 7e , [6886308, 1322035] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Storån nära Siljanskojan (16C 8g , [6894, 1332] ), strandkärr, 1987 (JEd)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m S bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), källdrag, spridd , 1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten o Strömmen (16D 5a , [6878, 1352] ), bäckdråg ,källkärr, flerstädes , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora