Campanula trachelium    Nässelklocka


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Stensberg (n.Biskopso) (12G 5b , [66775, 15099] ), vägkant-åkerkant (spridda från gården), enst. , 1988 (TLj & LBr)
Hedemora-linje (artp.), (12G 6b , [6684768, 1508303] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
STORA SKEDVI

S Långhags kraftverk, Ö sidan älven (DBS), (12F 9j , [66977, 14950] ), älvbrink, 50-100 ex , 1988 (SSv)
Västerby (=Långhagsforsen) 1900-t (SAM.1910) * ca 1930-t (Sj) (12F 9j , [66977, 14953] ), ovanför strandbrink, torräng, fåtal ex , 1988 (GCn)
SÄTER

Turistvägen, Nämnsbo (artp.), (12F 8j , [6692340, 1497601] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2019 (Staffan Jansson)
SILVBERG

C:a 100 m S vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693380, 1482910] ), dikeskant mot allmän väg, 6-7 ex , 2007 (THe)
C:a 150 m N vägkors i Grängshammar (12F 8g , [6693690, 1483020] ), dikeskant mot allmän väg, ca 10 ex , 2007 (THe)
STORA TUNA

Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ), vägdike, 2011 (JOs)
STORA KOPPARBERG

Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Österdalarna

ÅL

Insjön (artp.), (13F 5c , [6728887, 1461159] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
BJURSÅS

Andersbo, Sotlarbacken (13F 8f , [6740040, 1479080] ), åkerkant, 2018 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
LEKSAND

Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
BODA

Osmundsberg, intill brottet på S-kanten (14F 4d , [67703, 14673] ), bland småbjörkar i torr f.d. kalkäng, 2 ex -85/ 4 ex -86 , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora