Carex acuta    Vass-starr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,diken, allmän,särskilt kring Dalälvens vattensystem , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Vatebo (12G 6h , [6683150, 1538190] ), strandkant damm, 2019 (IPt)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, strand, spridd , 2014 (LBr)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ), strand, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), dammkant, 2013 (JJa)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Husby, vid älven Husby värdshus (artp.), (12G 9c , [6697044, 1510518] ), 2014 (Lennart Iselius)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand, 2018 (DABS)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6714310, 1517690] ), sjöstrand, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691486, 1491029] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699334, 1491863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lillsjö å (artp.), (12F 6g , [6681930, 1482840] ), å, 2011 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), i ån, 2020 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702137, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702909, 1485806] ), strandområden, 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), dammen, 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ), vid ån, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Fåran vid bron (13F 0h , [6702722, 1485983] ), strandvegetation, 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Gc-väg Torsång vid Skomsarbymyrans utlopp (13F 1h , [6705210, 1486727] ), vid vattnet, 2020 (SNy)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706736, 1486693] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14988] ), ~refl~ ,betad bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Holkmossen 12 km NV Långshyttan (artp.), (13G 2a , [6710457, 1502241] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristoffer Hylander)
Svartskärssjön (artp.), (13G 2a , [6714384, 1501728] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712546, 1484722] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719190, 1481110] ), torrbacke, 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6721978, 1479335] ), skog och våtmark mot sjön, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), väg, 2011 (DABS)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Fläddrans NO strand (13F 6j , [6732645, 1497105] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Boda (13G 6a , [6733625, 1502913] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Svärdsjön (13G 7b , [6736380, 1506970] ), strand, mkt vanlig på hela rutan , 2008 (JWk)
Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,sjöstrand, mjukbotten, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens t.allm. 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
S stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67131, 14612] ), ~refl~ ,älvstrand och älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ), ängsmark mot damm, 2014 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ), strand, 2011 (IPt)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägdike, 2019 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721432, 1458091] ), älvstrand, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, 2013 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 700 m V, Ö-Dalälven (13F 5b , [6726489, 1458526] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ), strand, 2019 (IPt)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), strandkant, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vattenssamling, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo, Fårnäsudden (13E 7j , [6738703, 1448441] ), strandstig, 2020 (Kicki Marcus)
Vägen mot Storön (13F 7a , [6737410, 1450091] ), våtmark, 2017 (IPt & SNy)
Gassarvet (13F 7a , [6739292, 1451089] ), strandkant, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ), strand av å, 2015 (IPt)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanviks kanotklubb (13F 6a , [6734622, 1453812] ), udde mot viken, 2020 (Kicki Marcus)
Kattloken (artp.), (13F 6b , [6731250, 1458476] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8b ), våtmark, stränder, allmän , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), våtmark, stränder, allmän , 1986 (MKp)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ), strandkant, 2008 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

Ängtjärnen (SV-del) (artp.), (14F 2d , [6760480, 1466790] ), enstaka i strandkant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [6763060, 1470640] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14652] ), ~refl~dra Ersmyren".Ersmyren, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Oreälvens utlopp, fl! (14E 5g , [6779, 1434] ), sandstränder (ofta med jättegröe), rikl.o.spr! , 1986 (JEd)
Storån (artp.), (14E 5g , [6779615, 1434131] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776441, 1436292] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776600, 1436160] ), strandäng, 2009 (Ralf Lundmark)
Orsasjön nedom Höglunda (14E 5h , [6777, 1436] ), eutrof vik/strandkärr, rikl.! , 1986 (JEd)
Aven SV Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ), dikat mellanrikt kärr (äv.myr-o norrlansstarr), 1986 (JEd)
Oreälven nedom Kallholen (14E 6i , [6783, 1440] ), älvstrand - mjäla, 1987 (JEd)
Oreälven v.Björken (14E 7i , [6785, 1442] ), strandkärr, 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753638, 1431969] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra camping (artp.), (14E 0h , [6753610, 1435538] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark , 220 m VNV herrgården (14E 0e , [6752950, 1422280] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 70 m V Nybruket (14E 0e , [6753620, 1422320] ), strand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1370 m ONO landsvägsbron över Ryssån 5 m N gamla landsvägen (14E 0e , [6754640, 1423920] ), kärr, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Vålan, Färnäs (artp.), (14E 2h , [6763503, 1435753] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Näsuddens badplats på Skåludden i norra utkanten av byn Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769550, 1431100] ), på fuktigare parti på sandstrand, noterad , 2006 (Charlotte Wigermo, Erik Ljungstrand, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Kråkberg (artp.), (14E 3g , [6769575, 1431109] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
VENJAN

Johannisholm, stranden vid campingen (artp.), (13E 9b , [6746650, 1408820] ), noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
HAMRA

Oreälven (artp.), (15E 6g , [68333, 14329] ), våtmarksstrand vid vattendrag samt blandmyr, enstaka förekomst , 1991 (JAs)
Våtmark vid Orebäcken 14 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6833673, 1432998] ), våtmarkskomplex/strand vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, riklig förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1991 (Johan Abenius)
S. Sjöändan, strömstaredammen (artp.), (15E 9h , [6848688, 1439792] ), sjökant, 2012 (Bo Eriksson)
Björnån, vid E45 (artp.), (16E 1i , [6856266, 1440406] ), åkant, noterad , 2018 (Bo Eriksson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684786, 1434470] ), fuktig sänka, 2013 (SNy & LNi)
JÄRNA

Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen uppströms (13E 0b , [67048, 14084] ), kärr, 1995 (IJo)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta ( bäck - V-dalälven) Krogen 2,5 km S Vansbro (13E 1c , [67079, 14134] ), bäck-älvkant, flera , 1988 (HLe & UGn)
Badplatsen 200 m S (13E 2c , [6710640, 1413410] ), ~refl~ ,örrik älvstrand, 2001 (HLe)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Kvarnåker (13E 2e , [6714784, 1423915] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
ÄPPELBO

Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
MALUNG

Västerdalälven (13D 2i , [67145, 13918] ), strandkant, ? , 1998 (BGM)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), älvstrand, rikligt , 1997 (BGM)
Malungs golfklubb (artp.), (13D 4h , [6724957, 1387992] ), 2015 (Lennart Iselius)
Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), bäckmynning, 3 ex , 1997 (MNo)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13940] ), sjöstrand, rikligt , 1996 (BGM)
Öje,Ogströmmen vid båthusen (13D 8i , [67449, 13942] ), strand, flera ex , 1986 (PEr)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
LIMA

Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, 10-20 ex , 1989 (ULn)

Dalarnes Flora