Camelina sativa ssp. sativa    Oljedådra


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Säter ( , ), riklig i trädgård,ink med en Weibulls-blomfröblandning, riklig , 1993 (AJa)

Dalarnes Flora