Carex acutiformis    Brunstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säterdalen 1 km NNV om Uggelbo ,1987 (ÅPe & JHn, konf. Folke Björkbäck) (12F 9j , [66950, 14950] ), i källpåverkat lövskogskärr, ett par 100 m2 stort bestånd , 1989 (LBr)
Österdalarna

BJURSÅS

Ljustjärn, 1892 (Jn) * björkkärr vid sjöns NV-sida (13F 6g , [67343, 14819] ), riklig men mest steril , 1989 (JEd o a, kontr. ÖNi)

Dalarnes Flora